HTML

 

A demokrácia és a diktatúra között az a különbség, hogy előbbiben felírhatod a falakra: „Szabadság”, utóbbiban fel KELL írnod. Gondolom, egyetlen épelméjű embernek sem kell magyarázni, hogy mi az a „leheletnyi” differencia aközött, hogy Magyarországon büntetlenül kirakhatom Kim Dzsongil portréját az éjjeliszekrényemre, vagy, hogy Észak-Koreában a lakásban kötelezően elhelyezendő fotó meglétét hatóság ellenőrzi.
 
Ezen apró megállapítás jegyében tessék értékelni pártunk és kormányunk rendeletét:
1. A Kormány – a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat (a továbbiakban:
Nyilatkozat) jelentőségére és az Alkotmány 35. § (2) bekezdésére figyelemmel – a következő határozatot hozza.
 
a) A központi államigazgatási szervek és területi, helyi szervei, valamint a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szerve, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezetei és a katonai igazgatás területi szervei
(a továbbiakban együtt: szerv) által feladatuk ellátása során használt középületekben – a melléklet szerinti
formában – a Magyar Közlönyben közzétett szöveggel, a szerv vezetője által meghatározott méltó és a középület
sajátosságainak megfelelő jól látható helyen ki kell helyezni a Nyilatkozatot.
 
b) A Kormány – tiszteletben tartva az államhatalmi ágak elválasztásának alkotmányos elvét – felkéri a köztársasági
elnököt, az Országgyűlés elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, az országgyűlési
biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a helyi és kisebbségi
önkormányzatok választott testületeinek vezetõit, a bíróságok elnökeit és az ügyészségek vezetőit, hogy
az általuk feladatuk ellátása során használt középületekben gondoskodjanak a Nyilatkozat megfelelő
kihelyezéséről.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
 
 
A Nyilatkozat leírása
 
1. A színes formátumban, méltó minőségben nyomtatott, nyomdai kivitelezésű Nyilatkozatot legalább 50×70 cm
méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni.
 
2. A Nyilatkozat hozzáférhetőségéről a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gondoskodik. A Nyilatkozat 2010.
július 1-jétõl a megfelelő minőségű nyomtatáshoz alkalmas formátumban letölthető a ttp://kim.gov.hu/nyilatkozat
honlapról.
 
3. A tábla megfelelő állapotáról és szükség szerinti cseréjéről intézkedni kell.
 
De még mielőtt összehányná magát a kedves olvasó, nézzük meg mit rejt ez "Nyilatkozat":
 
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
 
A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.
 
A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott.
A magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja.
Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerződés született, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításáról döntöttek. A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét.
 
Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövőnk tartóoszlopai.
 
A Nemzeti Együttműködés Rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt részesei a határon innen és túl élő magyarok. Lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyarok végre megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következő éveit.
 
Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyűlés elnöke
 
Hegedűs Lorántné s. k.,
az Országgyűlés jegyzője
 
Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyűlés jegyzője
Gyönyörű, nem? Adolf, Sztálin, Mao és Rákosi elvtárs most valószínűleg mosolyogva fordulnak egyet sírjukban. Oh, jeeeee… Tehát szögezzem ki a falakra Orbánék választási győzelmét hirdető kiáltványát?! Remek bazmeg, de ugye nem baj, ha én előreszaladok a seggnyalás ösvényén, és kövérlacis feszületet akasztok a nyakamba?
 
Egyelőre hezitálok, hogy az egyszerre bennem feszülő síró-, vagy röhögő görcsnek engedjek-e utat, de addig amíg ezt eldöntöm, mazsolázzuk végig az iromány tárgyi tévedéseit, csúsztatásait:

 

 A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.
 - Az „önrendelkezésünket” vissza tetszettünk szerezni a rendszerváltáskor. Ha emlékeim nem csalnak, - egyebek között - ezt néhány szabad választás, és egy EU-csatlakozás is bizonyítja. Persze, az már más kérdés, hogy ezzel a joggal/lehetőséggel hogyan éltünk, vagy hogyan nem. De ha olykor rosszul is használtuk, az csakis annak a politikai elitnek köszönhetjük amelynek Önök is szerves részesei.
- Az „átmenet két zavaros évtizedéhez” meg csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy kegyedék ezt a húsz évet végigasszisztálták parlamenti pártként, sőt négy évig tán’ még kormányozták is ezt a süllyedő hajót. De hogy nem menjünk a múltban nagyon vissza, megemlíteném, hogy Önök olyannyira tevőleges részesei voltak Magyarország bukásának, hogy - a legsötétebbként emlegetett elmúlt nyolc év utolsó négyében - az Önkormányzatok döntő többségét a Fidesz irányította, irányítja. Ezen tények ismeretében pedig a minden felelősséget elkenő, „és akkor most legyen tabula rasa” - erkölcsi megtisztulni vágyás az Önök részéről több mint pofátlanság. Főleg úgy, hogy pártjuk tagjai, valamint a Fidesz-közeli elit egy jelentős része komoly pártállami múlttal rendelkezik. Szarháziak.
 
 
 
A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott.
 - Ez az ország a húsz éve halogatott reformok hiányát nyögi. 1998-2002 bőven lett volna lehetőségük elindítani országunkat egy olyan pályán, amelynek nem szakadék a végállomása. Úgy gondolom, hogy egy összedőlt ház felett sem annak a melósnak nincs joga felelősökre mutogatni aki részegen pakolta a téglát habarcs nélkül, sem annak, aki a munkaidejében - meló helyett - a haverokkal ultizott. Továbbá az ország romlása nem csak utólag volt látható, hanem már folyamatában is (az utóbbi nyolc évről beszélek). Az Önök felelőssége itt is megállapítható, hiszen ezen felismeréseket voltak kedvesek elfelejteni a pórnép tudomására hozni, valamint az MSZP gazdasági ámokfutásának megakadályozásért sem a jogi/alkotmányos-, sem a tömegbázisukból eredő lehetőségekkel nem éltek. Magyarán: ölbe tett kézzel végignézték, hogy romba döntik a komcsik a gazdaságot. Bassza meg a Fidesz!

  

A magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja.
- Definíciós zavar van az éterben. A forradalom ugyanis „gyorsan jövő, megrázó társadalmi jelenség, amely teljesen átalakítja a társadalmi és politikai intézményrendszert.” Ebből következik, hogy alkotmányos keretek között nincs forradalom. Hiszen a „revolúcijá” éppen annak megdöntéséről szól. Fideszes bácsik keverik a forradalom fogalmát a demokratikus választások eredményével. Persze nem azért mert hülyék, hanem mert ez a parasztetetős retorika része.
- Azon honatyák „elismerik és tiszteletben tartják” azt a „forradalmat” melynek eredményeképpen letehetik a seggüket a bőrszékekbe? Elfogadják a népakaratot, amely hatalomra juttatta őket? Höhö, még jó...
 
 
Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyarok végre megvalósíthassák saját céljaikat.
- Tudod Viktor, én egy önző kis germó vagyok, és nagy ívben teszek minden plakátokra nyomtatott összefogásra. Abban hiszek, hogy a kis mikrokörnyezetemben maximálist nyújtok és a lehetőségeim keretein belül mindent megteszek a magam és környezetem jobbá tételéért. Szilárd meggyőződésem, hogy ha mindenki így tenne, - mondjuk Te is, és a párttársaid - kerek lenne a világunk/országunk és semmi létalapja nem lenne az ilyen demagógfos „kommünikéknek”. A céljaimról meg csak annyit, szeretnék olyan világban élni, ahol nem kell központilag deklarált életérzést magamévá tennem, és ahol nem teszik kötelezővé a pártkiáltványok olvasását, mert ebből bőven elég volt a komcsik 50 éves uralma. De a jelek szerint neked nem, és óriási lépésekkel haladsz egy éppen olyan rendszer felé, amelynek eltörlését tűzted ki zászlódra. Egyébként meg roppant örülök, hogy most amikor oltani kéne a tüzet, nektek még mindig van időtök a megalomániátok aprólékos kiélésére.
 
 
Ein Volk, ein Reich, ein Orbán!
 
 
 
u.i: Ha lesz egy kis időm, ígérem, hogy a Parlament előtt, fényes nappal törlöm ki a seggem a nyilatkozatotokkal.

 

Címkék: politika orbán fidesz

617 komment · 15 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://pilu.blog.hu/api/trackback/id/tr412126635

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 14:40:04

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 14:38:16

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 14:24:30

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 13:47:18

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 13:22:39

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 13:21:15

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 13:19:53

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 12:30:49

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 12:30:01

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Nagyon gyorsan, mielőtt utolér a helyreigazítási kényszer! 2010.07.03. 19:23:43

Csábos mosolyú Szijjártó Petike megint elvetette nálam a sulykot. Az 1140/2010 (VII.2.) Kormányhatározat minden normális demokráciában hívő embernél kiverte a biztosítékot. A Szijjártó által előadott magyarázat meg méginkább.Az még elmegy, hogy ki kell...

Trackback: Jobbegyenes 2010.07.03. 14:52:41

 Egyenesen az arcunkba, pontosabban arcunkon lévő két érzékszervünkbe. A szemünkkel látjuk, a fülünkkel halljuk a híreket, mit is jelent a gyakorlatban Fidesz-kotmányzás, vagy ahogy ők hívják, a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Eddig is sejtettem,...

Trackback: A NER a WC faliújságján 2010.07.03. 14:31:03

Nekünk ugyan nincs szerkesztőségünk, még csak utasítani sem utasít senki senkit, mégis kérem a Sárdobáló összes szerzőjét, hogy függessze ki a lakása leglátogatottabb helyére a Nemzeti Együttműködés blablabla szövegét. (Ez a hely könnyen lehet, hog...

Trackback: Nyilatkozat 2010.07.03. 12:38:06

Kormányunk maradandót alkotott.  Legalább ötvenszer hetven centis színes nyomatként kell kirakni a nemzeti együttműködés nyilatkozatát minden államigazgatási épület méltó helyére.  Kommentbajnokunk moncayo tovább gondolta kicsit.   ...

Trackback: Túl minden határon. 2010.07.03. 12:27:56

Ez a blog mindig is igyekezett humorosan megfogni a dolgok végét. De a mai napra betelt a pohár -- elveszett a humorérzékem, olvasva a politikai nyilatkozatot, amit a Fidesz, a legszebb rákosista hagyományok nyomán, trágyás kezével legyömöszöl az orszá...

Trackback: Szobám falán... 2010.07.03. 12:03:14

A jövő tehát elkezdődött. Épül már az új rendszer rendszer, lesz itt jobboldali kultúra és lesznek jobboldali ünnepek is. És a vezetők portréi jönnek ezután, országszerte a tantermek és a rendelők falán, szépen retusálva, és lesz biztosan majd felvonul...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Mugli 2010.07.03. 11:43:42

Bevallom csak átfutottam a cikket, de egy dolgot meg kell jegyezni: ez a határozat csak az állami intézményekre (és azoknak is csak egy részére) vonatkozik, nekem erre nincs rálátásom hogy ott miket szokás kitenni. De mondjuk ez tényleg egyértelmű propagandaanyag, remélem azért ilyet nem szokás. Lehet azért akarják kirakni, hogy aki röhög rajta, azt majd jól kirúgják indoklás nélkül. :)
Nekem is eszembe jutott, hogy azért a viharos átmenet legalább passzív (értsd: állandóan jelenlévő) szereplői voltak a kiáltvány megalkotói, nekik úgy látszik nem.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 11:52:35

Az általános iskolákban megvan még a Lenin kép helye a tábla felett? Ott most valami hülye címer lóg, nem?

Pedig hogy kínálja magát egy másik portrénak, egy sokkal nagyobb személyiségnek, népünk nagy vezérének, ezen fenti rendelet zseniális kiötlőjének.

egymilliopicikrisztus 2010.07.03. 11:54:14

Az Agit-prop osztály ezúton közli, hogy csókoltassa a mi Nagy, Bölcs, Hőn Szeretett Vezénylő Tábornokunk! Köszöntse mindenki felállva ütemes tapssal!

Gurney Halleck 2010.07.03. 11:55:34

Én sejtettem, hogy rá fogunk baszni erre a fene nagy forradalomra, de azt azért nem, hogy ilyen hamar.

tibike3 2010.07.03. 11:57:50

APA KEZDÖDIK!!!!!!

danyidl 2010.07.03. 11:58:45

kínos
igazán megérthetnék már h pont az eféle baromságaik miatt utálják sokan viktorékat, igazán eltekinthetnének ettől. bár lehet sokan épp ezeket szeretik. ez a sok pofázás, a fölkent duma a nagy nemzeti ezmegazról. erre semmi szükség. cselekdni kell méghozzá jól. ha ezt megteszik én elnézem nekik, de mások nem biztos.

-d(-_-)b- 2010.07.03. 11:59:06

jujujuj, brühühü, jajderossz.

holnap kezdődnek az akasztások

nestrot10 2010.07.03. 11:59:54

Király????? nem a király ..hanem a TÖRPE MEZTELEN-ezt most már sokkal többen látják, mint aki rájuk szavazott, igaz abból a sok csalási szavazó utaztatott szavazó volt, de most már azok is FEGYVERÉRT KIÁLTANAK!!!!

nestrot10 2010.07.03. 12:00:46

Jobban jártunk volna ha a Rákosi Viktor inkább Vajdának választatja meg magát.
Oda való!

Rákosi Viktor képét a közintézményekbe!????
FIdesz ÁVÓ a munkahelyeken????

Hülye megvezetett magyarok...a külföld rajtunk röhög!

sTormy 2010.07.03. 12:01:06

Én magánszorgalomból itthon is ki fogom tenni, egészfalasan, a szemben lévő falra pedig kisebb (de természetesen még olvasható!) méretben nyomott példányokból kirakom, hogy "VIKTOR". Megígérem. Úgyhogy az elvtárs most már nyugodtan abbahagyhatja a verést, és leveheti a bilincset. Köszönöm. Szabadság, elvtársam.

ivan_the_terrible 2010.07.03. 12:02:03

Nagyon jó poszt! Olyannyira, hogy az uccsó bekezdést be kellene keretezni, és kitenni a fidesz-kommünikék mellé. Ez talán segítene pár embernek megérteni, miért is oly ízléstelen ez! mégeccer gratula!

Rókakígyó 2010.07.03. 12:03:18

@sTormy: Nem erről jut eszembe: oda kéne kitenni, ahol valaha Fletó háromemeletes füle lógott. 15 emelet magasan és akkor mindenki olvashassa pestszerte.

nestrot10 2010.07.03. 12:03:58

ljen A Párt Éjen az állam ÉLJEN AZ ÚJ PÁRTÁLLAM!!!
A jövő bizonytalan de a múltból okulhatunk! Tanuljunk a mesterektől és modernizáljuk az általuk lefektetett alapelveket!
Sztálin, Rákosi, Kádár, Orbán! Háromszoros Hip-Hip Hurrrá!
Szeretnél a szakmádban elhelyezkedni? Légy Párttag!
Szeretnél állami megrendelést? Légy Párttag!
Szeretnél túlélni? Légy Párttag!
Szeretnéd a közalkalmazotti vagy köztisztviselői állásod megtartani? Légy Párttag!
Szeretnéd a gyereked jó iskolába iratni? Légy Párttag!
Szeretnél a kórházban 2 ágyas szobát? Légy Párttag!
Szeretnéd, hogy ne kelljen gondolkodnod? Légy Párttag!

22 év után Ismét Hódít a Kommunizmus Újraélesztett Szellemvasútja!
Gyerekek nézzetek be, aztán ha nem döglötök bele, legalább másoknak jó lesz!
NEM KELL A DIKTATÚRA! FIDESZDROGOS szavazok is ÉBRESZTŐŐŐŐ!!!!!!!!!!

nestrot10 2010.07.03. 12:05:09

Én a WC be fogom kitenni....( és a Fideszt meg a kagylóba fogom " kitenni":)

nestrot10 2010.07.03. 12:06:08

Ez tiszta NSZK..:D Nemzeti Szar Kormány

sTormy 2010.07.03. 12:06:28

@Rókakígyó: Vagy tűzijáték helyett kivetíteni az égre. Esetleg minden este. Nehogy elfelejtsük, milyen jó nekünk most.

nestrot10 2010.07.03. 12:07:37

"jól látható helyen ki kell helyezni a Nyilatkozatot" ( meg a Rákosi Viktor képét is?....

Javaslom a WC ajtó belső oldalát. Jól látható, nincs túl messze, aki nem vitt magával olvasnivalót esetleg ráfanyalodik. Végszükség esetén még használható...is:)

Tervbe vették az önkormányzati választás elbukását?

Rajzolj_Faszt 2010.07.03. 12:08:59

Rajzolj faszt a hozzád legközelebbi közintézmény falára kilógatott Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatára!

nestrot10 2010.07.03. 12:09:11

"jól látható helyen ki kell helyezni a Nyilatkozatot" és a Rákosi Viktor képét is????

Javaslom a WC ajtó belső oldalát. Jól látható, nincs túl messze, aki nem vitt magával olvasnivalót esetleg ráfanyalodik. Végszükség esetén még használható is...

Tervbe vették az önkormányzati választás elbukását?

nestrot10 2010.07.03. 12:10:20

Nemzeti Barom a Rákosi Viktor és bandája!!!!
Meg kell dönteni ezt a kormányt..de sürgősen!!!!!!!!!!!!!!!ÉBRESZTŐŐŐ!

Janky 2010.07.03. 12:14:45

Hát ez odabasz... :DD Jó kis írás.

Pipas 2010.07.03. 12:17:07

Ez az összefogás megint olyan lesz, hogy nekem kellene összefognom velük és nekik semmiképpen nem kell összefognia velem?

Értem én, hogy összefogásban az erő, de mondjuk azért kezdhetnék úgy, hogy megkérdezik az országot, hogy mit is akar tulajdonképpen. Valószínűleg a 98%-os adó bevezetése, a tacepaók kifüggesztése és a fekete mellény viseléséért való elzárás törvénybe iktatása nem az összefogás irányába mutat.

Mondjuk a pálinkafőzés, az más, ha azt ráírnák a papírra, akkro jogos lenne...

hunyuan 2010.07.03. 12:19:18

retkes orbáncigány..
lámpavason fogsz lógni te szardarab..

Melchi Zadok 2010.07.03. 12:23:34

a poszt zseniálisan fogalmazza meg a lényeget: a fidesz gyakorlatilag nem más, mint egy klerikális mázzal leöntött ízig vérig bolsevik párt a maga a leválthatatlan, tévedhetetlen vezérével. azzal a vezérrel, aki gondos kézzel (100%-ig bolsi kompatibilis eszközökkel)gyomlálta ki mindazokat, aki bármilyen potenciális fenyegetettséget jelentettek az ő mindenhatóságára.

ez van, kóla csipsz, dőljünk hátra és próbáljuk élvezni a műsort. négy év múlva viszont nyúljunk a távkapcsoló után. csak tudnám melyik csatornára váltsak...

calhoun0610 2010.07.03. 12:23:55

jó volt a poszt :)
valóban egy söpredék, ocsmány banda, az arcunk előtt élnek vissza a jogaikkal, kihasználják a tetteik és a szavaik közti réseket

és legalább annyira hibásak, mint a másik oldal

új, friss pártot az élre!

maganyugy.blog.hu

Asszem 2010.07.03. 12:23:57

Nagyon jó írás, gratulálok és minden sorával egyetértek.

Facebook csoport van már? Vagy oda is ki kell tenni az írást? :D

Caravallo · http://nimfoman.blog.hu 2010.07.03. 12:24:48

@nestrot10: Fel kéne már fogni, hogy a komcsik ideje lejárt! Hiába szarod össze magad faszkalap, ezt a kormányt kétharmaddal választotta az ország.

_belo_ 2010.07.03. 12:25:35

ezúton gratulálok minden "Homoszexuális férfi, aki a női szerepet alakítja"-nek, akik nagy vezérünkre szavaztak!

nestrot10 2010.07.03. 12:26:07

Rákosi Viktor, hogy mi az igazi FORRADALOM? Arról lövésed sincs...de majd lesz " LÖVÉSED" róla a seggedben!

nestrot10 2010.07.03. 12:28:35

@Caravallo: nem az ország 2/3 a választotta te cigó gonosz törpe seggnyaló...már számolni sem tudsz..???
2.4 milla Magyarország lakossága? majom!!!!...de most már ébredezik a Fityiszdrogos megvezetett szavazó is...!!!! -most már annyi se lesz...!!!

hahali 2010.07.03. 12:29:01

Diktatúráról akkor beszélhetünk, ha Te házadba is ki kellene raknod, de itt természetesen erről szó sincs.
Kettő: nincs a nyilatkozaton fénykép és nincs rajta OV aláírása sem (ugyanis ez az Ogy politikai nyilatkozata.

Komolyan mondom, hogy nem értelek titeket, ha nem tetszik a nyilatkozat akkor nem kell nézni/elolvasni, ennyi.

Nemzeti Együttműködés Rendszere: mi megmondjuk, mi 2010.07.03. 12:29:32

A fityisz nem vágyik tovább a 2/3-os társadalmi támogatottságra. Ez már teljesen egyértelmű.

gézukácska 2010.07.03. 12:29:56

Miért? A választások-előtt-kor-után mit gondoltatok, hogy nem ez lesz?
Nem éltetek még az előző obántorgyánbotránykormány alatt?
Abból kiindulva, ez még semmi, hisz most 2/3-a van a kis köcsögnek!
Lesz itt még néhány dolog amin majd ledöbbentek!
Engem inkább az háborít fel, hogy a többi párt és a sokan mások, nem nagyon hallom, hogy háborognának, népszavazást követelnének, stb.

Melchi Zadok 2010.07.03. 12:30:33

@Caravallo: na, itt az első egybites fülkecsegevara...

hahali 2010.07.03. 12:31:38

@nestrot10:

Micsoda egy hülye fröcsögő kommunista vagy, az ilyenek miatt van az, hogy medgyessiék és gyurcsányék, bajnaiék tönkre tehették az országot, de ezt persze úgy sem látod be...
Már csak abban bízom, hogy több nálad értelmesebb ember él az országban.

Orbán a magyar nép ópiuma! 2010.07.03. 12:32:10

@gézukácska: A káoszteremtés a fityisz kvintesszenciája. Most nagy szarban vannak, mert minden felelősség az övék.

Melchi Zadok 2010.07.03. 12:33:43

a riadólánc működik, hahali személyében megjött a második is...

Orbán a magyar nép ópiuma! 2010.07.03. 12:33:44

@hahali: Ez érdekes. A magadfajták 2002-ben meg 2006-ban azon hisztiztek, hogy mennyi hülye van ebben az országban. Most meg egyszerre pont az ellenkezője figyelhető meg? Hmmm...

nestrot10 2010.07.03. 12:34:20

Leszámolhatna már a fityisz az illúzióval. A választók 52%-a adta rájuk a voksát, aminek legalább a fele csak kormányváltást akart, nem az ilyen hülyeségeket.

nestrot10 2010.07.03. 12:35:04

@hahali: ja ilyen cigó Rákosi Viktor seggnyaló mint te ,,,mi?

érdeklődő 2010.07.03. 12:37:07

A fideszre szavaztam. Ez viszont most gecinagy öngól. EPIC FAIL...
@Nemzeti Együttműködés Rendszere: mi megmondjuk, mi: Ebből én is erre következtetek...

Már annó az is vicces volt amikor a terrorházában végigmentem: Szálasi, Rákosi, Kádár... kijáratnál: Épült: Orbánviktor kegyelméből...

Akkor egy pillanatra azt hittem, hogy az is a kiálítás része...

Ettől persze még nem fogok lendvaicenzor bandjára szavazni a jövőben pff...

nestrot10 2010.07.03. 12:37:55

Holnapi hír:
Rákosi Orbán Viktor kisfiát felvették az Európai Királyfiképző Intézetbe!

Sieg 2010.07.03. 12:38:47

@hahali: Én meg abban bízom, hogy egyre több jobboldali jön rá, hogy nem csak úgy lehet jobboldali, ha mindenben egyetért a Párttal és arra is rájön, hogy a saját gondolatoktól még nem lesz hazaáruló.

Ha valakinek erről is csak az jut eszébe, hogy "nézd csak a büdös kommunistákat, nem értenek egyet", és fel sem tűnik, hogy ez a lépés valahogy nagyon nem stimmel, ott már akut a drukkerizálódás.

Értelmes, okos jobboldaliságra javaslom a Mandiner blogot, különös tekintettel ennek a kifüggesztéses lépésnak a kommentelésére és a kiváló "Végre elkezdhetnénk egyet nem érteni" posztra.
Ja tudom, biztos ők is kommunisták, hiszen ha nem 100% velem, akkor ellenem, ugyebár?...

Pipas 2010.07.03. 12:39:11

Bort, Búzát, Békességet
(szeressük a rendőrséget)

A XXI század első évtizedének végén, negyvenhat év ruszki megszállás, kommunista
diktatúra és két zavaros (nem teljesen kommunista) évtized után Magyarország
végre jól döntött.

A magyar nemzet önrendelkezéséért vívott küzdelme 1956-ban vérbe fojtott
foradalommal kezdődött (ne nézzünk most messzebre, ne nézzük a németet, a
törököt, a tatárt a parasztlázadásokat meg a többit, senki sem szereti az
okostojásokat). A magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyűjtötte az erejét, a
jogosultak kétharmada elvánszorgott a szavazófülkékben és minden második a
Fideszre szavazott. A Fidesz kinyilvánítja, hogy ennek örül.

A Fidesz kinyilvánítja, hogy új társadalmi szerződés született, ezentúl
mindenkinek együtt kell működnie. A magyar nemzet arra kötelezte a Fideszt, hogy
elszántan, rendületlenül radadja magához a hatalmat, ne tűrjön különvélemányt.

A munka, az otthon, a család, az egészség és a rend lesznek közös jövőnk
tartóoszlopai. Hogy hogyan, arról még fogalmunk sincs, de ezek a szavak igen jól
hangzanak, nyilván nagyszerű ötlet támogatni a munkát, az otthont, a családot és
az egészséget, a rendről meg már ne is beszéljünk.

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy ez most kivételesen kötelező
mindenkire, legyen bámilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen a világ
bármely pontján. Azt jelenti a címben a 'szabadság' rész...

nestrot10 2010.07.03. 12:39:45

@érdeklődő: bárkire szavazz, de ezt a cigó diktátort és bandáját minél előbb el kell tüntetni, különben az ország mélyrebbre süllyed mint a lendvaiék alatt!!!!!!

Pulsoft 2010.07.03. 12:40:11

"A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdődött."

Török elleni harc?
Rákóczi-szabadságharc?
1848–49-es forradalom és szabadságharc?
Őszirózsás forradalom?

A történelem nem 1956-ban kezdődött!

SLacc 2010.07.03. 12:40:35

Pont Hitler - The Rise of Evil c. filmet nézem... Vic is látta...

érdeklődő 2010.07.03. 12:42:43

@Sieg: Miért gondolod, hogy minden jobboldali ilyen?
Én a fideszre szavaztam, viszont ki merem jelenteni, hogy kósa egy balfasz, schmitt meg egy bohóc, viktor meg néha mussolinis.

De most ezek miatt a maszopra kellett volna szavaznom????

paranoid T.R. marcipan 2010.07.03. 12:43:28

Pilu kedves, ha lesz egy kis időd, szólj nekem is.

whiterose 2010.07.03. 12:44:28

@nestrot10:
jaj de borzasztó, jaj de kemény diktatúra! Már gázkamrák is épülnek! Jaj, most mi lesz! :D

Sieg 2010.07.03. 12:44:52

@érdeklődő: Hol mondtam hogy mindegyik ilyen? Pont hogy még meg is mutattam, hol van értelmes jobboldali gondolkodás.

De sajnos nagyon nagyon sok ilyen droid-drukker van a jobboldalon (is).

sTormy 2010.07.03. 12:45:41

@nestrot10: Na jó, most már tényleg álljál le, mert unalmas. Komolyan kedvet csinálsz a Fideszhez.

WYW 2010.07.03. 12:48:02

Aki nem a fideszre szavazott a fülkében az ellenforradalmár?

Vagy mi?

Rombola · http://rombola.blog.hu 2010.07.03. 12:48:06

Abszolút rossz irányba mutatnak ezek az intézkedések, most már csak egyet remélhetünk: így folytatják tovább és a nép kiábrándul belőlük is, de nagyon gyorsan.

De az igazi alternatíva hiánya nyugtalanító. Mégis ki legyen a kormánypárt alternatívája négy év múlva?

MSZP, Jobbik? Hálaistennek esélyük nem sok van. Egészen más utat jártak be, de jelenleg mindkettő kormányzásra alkalmatlan emberek gyülekezőhelye.

LMP? Nagyon gyorsan profivá kéne válniuk. Ennek még jeleit sem látjuk.

Egy Fideszből kiszakadó csoport? Nagyon kevés népszerű, többé-kevésbé alkalmas fideszes van, pár ember (gondolok Rogánra, Pokornira), akik ha sokáig maradnak még a pártjukban elvesztik a maradék hitelességüket is, amivel új párthoz (vagy egy OV nélküli régihez) adhatnák az arcukat.

Nem sok jót ígérő kilátások.

Pipas 2010.07.03. 12:53:14

@Rombola: A Jobbik kormányzásra alkalmatlan emberekből áll? Nemá baszki, Pécsi vagyok, az én országgyűlési képviselőm évekig képviselt engem agyhalottként! A Fletót meg egész európában "hazudós miniszterelnök" néven emlegették... a samesza meg libatolvajból lett minidszter, miniszterből meg miniszterelnök.

Mi kell nálunk ahhoz, hogy valaki "kormányzásra alkalmatlan" legyen?!

érdeklődő 2010.07.03. 12:54:47

@Sieg: Sajnos igaz. El is látogattam a mandínerre...

Mikor jobboldali ismerőseimnek fejtegettem, hogy mi a faszír kell ilyeneket csinálni, meg hogy ez mennyi embert ábrándít ki akik amúgy rájuk szavaznának, akkor csak néztek bambán, hogy dehát ez milyen faszaság már...

Mondjuk ugyanez pepitában a lendvaicenzor meg a zöszödi beszéd baloldaliak körében. Genetikailag süketek rá. Mindkét oldal a saját balfaszságára.

Várúr 2010.07.03. 12:57:04

"Legyen béke, szabadság, egyetértés". Gondolom, a kommentelők is erre vágynak. De ha kifüggesztik, a kényes ízlést zavarja. Máris diktatúrát visítanak, 8 év fosztogatás, pénzügyi diktatúra, elkúrás, stb, után. A sakálkórus erősödik - mintha nem ugyanabban az országban élnénk.

oscar dirlewanger 2010.07.03. 12:57:31

utálom a keresztény seggfejeket, heil hitler!!!!!!

zsurzsenka 2010.07.03. 12:57:44

Arra lennék kíváncsi, hogy az itt leírt vélemények mikor mennek ki az utcára.

Monnyonle...

Szeretném látni azokat a 70 éves fiatal demokratákat, akik pár éve habzó szájjal üvöltözték ugyanezt, csak a másik irányba...

Ezek jutottak hirtelen eszembe.

kvadrillio 2010.07.03. 12:59:17

Szó se róla, ha visszaemléxem, a szavazáskor bennem is csak úgy dúúúúúlt a forradalmi hevület a fülkében, amikor golyóstollammal precíz ikszet rajzoltam a mmxmm-es kockába.
Ahogy visszaemlékszem a hevülettől még a tollam is kivilágosodott egy pillanyatra.
Alig találtam a nagy forradalmi lángolásban rükvercben a kijáratot......de aztán csak sikerült behúzni a függönyt.

De azért ezek a "legalább 50×70 cm
méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni." paraméterek eszembe juttatják a 3-4 centis egyenes uborkákat.......
s, bár most éppen egy 8 centis nagyon görbe ubit eszem, úgy kivágom minggyá az ablakon forradalmi hevületből, hogy csak úgy nyekken !!!!!
:D

nestrot10 2010.07.03. 12:59:46

@Pipas: anyádat emlegették Fletót Európában hazudósnak---az csak a Fityisz papagájkommandó szajkózta. Európában Fletót mindíg jobban elismerték mint ezt a rohadt kis hazudós cigó poulista Rákosi Viktort.
Már Sáközi sem veszi semmibe a Rákosi Viktort (11perc után ott hagyta orbánt.. és kijött a szobából...pedig 25 percesre volt tervezve a beszégetés ),...Merkel is 5 percre fogadta a gonosz törpét....Angliában és Amerikában nem is fogadták a kis szarjankót..hiába könyörgött a sleppje....NE HAZUDOZZ TE Fityisz fertőzéses beteg!!!!!!!!

Pipas 2010.07.03. 13:00:09

@Várúr: Ja, ha valakinek más a véleménye, az "sakálkórus". Azt én vagyok a fasiszta söpredék is mi?

Nem regisztrált felhasználó 2010.07.03. 13:00:30

Na gyerekek!
Akár honnan nézem a NAGY MAGYAR ÖSSZETARTÁS működik!
Az együttműködés csak akkor tud létrejönni, ha van egy közös cél, amiért érdemes küzdeni. Egyre jobban látszik a cél! Van kit utálni.
A Fidesz felvállalta a szerepet és ha így folytatják, akkor olyan összetartás lesz, hogy jobbat nem is kívánhatnának.
Köszönjük meg nekik, hogy célt adnak a magyaroknak, és hősiesen vállalják majd a ... (ide mindenki gondoljon valami igazán frappáns dolgot).

Várúr 2010.07.03. 13:02:26

@whiterose:
Gágogna a libbalkórus akkor is, ha mondjuk a Himnuszt vagy a Szózatot függesztenék ki... Nehogy má' létrejöjjön valami nemzeti egyetértés-féle. Bár ennyi elvált, nem házasodó, gyereket nem vállaló, felelősséget messze kerülő, drukker/ellendrukker kocsmapolitikus országában cseppet se meglepő.

Várúr 2010.07.03. 13:04:42

@Pipas:
Hogy fasiszta söpredék vagy-e, te tudod rá a választ. Vállald, ha az vagy, ne vállald, ha nem. Felőlem lehetsz anarchista is.

whiterose 2010.07.03. 13:05:13

@nestrot10: de dühös vagy, te fletóssegg! :D

Pipas 2010.07.03. 13:05:48

@nestrot10: (1) Anyámat ne vedd a szádra. (2) Nem a fideszes médiából tájékozódtam, nem is a magyar médiából. (3) A Viktort én sem szeretem, nem is szavaznék a Fideszre semmi pénzért. (4) Viszont a Viktor egyetlen hibája/bűne sem menti fel a hazudós és a haverjainak egyetlen bűnét sem. (5) Nem hazudoztam.

Viszont ahogyan elolvasom a leveledet te egy ilyen kis köcsög lehetsz, aki a civil életben kurvára összehúzza magát, aztán elmegy blogolni, hogy a kommunista eszméket fröcsögje gyűlölködve. Remélem egyszer megfeledkezel magadról és kartávolságon belül is ilyen stílust nyomsz, hogy bofáncsapnak és megdöglesz. Bocsi, hogy lesüllyedek a szintedre, dehát így talán értesz. ;)

Várúr 2010.07.03. 13:07:05

@Nem regisztrált felhasználó:
Sikoltozó kommentelők összetartása ez... Köze nincs semmilyen összetartáshoz. Pár száz (ezer?) netes habzik itten, mint a szovjet mosópor.

val 2010.07.03. 13:07:32

"A demokrácia és a diktatúra között az a különbség, hogy előbbiben felírhatod a falakra: „Szabadság”, utóbbiban fel KELL írnod."

Súlyos tévedés.

Már demokráciáról beszélni is értelmetlen.
Helyesen így hangzik:

A mostani "demokráciát" egy "szerencsésebb berendezkedéstől" az különbözteti meg, hogy a mostani "demokráciában" az aradi tizenhármat terroristaként lecsuknák/megvernék/kivégeznék, míg a másikban nem.

ljosecska 2010.07.03. 13:07:36

@Várúr: "elvált, nem házasodó, gyereket nem vállaló"

Úristen, nem kicsit vagy eltévedve.
Biztos szép dolog lehet összefüggést látni a házasságkötési/gyerekvállalási szokások és a Dicsőséges Nagy Nemzeti Egyetértés bojkottálása között...

nestrot10 2010.07.03. 13:12:58

@Pipas: kommunista???....ez megint Fityisz szöveg...mindenki kommunista aki nem Fityisz seggnyaló....Te is:) MI?

nestrot10 2010.07.03. 13:14:28

Nagy nemzeti összetartás lesz a FIDESZ ÉS A RÁKOSI VIKTOR ellen! PÁRTÁLLÁSTÓL FÜGGETLENÜL:!!!!!!!!!!!!!

pali_proli 2010.07.03. 13:16:51

Nem szavaztam ezekre és ennek nagyon örülök!
Oszt jónapot!

ljosecska 2010.07.03. 13:16:59

@nestrot10: Ne hidd, vannak olyan emberek, akiknek semmi sem sok, bármit is találjon ki ez a slepp. Ők bátran tekintenek előre a jövőbe és optimistán annyit mondanak, hogy "minden jobb lesz, jobban fogunk élni, összetartás amúgy is kell."

És ezt a saját fülemmel hallottam, ilyen emberek vannak.

nestrot10 2010.07.03. 13:17:03

na megyek WC re....kiteszem a Fideszt:DDDDDD

NemoKapitany 2010.07.03. 13:18:25

A pártszimpátiától függetlenlenül:

az elmúlt 7 év (Bajnai kormányt levéve) tevékenységébe az ország majdnem(?) beleroppant

Most a Fidesz csinál valamit, ami láthatóan nem a gazdasági helyzet rosszabodása irányába mutat.

A Orbán fóbiát - hacsak nem bértolnok az illető - ki kellene már nőni. Nekem aztán mindegy Orbán, Gyurcsány, a kis kondás, csak ne tegyék tönkre az országot gazdaságilag.

Különben undorítóan unintelligens és semmitmondó a poszt, csak értelmetlen gyűlöletet/indulatokat akar kelteni.

Várúr 2010.07.03. 13:19:18

@ljosecska:
Igyekszem érthetően mondani: egy elöregedő, önző, felelőtlen, magányos, kapzsi világban együttműködésre nincs szükség, annak megfogalmazása is botrány...

nestrot10 2010.07.03. 13:19:39

Már készül az " Összetartás"...:)))A jövőbe tekintünk... s jobb lesz valóban mint ez a Rákosis Viktor és sleppje:))))
Ezt nem akarta a Nép...becsapták!

nestrot10 2010.07.03. 13:21:33

NemoKapitany 2010.07.03. 13:18:25

"Most a Fidesz csinál valamit, ami láthatóan nem a gazdasági helyzet rosszabodása irányába
mutat."
Na ja..építi a Diktatúráját.......
MARHA! :DDD

Várúr 2010.07.03. 13:22:55

@NemoKapitany:
Nem mellesleg: Mohács előtt remekül érvelt Szapolyai János vajda, miért marad 80.000 emberrel Szegeden. Akkor is ciki volt az összefogás. Jó, hogy index, facebook, stb. még nem létezett. Lett volna pár ezer támogatója neki is. Ma a sok frusztrált ballibnek van hol sivalkodnia. Nehogy má' az eltelt nyolc év sok mohácsa szóba kerüljön...

gramercy 2010.07.03. 13:25:43

az elmult 8 ev 1 honap alapjan ki merem jelenteni, hogy egy JOBBIK-LMP parlament jobb lenne

nestrot10 2010.07.03. 13:25:50

jobbik behúzta fülét farkát.... úgy látszik már szereti a cigókat..ha min. elnök lesz belőle:))))hehehe

twollah / bRoKEn hOPe, sUppLeX · http://freewaresoftwarenews.blogspot.com/ 2010.07.03. 13:26:15

Kivancsi vagyok mikor kell ujra kimenni kotelezo jelleggel Majus 1-en felvonulni.

Nem regisztrált felhasználó 2010.07.03. 13:27:07

@Várúr: Az internet előnye, hogy gyors, és a véleményedet meg tudod osztani. Aki a TV-ből kapja az arcába, még lehet ilyen véleményen.
Azt írtam, hogy "ha így folytatják". Sok kicsi sokra megy.

Prof. William · http://profwilliam.wordpress.com/ 2010.07.03. 13:30:56

Akkora a műbalhé mintha a saját képét rakatná ki. Nem tudom mi a baj. Igaz hogy reklámcél de én semmi furcsát nem találok benne. Amerikában pl az aktuális elnök arcképét rakják mindig a hivatalokban mégsem nyí senki hogy diktatúra van.

Majd októberben úgyis kiderül hogy hány szavazót vesztett vagy nyert a fidesz addig nem igazán lehet még csak találgatni sem. Valamint én azt is megnézném hogy hosszú távon mit csinálnak és majd csak aztán mondok véleményt.

"Európában Fletót mindíg jobban elismerték" Attól függetlenül egy rakás sz*r volt. És ahogy mondani szokták a sz*r az ezüstálcán is sz*r.

vakablak 2010.07.03. 13:32:50

Remek írás, minden szavával egyetértek, gratula.

kkkk556 2010.07.03. 13:33:31

Mondom JOBBIK!
- Munka nélkül SENKINEK SEMMIT!!!! Eltörölni mindenfajta "segílyt"!
- Bűnözésért bűnhődést!!! Nem luxuskategóriás, TV-s, konditermes
börtönöket, hanem kenyeret és vizet egy ablaktalan 2 nm-es cellában!!!
- Erőszakos cselekedetek ALSÓ büntetési tétele 10 év, büntethetőségi
korhatár 6 év!
- Minden állami tartozás azonnali felmondása. Fizessék meg azok, akik
felvették! (MSZMP,FIDESZ, MSZP, SZDSZ) Magyar áruk maximális
támogatottsága, multik szuperadóztatása (Adó=bevétel*100 - ha nem
tetszik nekik, lehet visszamenni izraelbe!!)
- Az összes deviánst (buzi, cigány, elmebeteg) kitelepíteni valahová a
román határ mellé, napi 0 ft-ot szánva az eltartásukra - ha kell valami
nekik, dolgozzanak meg ér!

whiterose 2010.07.03. 13:33:40

@nestrot10:
te hány éves vagy, ha nem nagy titok? :)

hubertusz 2010.07.03. 13:34:07

A Nyilatkozat is a Pilvax-ban fogalmazódott? Már nagyon részegek lehettek a lánglelkű ifjak.

Más. Mindenki (más) kommunista, ez jól látszik az írásokból. Csak az nem természetesen, aki éppen írja ezeket.

NemoKapitany 2010.07.03. 13:34:24

@nestrot10: Láthatóan fogalmad sincs mi is az a diktatúra.

Merrefelé van még diktatúra, mihez hasonlítod a mostani "diktatúrát"?

Inkább nézegessed az általános iskolás könyveidet. Többre mész vele, ha befejezed.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 13:36:04

Egy apró észrevétel:

A nyomdák igen jól fognak járni. Ugyanis a 50x70 cm házilag nem előállítható, az A3-as, amit még esetleg tudnál, az csak 30x42 cm.

A keretnek kell lennie 50x70-nek tehát az ideális méret az A2, ami 42x59 cm.

Ha nyomdász lennék, már állnék neki, kerettel, üveggel, méltó darabokat előállítani, tucatjával. Szükség lesz rá.

Bár, ennyi erővel lehet egy A4-est nyomtatni, és beletenni egy bazi nagy keretbe. :-)

Még egy kérdés: Mi is a határideje a szent szöveg kirakásának? A hatálybalépés dátuma? Mert akkor már mindenki elkésett.
Ha meg nem az, akkor ráérnek még...

nestrot10 2010.07.03. 13:36:11

@NemoKapitany: Pszt!! Ez a szöveg a Hörcsögtosznádi falugyűlésre elegendő...ide nem:) Egyes--...leülhetsz ( a klotyóra és nézegetheted Orbán Viktor képét a WC falán kifüggesztve):)

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 13:36:38

@NemoKapitany: agymosott fideszesnek tetszik lenni, ugye?

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 13:37:14

@NemoKapitany: Ja igen, nem kell válaszolni, bólogatni elég.

whiterose 2010.07.03. 13:38:18

@nestrot10: besz...t a diktatúrától? :D Húúú, de büdös!!!

Tuck barát 2010.07.03. 13:38:23

Suzuki. A TI autótok.

Kétharmad. A TI kormányotok.

ebedli 2010.07.03. 13:38:56

@Caravallo: "Fel kéne már fogni, hogy a komcsik ideje lejárt! Hiába szarod össze magad faszkalap, ezt a kormányt kétharmaddal választotta az ország."

Az MSZMP-re ha jól tudom annak idején több mint 90% szavazott, és mégis legalább 70% gyűlölte őket. Végül meg el lettek kergetve a picsába.

Szerintem Észak-Koreában is mindenki leszavaz szépen a kommunistákra, de azért ha tehetnék puszta kézzel tépnék szét a Kedves Vezetőt atomjaira.

Orbán is jó úton halad, hogy meggyűlöltesse magát.

vakablak 2010.07.03. 13:39:50

Bocsánat, egy helyen pontosítanék. Írod: „Az Önök felelőssége itt is megállapítható, hiszen ezen felismeréseket voltak kedvesek elfelejteni a pórnép tudomására hozni, valamint az MSZP gazdasági ámokfutásának megakadályozásért sem a jogi/alkotmányos-, sem a tömegbázisukból eredő lehetőségekkel nem éltek. Magyarán: ölbe tett kézzel végignézték, hogy romba döntik a komcsik a gazdaságot.”

Nem igaz, hogy a Fidesz ölbe tett kézzel nézte volna végig az államháztartás megborulását (mely egyébként nem egyenlő a gazdaság romba döntésével). A szomorú valóság ezzel szemben az, hogy a Fidesz képviselői lelkesen megszavazták a 2002-2006-os ciklus 100 napos programjainak ÖSSZES idióta rendelkezését, sőt, mindenhez hozzáfűzték, hogy szar, kevés, ők sokkal többet adnának. Utána lehet olvasni a parlament.hu-n. Azaz ellenzékként pontosan ugyanannyira megbuktak a kormányzási feladatok rájuk eső részéből – a kormányzat döntéseinek ellenőrzése – mint az MSZP/SZDSZ kormányként.

A 2006-os kampányban pedig még rá is ígértek a szocikra dúsan, noha tudható volt ekkor már, hogy szó sem lehet további költekezésről, szigorúan vissza kell nyesni a hiányt.

Az utóbbira a bizonyíték a Fidesz saját honlapján mind a mai napig elérhető részletes elemzés, 2006. márciusából: „Devizahitelek: kockázat a forintválság árnyában” (www.fidesz.hu/index.php?Cikk=52067)

-Hoze- · http://www.hoze.blog.hu/ 2010.07.03. 13:40:32

Na mert az elmúlt 8 év az olyan fényes volt mi...?

Gyerekek, pár hónapja van kormányon Orbán. Várjatok má egy kicsit. Én megértem, hogy Index, meg ballib itt még a fűzfán ücsörgő bagoly is, de még el sem kezdődött, azt máris itt szétszeditek az új kormányt.
Majd 1, de inkább 2 év múlva tessék ilyen "szellemes"en erőlködő, sértődött kis írásokat közzétenni.

Bukott diák kiskatonája ne oktasson.

NemoKapitany 2010.07.03. 13:42:13

Ez annyira primitív, hogy alig érteni, ezt a hablatyot.

A színvonalból látszik, hogy kik vannak itt.

(Inkább menjetek vissza az istállóba kitrágyázni. Az is munka, nem kell szégyelni, ha érvelni nem tudtok.)

Várúr 2010.07.03. 13:43:41

@Prof. William:
Örül a sok ballib, anarchista, alulképzett "szabadságharcos", mittoménki, hogy végre megint van miért röfögni. Egy darab papír miatt, mely az állami intézmények e g y r é s z é b e n lesz kihelyezve. Senki se tiltja meg nekik, hogy otthon Qrcsány poszterrel ellensúlyozzák. Mégiscsak gyakrabban nézegethetnék, mint az ósdi "Legyen béke, szabadság, egyetértés" kezdetű nyilatkozatot. Nekik ne legyen, ha ennyire nem akarják.

nestrot10 2010.07.03. 13:45:56

@ebedli: Barom...az 52 % az nem két harmad...
ezt csak a Fityisz banda és a Rákosi Viktor szajkózza, hogy a számolni nem tudókat megtévessze!!!!!!!!! (különben is a szavazók 2/3adáról van csak szó és abban benne vannak a "szállított2 szavazók és a csalások is:)))) hehehheh...sokunkat nem lehet megvezetni! Jün a GÉPFEGYVER és bummmMMMMMM. igazán lesz Lőporfüst szag...ahogy a gonosz törpe vizionálta:))) heheh:)

szemtanú 2010.07.03. 13:47:32

És arról még nem is beszéltünk, hogy Orbán fel akarja számolni a rendőrséget is. Ugyanis elszólta magát, azt mondta: csak feddhetetlen rendőrökre van szükség! :)

kgonzo 2010.07.03. 13:47:40

Szánalmas.
Rákosis.

whiterose 2010.07.03. 13:47:42

@nestrot10: te tésztaagyú IQ bajnok! :D

dosagy18 2010.07.03. 13:47:54

Teljesen jó cikk, sok ilyen kéne, most van is szerencsére, rájuk szállt a netes világ.

Rob67 2010.07.03. 13:51:04

Mi a faszom ez? Az új kommunista kiálltvány?
Lenin helyett most ezt kell majd kirakni a közintézményekben?
Beszarok.
Mi lesz itt?

ebedli 2010.07.03. 13:52:16

Ja és még valami: a cocilizmus ideje alatt sem igazán a "kommunizmus"-t utálták, hanem a diktatúrát.

nestrot: nem hiszem el, hogy téged nem a Fidesz pártirodából fizetnek, ennyire elmeháborodott csak hivatásos provokátor lehet.

Várúr 2010.07.03. 13:52:40

@dosagy18:
Hm... "rájuk szállt a netes világ" pár kis szorgosan zümmögő legyecskéje. Erről eszembe jut a mondás: Egyél szart! Sok ezer légy nem tévedhet!

Rob67 2010.07.03. 13:54:05

@Várúr: Mondjuk a Lenin kép is csak egy darab papír volt...
Ennyire nem lehetsz bárgyú :)
De, igen.

NemoKapitany 2010.07.03. 13:55:37

Rob67:

Te mit raknál ki? Van valami elképzelésed vagy csak mindent leszólsz?

Mondj már valami értelmeset. Mit kellene csinálni, ami helyes? De ne valami összevisszaságot, hanem egy - egyetlen egy - valamennyire értelmezhető mondatot.

whiterose 2010.07.03. 13:56:31

Félni és rettegni! Hajrá! :)

Rob67 2010.07.03. 13:56:58

@-Hoze-: Már bocsi, de ez a kiálltvány baromság miért is van a kormányzás idejéhez kötve?
Ja ha csak 2 hónapja ő a góré akkor lehet baromnak lenni?
Nem az elért eredményeket keresném, csak a józan észt.
Azt lehet?

minimalista 2010.07.03. 13:58:06

megalkuvó, hataloméhes és hazug, nyáladzva forradalmat böffentő semmirekellő szarházi banda

közlekedési bűnöző (törölt) 2010.07.03. 13:58:16

Kezd elegem lenni ezekből a megélhetési rettegőkből, mint a posztoló. Orbán diktatúra, Jobbik diktatúra, a tököm a diktatúra, nem ez...

Menj el Észak-Koreába tanulmányútra vazze!

Prof. William · http://profwilliam.wordpress.com/ 2010.07.03. 13:58:51

@ebedli:
Az MSZMP-re ha jól tudom annak idején több mint 90% szavazott, és mégis legalább 70% gyűlölte őket. Végül meg el lettek kergetve a picsába.

Szerintem Észak-Koreában is mindenki leszavaz szépen a kommunistákra, de azért ha tehetnék puszta kézzel tépnék szét a Kedves Vezetőt atomjaira.

Csak Magyarországon senki sem kényszerít téged a kedves vezetőre szavazz, valamint nem jár faluról falura egy csapat kék cédulás szavazó hogy meglegyen az a fránya 90%. Ja és nem egy párt van hanaem több amire szavazni lehet tikosan. :)

Aki meg nem szavazott az ne nyafogjon hogy jaj de szar neki, hisz meg volt az alkalma hogy éljen a jogával. Ha szavazott akkor zokoghat... ha nem akkor semmi beleszólása sincs...

neBaszz 2010.07.03. 13:59:42

Nos Kedves Kommunista gyurcsi fanok!!

Irigyelek benneteket,hogy az a legnagyobb problémátok,hogy hol mi van kiakasztva.
Vazze nem kell elolvasni.
Amit a Ti vezéretek művelt az elmúlt 8 évben az demokratikus volt,de 2 millió ember él lét minimum alatt,és még ez szám csak növekedni fog mert a "demokratikus" vezetésetek alagutat épít homokba,völgyhidat ahova nem kell és közben a bankok elveszik az emberek házát mert,a tutti kormányotok a marha nagy demokráciában mással volt elfoglalva,nem az emberekkel,és országgal.

Jahhh Ha nem tetszik el lehet menni....
Ismerős?

Rob67 2010.07.03. 13:59:51

@NemoKapitany: Mindedenáron ki kell rakni valamit? Ez a lényeg?
Önnön nagyságunkat a belépők elé kell tárni?
Bocsáss meg némókám, lassan mondom, nehohy azt gondold mindent csak leszólok ami OV-val kapcsolatos: én az előző rendszer képkiarakós baromságát sem viseltem.
Ami szar volt miért kell visszahozni?
Kádár a példakép?

nestrot10 2010.07.03. 14:00:40

@szemtanú: AZ SEMMI...SAJÁT VÉDŐŐRIZETI EGYSÉGET SZERVEZTET...MERT FÉL HOGY A SOK ELÉGEDETLEN FEGYVERT FOG ÉS SZÉTLÖVI AZ AGYHELYÉT A ROHADT GINOSZ TÖRPÉNEK

ROBERTO 2010.07.03. 14:00:46

Ostoba Pilu, ostoba követői :-)

Most hisztiztek? Mennyetek tüntetni a Kossuth-térre, aztán majd gyűljetek nagyot, és mikor a pribékek szépen kilövik a szemeteket, utána hisztizzetek még jobban....

Várjátok ki a 4 évet, asztán szavazzatok másra. Így jártatok Gyurcsánybérencek :-)

Kalmár 2010.07.03. 14:01:11

@nestrot10: Látom, nem fejlődött ki meglepetésszerűen az agyad továbbra sem.
Gonosz törpe, lőporfüst......óvodás.
Azért én élvezem, hogy az eddigi miliárdos csalások, csőd, korrupció, hazugságok helyett most a legnagyobb bajotok egy kiáltvánnyal van, vagy vagy humormagazinok helyreigazításával.
Vihar a biliben.

nestrot10 2010.07.03. 14:02:12

MINDEN WC FALÁRA ORBÁN VIKTOR KÉPET!!!!-hogy szarás közben is rá gondoljunk:)

NemoKapitany 2010.07.03. 14:02:33

közlekedési bűnöző:

Az ilyen rettegők tapasztalat szerint a legnagyobb seggnyalók a felszínen - valaki háta mögött aztán bátrak - jellemtelen emberek, akik itt élik ki törpeségüket.

Inkább tanulj belőle.

nestrot10 2010.07.03. 14:03:40

@Kalmár: na jah..agymosott vagy..csak kiáltványig látsz...ami mögötte van..az a Te Nemzeti seggnyalásodhoz elég...NEKÜNK NEM!!!!

Rwindx 2010.07.03. 14:04:36

Ezt a netstrot nevű droidot nem lehetne valahogy kiszűrni? Tiszteletben tartom az ellenvéleményt de a szemétre nem vagyok kiváncsi, olvashatatlanná teszi a blogokat.

Egyrészt én értem a fidesz célját ezzel, valamiféle függetlenségi nyilatkozat szerűséget szerettek volna kreálni, csak itt erre nem vevők az emberek, legalábbis a szöveget végigolvasva nekem ez jön le.
Másrészt a kormány által működtetett intézményekben azt függesztenek ki amit a kormány akar. Akkor kell sírni, ha otthon lesz kötelező olyat kifüggeszteni amit nem akarsz. Azon én is berágnék.

NemoKapitany 2010.07.03. 14:04:42

Rob67:

Még mindig nem mondtál semmi előrevivőt.

Mit kellen csinálni szerinted? Mi a helyes?

(Már azon kívül, hogy amit bárki más csinál/mond az baromság.)

nestrot10 2010.07.03. 14:10:17

@Rwindx: barom igazodó:::. :D amikor :DDD otthon kell kifüggeszteni akkor már tényleg késő...hiába rágsz be....) "Puha vagy Jenő"--mondaná a Fradi tábor:)))

CApa (törölt) 2010.07.03. 14:11:03

Mindig kérdezték a haverok az évek során, miért nem a FIDESZ-re szavazok. Mondom azért, mert szerintem ők az igazi kommunisták. Eddig csak röhögtek. Mostanában meg hallgatnak...
(Nem, MSZP-re soha nem voksoltam.)

nestrot10 2010.07.03. 14:11:40

Igazi Jobbikos vagyok...de engem nem vett meg a kis rohadt gonosz törpe kilóra, mint a parlamentben ülő...megélhetési jobbikosokat:) Én még a választás előtti elveket vallom!!! és akarom!!!!

Cs@tLós 2010.07.03. 14:15:00

@neBaszz: "nem kell elolvasni". gondolom te sem olvasod el, ezért nincs fingod se róla, hogy mi készül ebben a nyomorult szarfészekben.

ági anyu 2010.07.03. 14:15:18

@Caravallo: Egyrészt csak 53%-al, másrészt a f@szság 2/3-al is csak f@szság marad - legfeljebb méretesebb

Indriq 2010.07.03. 14:16:39

Nem kell fikázni a fideszre szavazókat, elhitték a vezérüknek a szavait (OVI jó ebben). ÉS lehet szídni Lendvait vagy Mesterházyt, egy dolog a lényeg, nem szabadott volna 2/3ot adni ezeknek, 55-60%-kal is stabilan kisérletezhettek volna a néppel. de 2/3on kimutatták a foguk fehérjét (mármint azoknak, aki nem tudták OVIról, hogy hatalommániás)

nestrot10 2010.07.03. 14:16:43

na megyek tényleg a WC re és kiteszem a Fideszt! Pápá seggnyalók! Jó étvágyat a gonosz törpe seggéből az ebédhez! hehehe:)

Watchman 2010.07.03. 14:18:04

Szerintem állami pénzen kellene nyaralásokat biztosítani Észak Koreába, csak hogy a sok idióta megértse végre, hogy mi a diktatúra. Mert akkor sem volt itt diktatúra, amikor a rendőri túlkapások történtek, és most sincs.. Miért lenne? Mert kitesznek egy rohadt papírdarabot a polgármesteri hivatal falára? Normális vagy? Ha szeretnéd töröld ki vele a segged a Kossuth téren, és semmi nem fog történni... Ezért nincs diktatúra. Itt firkálhatsz hülyeségeket szabadon, és senki nem visz be a rendőrségre. Ne égesd magad... voltak neked normális írásaid is.

Rwindx 2010.07.03. 14:21:31

@nestrot10:
Soha nem késő semmi. Csak a gyávák félnek a helyükre tenni a dolgokat, inkább üvöltenek a félelemtől állandóan, gondolva úgy távol tartják maguktól a démonokat.

Egyébként te nem jobbikos vagy, figyeltem a "pályafutásodat", te egy szimpla patkány vagy, pár éve még gyurcsány seggében üdült a nyelved.

andzsin 2010.07.03. 14:21:58

Az a helyzet, hogy a sok kommentelőnek kb. a felének fogalma sincs mi az a diktatúra, mert nem éltek benne, vagy meg se születtek, vagy gyerekek voltak. És fingjuk nincs az autokrácia lélektanáról és az abba való átmenetről.
Felvilágosítok mindenkit: abban a szájbabaxott Kádár-rendszerben semmit sem kellett kirakni sehová. Értitek? semmit! Pedig az állítólag hú de kemény diktatúra volt. Ez még nem az. De eljöhet még az idő, amikor az lesz. Nem baj. A mostani fiataloknak is meg kell tanulniuk a leckét, hogy tudják értékelni a szabadságot.

piefke 2010.07.03. 14:26:19

Pilu, ez nagyon tetszik nekünk:

"...Abban hiszek, hogy a kis mikrokörnyezetemben maximálist nyújtok és a lehetőségeim keretein belül mindent megteszek a magam és környezetem jobbá tételéért.."

Ha van időd, nézz be hozzánk: www.progressziv.blog.hu

angyalföldi partizán 2010.07.03. 14:26:29

Pilu Elvtárs!Ne hagyjuk!A lakótelep népe bűszke lesz ránk.Még az kéne,hogy szemeket lőjenek ki ezek a rohadt reakciósok.A rohadék antidemokraták!Képesek bevetni mindent.Pilu polgártárs!Vegyük elő a viperát,ahogy szoktuk,Gergényi elv...,bajtárs biztos tud segíteni.Adunk a Diktatúrának!

ácsi gitár 2010.07.03. 14:29:31

És mi van Dögei FIDESZES polgármesterrel akit FIDESZES "szár" ügyvéd véd 20 millát lopott és 3éve nem tudnak vele mit tenni, mert FIDESZES bíróság nem ítéli el.
Nem ezt igérted kedves OVI vagy osztoztak a haverokkal.
Hol van a jobbik miért nem dörgöli oda Pintér úrnak az orra alá, Weitzet 2milláért elvitték itt mi van? Elment kezeltetni magát 400 ezret kivett a kasszából házkutatás a hivatalba aztán semmi.
Gratulálok fiuk eddig csak a név változott nem MSZP hanem FIDESZ.

phaszfej 2010.07.03. 14:33:05

Pilu minden szava igaz, de fölösleges kiakadni ezen az orbányon. Ki nem szarja le, hogy ezek mit bohóckodnak és bohóckodtak össze az elmúlt pár száz vagy pár ezer évben? Ha elszakad a cérna, itt úgyis kő-kövön nem marad és ezt ők is tudják.

JohnHenry 2010.07.03. 14:34:36

anno általánosban a vöröscsillagos címer hátuljára rárajzoltuk az árpádsávost és mikor milyen tanár jött órára, aszerint állt a címer.

ez jutott most így eszembe.

bajuszt rajzolni orbánnak még szabad?

angyalföldi partizán 2010.07.03. 14:37:19

@JohnHenry: Szabad polgártárs,szabad.Ha nem tetszik valakinek,majd lővünk szemeket,abban jók vagyunk.

gpetersz 2010.07.03. 14:37:54

Erre csak a SW Battlefront II-ből tudok egy idézetet (A Köztársasági klónok hangmintái közül):

"The bigger they are the harder they fall!"

szonár 2010.07.03. 14:45:48

Ennél a hülyeségnél, amit "ezek" kitaláltak, ezzel az egész nyilatkozattal, meg annak kötelező kifüggesztésével, - nos ennél csak egy nagyobb hülyeség van: ezen hisztizni, nácizmust, meg Rákosit emlegetni, millióegy blogot telesírni, hogy jajistenem, ezek mennyiredehűdenem demokraták...
Orbánéknak nem kell tartaniuk semmitől, amíg minden hülyeségüket túlszárnyalja a rá adott reakció.

combo 2010.07.03. 14:46:08

Szerintem a Hírcsárda után visszavág a kormány, és ez csak egy médiahack. Legalábbis remélem...

NemoKapitany 2010.07.03. 14:51:33

Minden magyar állampolgárnak jogában áll hülyének lenni. Ezzel a joggal itt szép számban élnek.

Rettegjetek csak. (Akit ezért fizetnek, azt még meg is értem valamennyire.)

karikaV43 2010.07.03. 14:54:10

@NemoKapitany: Mit is csinálnak a gazdaságért,euro+30Ft mióta a gyökerek vannak,azonnali radikális adó csökkenés az hol van,ja megfeledkeztem a felső tízezerről nekik van a minimálbéresnek meg 16% emelés,72500-kb nyolcezer ezek biztos örülnek.
Bebetonznák magukat,de a gazdaságért még semmit nem tettek,nincs programjuk és nincsenek csontvázak,van kapkodás és probálkozás(bank adó),de eddig semmit nem értek el és nem is fognak,a közbiztonság meg szinte a 80-as évek 2 hét alatt senki nem lop,csal,rabol.Nyisd ki a szemed:Az elmúlt 8évért legalább annyira felelősek mint a maszop.

NemoKapitany 2010.07.03. 14:58:05

karikaV43:

Mégcsak azt se mondom, hogy nincs igazad. De mit kellene csinálni? Mivel értenél egyet? Konkrétan Te milyen intézkedéssel lennél elégedett?

szonár 2010.07.03. 14:58:25

@karikaV43: Lózungok helyett, meg dühödt orbánozás helyett, ami ebben a blogban is szépen helyett kap, inkább önvizsgálat kellene, önkritika és a múlttal való szembenézés. Az olyan hülyeségek helyett, hogy aszongya "ezek legalább annyira felelősek az elmúlt 8 évért, mint a maszop"...
Amíg az ellenzék ilyen, addig oOrbán nyugodtan baromkodhat, úgyis elnézik neki.

vauvauvau 2010.07.03. 15:00:38

Nagyon finom cseresznyés rétest ettem. Leporcukroztam, mindenkinek ajánlom.

mókás munkás 2010.07.03. 15:01:57

Honnan lehet tudni hogy egy politikus hazudik? ??? Mozog a szája.....

NemoKapitany 2010.07.03. 15:03:49

vauvauvau:

Egészségedre, finom lehetett.

Húsleves 2010.07.03. 15:08:00

"Definíciós zavar van az éterben. A forradalom ugyanis „gyorsan jövő, megrázó társadalmi jelenség, amely teljesen átalakítja a társadalmi és politikai intézményrendszert.” Ebből következik, hogy alkotmányos keretek között nincs forradalom."
Ilyen kifordított logikával igen kemény kritikusa lehetnél akár Weöres Sándornak is, egészen addig, amíg egy nyelvész el nem magyarázná, hogy a szavak jelentését a kontextus jelentősen befolyásolja. Így például a szexuális forradalom sem felel meg a te definíciódnak, de ez nem zavarja a megértést.

"A céljaimról meg csak annyit, szeretnék olyan világban élni, ahol nem kell központilag deklarált életérzést magamévá tennem, és ahol nem teszik kötelezővé a pártkiáltványok olvasását, mert ebből bőven elég volt a komcsik 50 éves uralma."
Én is szeretnék ilyen világban élni, csak az a baj, hogy nem látok alternatívát. Pontosabban látok, csak rosszabbat. Én nem látom úgy, hogy a komcsik uralma 90-ben véget ért volna, hanem azt látom, hogy adatpálódtak az új környezethez, és másfajta élősködő formát öltöttek. Megtehették ezt, mivel ők csinálták a "rendszerváltást" úgy, hogy elkerülték a felelősségre vonást, elszámoltatást, átmentették a vagyonukat, a médiájukat és a kapcsolataikat.
A liberálisokat sem látom alternatívának, nem csak azért, mert "A" liberális párt olyan szinten lejáratta magát, hogy el is tűnt végre, hanem azért is, mert nekem már ilyen felfújt dolgoknál mint ez a Nyilatkozat (ami egyébként szerintem is felesleges), sokkal kevésbé tetszenek a liberális dogmák. Nem véletlenül mondtam dogmákat, ugyanis azokról a dolgokról, amelyek a nem liberálisoknak nem tetszenek, ők mindig mint a-priori igazságokról beszélnek. Persze - mivel liberálisok - lehet velük vitatkozni, csak éppen felesleges, mert nem érdekli őket mit mondasz, csak megmosolyognak, mint az abszolut egyetemes igazság tudói. Milyen dogmákról beszélek? Ilyenekről:
- a büntetésnek nincs visszatartó ereje
- az integráció jó, a szegregáció rossz
- rossz, vagy agresszív tanuló nem létezik, csak rossz tanár
- az állam rossz gazda
stb.

"Ein Volk, ein Reich, ein Orbán!"
Ha ilyet jobboldali személy írna le (Orbán helyett baloldali politikussal), akkor máris elérkeznénk az első számú liberális dogmához: aki nem velünk, az fasiszta.

karikaV43 2010.07.03. 15:08:14

@neBaszz: de legalább építettek,bár nem az én vezetőim,a 8 év alatt mit csináltak a pajtásaid,ja ez kényes kérdés?Most mit csinálnak és előző kormányuk alatt igazi kánaán volt vagy mi?Akkor nem is volt szegény csak 3millió a 2 ehhez képest fejlődés nem?
Autópálya épült-e,vasuti közlekedésre költöttek-e?NEM

karikaV43 2010.07.03. 15:18:30

@NemoKapitany: a bankadó oké,a devizahitel átváltása nem aki felvette vessen magára én is sírjak,hogy évekig mennyivel többet fizettem a forint hitelem.Elszámoltatás az elmúlt 20évért,Pintér nem,Semjén nem,scmitt nem(hazaáruló),Orbán nem olyan it a szélkakas a fleto kispályás hozzá képest,a fidesz program abszolút a rendszerváltás előtti jó létet,vizionálja a népnek,de ebből nem valósítható meg szinte semmi.A gazdaságban próbálnám a hazai vásárló erőt növelni,emelni a fizetéseket mert most tudatosan alacsonyan van tartva.A magyar termékeket és vállalatokat előnybe részesíteném a piacon,a multikat megadóztatnám,a segélyeket eltörölném vagy minimum közmunka,be vezetném a kmk-t,radikálisan csökkenteném az adminisztráció létszámát,erősíteném a termelői ágazatokat a szolgáltatás rovására.
Nem vagyok közgazdász tehát pro és kontra érvek lehetnek,de valami ilyesmit párt állástól függetlenül el kellene kezdeni.

Sun King 2010.07.03. 15:22:58

Az írás minden mondatával egyetértek. De egyáltalán nem csodálkozom a történéseken én pont ezt vártam Orbánéktól. Aki 20 éve fideszes vezetésű városban él -mint én- és sok esetben más a véleménye dolgokról, mint a (helyi) hatalomnak, jobb ha kussol. A mi városunkban (a frakció vezető úr városa) már tizen éve ilyen szintű diktatúra van. De van egy rossz hírem a máshogy gondolkodóknak. A magyar népnek ez kell. A magyarok túlnyomó része igenis elnyomásban érzi jól magát, ne kelljen gondolkodnia, legyenek jó kis cirkuszok, látványos "zászló lengetések" és már boldogok is.

karikaV43 2010.07.03. 15:23:33

@szonár: nem tudom mi volt a lózung,dühödten nem orbánoztam,az ön kritikával egyet értek kár,hogy a fidesznél ezt nem ismerik,ezzel a kirakósdival nem értek egyet,de nem ettől lesz diktatúra,az összes rendelet és törvény amit hoznak és hozni fognak azok fogják az embereket beszorítani a kívánt irányba,nem ez az egy,igaz ez már két hónap alatt nem az első,be akarnak rendezkedni,jelenleg még nem bármi áron,de a törekvés látszik és még elvileg sok idejük van

karikaV43 2010.07.03. 15:24:40

@Billy Shears: sajnos igaz,nem érett a társadalom a demokráciára

stone pit(er) 2010.07.03. 15:25:06

-Hol a nyilatkozat? : kérdezi az ellenőr(zés).
- Leszarta a légy. : válaszol a kifüggesztéssel megbízott alkalmazott.
- Mégse hagyhattam, hogy hőn szeretett nyilatkozatunk, ily csúf véget érjen, ezért elküldtem a tisztítóba. : folytatja.
- Úgy!? Szóval maga azt mondja, hogy még a légy is szarik a nyilatkozatra! Ezt jelenteni fogom!

jog-ász 2010.07.03. 15:29:06

a nagy marha összetartás során jo lenne azért egy két dologban már csinálni is valamit, mert lassan gyujtosra kell a többségnek a nyilatkozat..undorito egy banda ez is mint a másik volt,,kapják be..csak ezt eddig kirakhattam a falra most már nem. sok agyatlan baromnak meg tetszik is, tuti a többségnek tetszik..majd a munkanélküli hivatalan lehet a falon olasgatni amikor kibasszák az embert.

Melchi Zadok 2010.07.03. 15:29:53

@bonifac: nem is tudod mennyire közel jársz a lényeghez. kövér lászló nemrég lett tulajdonos a pátria nyomdában. szerinted lesznek megrendeléseik? LOL! :)))

jpmjpm 2010.07.03. 15:30:37

Korrekt, mint mindig.

Eddig értékelhetetlen a FIDESZ munkája.

@karikaV43: Igen, valami ilyesmitől fogunk csak előre mozdulni. A célok ezek legyenek, a hogyan a kérdés. De legalább célokat tudunk kitűzni.

A legfontosabb felpörgetni a gazdaságot, a termelést a fogyasztáson keresztül. Mert a felpörgött gazdaságtól lesz adónk, munkahelyünk, FIZETÉSÜNK, nem kell segélyeket fizetni, normális gyest tudunk adni, ami a jövőnk szempontjából nagyon fontos. Erről egy büdös szót nem ejtenek. Sem az MSZP, sem a FIDESZ, de még egyetlen párt sem. MErt ekkora nagy fosok.

Ez legyen az első számú prioritás. Nem a kettős állampolgárság, meg a párt szócsövének méltó kihelyezése a hivatalokban. A jó kurva anyátokat!!!!

P.mester 2010.07.03. 15:31:41

jó a poszt, ez a "Nyilatkozat" meg egyszerűen pofátlan.

Csak nem mégis az "áruló" Debreczeni Józsefnek lesz igaza Orbán Viktátor kapcsán?

RaveAcE 2010.07.03. 15:32:05

Mikor lesz már rendszerváltás?

Húsleves 2010.07.03. 15:37:07

@Billy Shears: @karikaV43: "nem érett a társadalom a demokráciára". Van igazság abban amit írtok, hiszen jól látható, hogy vannak akik képtelenek elfogadni azt, hogy a választásokon győztes párt kormányozzon, ha ők nem arra szavaztak.

NemoKapitany 2010.07.03. 15:37:51

karikaV43:

Helyes, látod ki tudod értelmesen is fejezni a véleményed. Hidd el ezeket is lehetne rögtön gucsmolni és köpködni.

Sohasem azzal van a baj, ha valaki hisz valamiben és tesz is érte valamit, hanem a hőbörgőkkel, akik csak fossák az értelmetlen mondatokat. Olvasd el a legtöbb kommentet, van itt szikrányi logika és értelem?

egyenlítő 2010.07.03. 15:39:46

@Mugli: "Lehet azért akarják kirakni, hogy aki röhög rajta, azt majd jól kirúgják indoklás nélkül."

Szerintem az ötlet a Macskafogóból származik. Ha valaki leköpi, mérgesgázt fejleszt! Csak óvatosan bánni vele!

Seggtörléssel is vigyázni! Ki tudja, mi van a sorok között!

egyenlítő 2010.07.03. 15:41:08

@Húsleves:
"Ember, küzdj, és bízva bízzál!
Orbán Viktor kormányozzál!"

békarépa 2010.07.03. 15:42:19

alapjaiban véve egyet értek a posztolóval, viszont egyből így rémüldözni az picit túlreagálása a történteknek.

A gazdaság egyik pillanatról nem kezd szárnyalni a kormányváltás miatt, így lényegében marad - a takarékos költségvetés mellett - a szimbolikus politizálás, alkotmányozás meg ilyesmi.
A fidesz-kormány munkájáról meg majd 2014.-ben véleményt formálunk.

komolyan mondom 2006. őszén nem olvastam- hallottam ennyi demokráciaféltő hisztit, mint a mostani választás óta, holott a kormányzás még el se kezdődött. nyugi.

Báttya 2010.07.03. 15:43:39

Aki a a kormány hivatalaiban nem rakja ki, annak nem fogják kilőni a szemét és nem fogják körbesünözni. Gyurcsány alatt elég volt egy kis kiabálás és már vitték is a delikvenst meztelenre vetkőzni. Az 50-es évek még itt volt velünk, aztán elküldtük a pi..ba. Nem az utcán, hanem a savazófülkékben. Na ott pontot tettünk '56 végére. Ez volt a forradalom vége. Kedves kommancsok! Viszlát és kösz a gumilövedékeket! Számomra erről szól a nyilatkozat.

egyenlítő 2010.07.03. 15:43:54

@jpmjpm: A fogyasztás nagy része import. Ha nincs mellette export, az ország adósságát növeli. Na, mit is kell akkor előbb pörgetni?

Melchi Zadok 2010.07.03. 15:44:39

@jpmjpm: tessék már végre megérteni: egy kvázi tízmilliós országban a fogyasztás felpörgetésével szignifikáns gdp növekedést nem lehet elérni, ellenben szép inflációs folyamatot lehet gerjeszteni.

Húsleves 2010.07.03. 15:44:51

@egyenlítő: köszönöm szépen a nekem címzett versedet, elolvastam. Nem mondanám hogy olyan gondolatokat ébresztett bennem, mint az Ember tragédiája, de tény, hogy rímel.

wagabound 2010.07.03. 15:45:32

@Watchman: abban a pillanatban, amikor egy parlamenti nyilatkozatnak álcázott párthatározatot KÖTELEZŐ kifüggeszteni akármelyik és akárhány állami intézetben, már nem beszélhetünk demokráciáról, hanem az bizony már a diktatúra első jele. Az általad felhozott Korea, és a hozzá hasonlók már a vég. Muszáj nekünk is odáig eljutnunk?

egyenlítő 2010.07.03. 15:46:19

@Báttya: "Gyurcsány alatt elég volt egy kis kiabálás"

Meg egy kis molotovozás, kődobálás, gépkocsi gyújtogatás, rendőrláb eltörés, ilyesmi. Nézd csak meg pl. az Index 2006-os képgyűjteményét!

békarépa 2010.07.03. 15:46:27

@Báttya:

azt hiszem, te a cimborám vagy

gyilkos fűegér 2010.07.03. 15:47:03

@kkkk556: "Erőszakos cselekedetek ALSÓ büntetési tétele 10 év, büntethetőségi
korhatár 6 év!"

Tesó, te amúgy normális vagy?

"- Az összes deviánst (buzi, cigány, elmebeteg) kitelepíteni valahová a
román határ mellé, napi 0 ft-ot szánva az eltartásukra."

Téged hova telepítsünk ki?

Amúgy remélem, az összes komcsi itt szigorúan vigyázz-állásban olvasta végig a NYILATKOZATOT!

egyenlítő 2010.07.03. 15:47:35

@Húsleves: Névtelen polgári körös költőtől, 2002-ből.

na__most__akkor 2010.07.03. 15:49:05

Egyetértés, mi?

És ki dolgozott előzőleg 8 évig keményen, hogy ketté (háromfelé, négyfelé) ossza ezt a szerencsétlen KIS országot?

Poll 2010.07.03. 15:49:06

Édes istenem, de jó látni ahogy a sok ballib faszfej, majd összeszarja magát dühében ilyen piszlicsáré faszságokon. Örülök nektek, dühöngjetek csak minél többet, megérdemlitek. Reszkessetek, a nagy orbántól, mert bizony semmi másra nem vágyik, mint hogy titeket, sötét barmokat leigázzon és visszahozza az általatok oly nagyre értékelt kommunizmust. Istenbarmai :)))

Róóbert 2010.07.03. 15:51:22

@Prof. William: Amerikában közvetlenül választják az elnököt, vagy a parlament által? :)

békarépa 2010.07.03. 15:51:57

@egyenlítő:

egy társadalmi csoportot azonosítani annak agresszív kisebbségével, hár az nagyon nem toleráns. ugye szerinted sincs cigánybűnözés?

SzaGyu 2010.07.03. 15:52:17

Erre a diktatúrára ŐFELSÉGÉNEK ORBÁN VIKTORNAK csak ezt tudom mondani:
Elképzelem magamban, hogy az általános iskolában "kiakasztott" nemzeti együttműködés nyilatkozat köré lökdösődve csoportosulnak a gyerekek és mindenki azt akarja elolvasni, hogy jól agyukba véssék annak mondanivalóját.
Egyet azért hiányolni fognak, mégpedig a NAGY VEZÉRÜNK MEGKORONÁZOTT arcképét.
Ezen hiányosságon elgondolkodva egyszer csak észreveszik, hogy a nemzeti együttműködés nyilatkozata mellett ott van egy felakasztott nyomtató is.
Egy olyan nyomtató, ami csak 50 x 70 cm.-es lapokra képes nyomtatni és ugye ez másra nem is használható.
Ekkor már csak az jut eszembe: Vajon azon a falon van még annyi hely, hogy mást is fellehessen oda akasztani?

dr.kakaósbögre 2010.07.03. 15:52:29

rám ne mutogassatok.én nem rájuk szavaztam.

gyilkos fűegér 2010.07.03. 15:53:27

@Várúr: Üdv! Mivel Magyarországon vagyunk, a legstílusosabb az lenne, ha fegyveres konfliktus törne ki a "Nemzeti Együttműködés Rendszere" nyilatkozat értelmezésével kapcsolatban...

egyenlítő 2010.07.03. 15:53:41

Lehet ez még rosszabb is:

"1914 február 27-én Svejk éppen kedvenc kocsmájában téblábolt, amikor felfigyelt arra, hogy I. Ferenc József falon díszelgő arcképe – ne szépítsük – bizony légypettyes.
- Őfelsége le van szarva – mondta az ott tartózkodóknak, és nem volt rest, hogy kiköszörülje a Monarchia büszkeségén esett csorbát. Levette a képet a falról, ráköpött egy isteneset, majd becsülettel lepucolta. Mindent, mindent megtett, amit egyáltalán megtehetett, mégis félre értették. A mindenhol, de akkor pont legfőképpen ott jelenlévő Bretschneider detektív azonnal intézkedett, őt hazaárulás miatt tartóztatta le, Palivec úr, szegény kocsmáros pedig 10 kemény évet kapott a Ferenc Jóska leszart képéért.
Kemény idők, kemény eljárások, neheztelt is Svejk sokáig a Monarchiára, meg a császárra is.
Egészen addig, amíg öreg korában, 1944 tavaszán Hitler képével is meg nem ismételte. Rögvest a Gestapón találta magát, ahol gondoskodtak róla, hogy se köpni, se pucolni, se beszélni ne tudjon jó sokáig. Amikor nagy nehezen törött lábával hazavánszorgott egy hét után, valahogy nagyon megszerette I. Ferenc Józsefet. Beszerezte az arcképét, kitette a falra, a legyek távozása után puha ronggyal törölgette, aztán bekékült szemeivel, kivert fogaival csak nézte, nézte, és szipogott."

2015, miniszterelnök Vona Gábor, államfő Morvai Krisztina.

aszekelyek 2010.07.03. 15:54:55

@nestrot10: Ízléstelen vagy, mint a poszt szerzője. Aki egyébként nem igen rejtve fasisztázza Orbánt. Ebből ugye következik, honnan kapja a lóvét. Nos ez a közzétételt elrendelő kormányhatározat arról szól, hogy a kormányszerveknél mindenki megismerhesse és véleményt alkosson , ha akar és tud, erről. Lehet lenni köpködőnek is. Aki nem akar békét az volt az az illető, akivel okádék módon összemosni igyekszik a posztoló Orbán miniszterelnök urat. Mindenféle rémhíreket terjesztő, békétlenséget szító összefogás ellenes alakok írkálnak ilyeneket. Meg terjesztik, hogy ez meg az lesz. Képzelje el PILU, hogy neki egyáltalán semmit nem kell ezzel tennie. Ő aztán úgy ordenáréskodik, ahogy akar. Mert ez itt demokrácia. A tiltakozókat se vízágyuval, se festékkel, sem erőszakos , azonosítónélküliekkel nem fogják bántalmaztatni. Aki nem óhajtja elolvasni megteheti. Nem kérdezzük ki. A kormány sem. lehet rémiszgetni és démonizálni. Hogyne. Az vitte csődbe az országot, gyurcsányi és a z szdsz . a fasisztázók rémtettevel. Nem egy kifüggesztett nyilakozat. A szocik és a szadisták verették az ellenzéket. Nyugodtan lehet ilyes ostobaságokat, nagy rosszindulattal firkálni. A fasisztázásért majd beperelhetnék ezt a nyomoroncot és az indexet. A jó hírnév megsértése nagy nyilvánosság előtt a legkevesebb, amit elkövetett. A címben.

békarépa 2010.07.03. 15:56:14

@SzaGyu: érdekes képzelgéseid vannak, szerintem orvosi eset

@kakaósbögre: ha az előző 8 évre szavaztál, hát az sem dicsőség, sőt....

appa68 2010.07.03. 15:57:27

meleg van...
ugye pilu?

angyalföldi partizán 2010.07.03. 15:57:29

@egyenlítő: Jól huhogja az igét,elvtárs.Eltörika rendőr lábát?Odacsapunk!Nem számit ,hgogy terhes nő vagy öregasszony,fiatal vagy idős,mi odabasz.nk.Bár jönne el a mi időnk,polgártárs.

Húsleves 2010.07.03. 16:02:10

@egyenlítő: lehet hogy furcsának fogod tartani, de ez a "vers" akkor se tetszene, ha neves polgári körös költő írta volna. Az, hogy valaki inkább a FIDESZ-hez húz, nem jelenti azt, hogy minden tetszik, ami valamilyen módon hozzájuk köthető. De - ahogy Hofi mondta - nem mindegy, hogy valaki az almával nincs megelégedve, vagy a férgével. A baloldal számomra olyan szinten lejáratta magát, hogy ott már maga az alma nem tetszik. Sajnos.

malloc (törölt) 2010.07.03. 16:02:40

Noh, máris megvan az ötlet.

Volt ilyen hogy szavazz fasszal nemde?

No, hát egy alkoholos filc, jó ha van... Ezennel kihirdetem a Rajzoljfaszt contestet.

Sőt, Rajzojlfaszt v2.0 advanced. Ha már a taggelés úgyis hobbisport lett a t. fiatal csürhe körében, most nyugodtan lehetne faszt taggelni egy jó kis százas szöggel ezekre. Szóval HAJRÁ!

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 16:04:26

@Poll: "titeket, sötét barmokat leigázzon"

Nemcsak 'minket' fog leigázni. De erre TI, sötét barmok későn fogtok ráébredni.

egyenlítő 2010.07.03. 16:04:37

@békarépa: Azért az orvosi műhibák és az orvosbűnözés fogalma között is van árnyalatnyi különbség, nem? Már csak az arányokat tekintve, szerinted 100 molotovozó helyett tízezer embernek lőtték ki a szemét?

stone pit(er) 2010.07.03. 16:04:58

@egyenlítő:
Grat! Ez jó folytatás volt.
Minden rosszban van valami jó. Legalább a humor fénykora visszatér.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 16:05:44

@melchi zadok: Nem tudtam. De akkor itt a magyarázat a méretre.

Ki fognak írni közbeszerzést a NER nyomtatásra, és valahogyan, csodák csodája, a Pátria nyomda fogja megnyerni a tendert.

Akar valaki fogadni?

malloc (törölt) 2010.07.03. 16:09:15

@Poll:

Csak tudod az a baj, hogy ezek a ballib köcsögök, mint mondjuk én aki már egyszer szavazott a Királyra 98-ban, az kőkeményen fizeti az adót, és joggal elvárná, hogy a Fidesz a közös adóból, és az állítólagos jogi(!) 2/3 felhatalmazással, "jó erkölcsbe" nem ütközve demokratikusan kormányozzon, és ne kényszerítsen senkit semmilyen pártpolitikai szarságok kifüggesztésére, ja, és, főleg ne az én kibaszott nehezen megkeresett fizetésem adójából!

whiterose 2010.07.03. 16:10:25

@na__most__akkor: mert egyféle volt ez az ország? Végülis igen, 1989 előtt igen.

aszekelyek 2010.07.03. 16:11:08

@Várúr: No és kik visítják a diktatúrát? azok, akik azt működtették és ezidáig is a z egyedüli haszonélvezői voltak, a privatizálásnak becézett régi elvtársak országkirablásának. Más senki. No még az agyhalottak és a 98 IQ alattiak. Az a baj, hogy Nemzeti és az a baj, hogy összefogás. Az a baj, hogy le van írva a rengeteg év orosz megszállás és diktatúra. Az a bajuk azoknak, akik fikázzák ezt a nyilatkozatot. Vettem a fáradságot és végigolvastam a kommenteket. Egyetlen érdemi észrevétel sem volt-no persze a posztoló sem , semmiféle említésre méltót nem írt tartalmával kapcsolatban. Jobban esett a régi elvtársak, mai antifák és nagyonszocikok, meg szabaccságféltők, és diktatúrakornyikálók összes bűnét átnyomni a FIDESZ_KDNP Országgyűlési nyilatkozatára. No akkor ki az akitől hányni kell? Aki azzal akarja ülepét nyilvánosan törölni, amiben le van írva, mit műveltek ebben az országban a hatalom bitorlói évtizedeken keresztül? Szerintem az az okádék, aki ilyen vulgáris. A tartalmáról sem bírt kipréselni magából egy értékelhető mondatot. mellesleg az egész úgy van csúsztatva, ahogyan az szdsz szokása elferdíteni, bemocskolni a magyar nép szándékát. Pld. %6-ról írnak ebben. Arról meg semmi. Csak a fasisztázás. ezt akkor horn gyula unokahúga diktálta? vagy felcsúti?

Poll 2010.07.03. 16:12:53

@bonifac: "Nemcsak 'minket' fog leigázni."

Ezt most elteszem, sötét barmom, jó és amikor majd aktuális (leigázott engem orbán) akkor majd légy oly szives és figyelmeztessél rá.
LOL :)))

Poll 2010.07.03. 16:14:59

@malloc: aha, az elmúlt 8 év gazdasági ámokfutásánál és az ország majdnem becsődölésénél és a százmilliárdos lopásoknál is gondolom ennek megfelelő mértékben habzott a szád, mint ahogy most, hogy ki kell függesszen néhány KÖZINTÉZMÉNY egy szines lapot. B+ nektek tényleg teljesen elgurult a gyógyszeretek... :))

Poll 2010.07.03. 16:19:20

Egyébként kiszámolta már valamelyik habzó szájú marha, hogy hány nehezen megkeresett adóforintjáról van szó most? Mennyibe kerül egy ilyen poszter kinyomtatása? 500 Ft? 1000?

Fedor · http://fedor.blog.hu/ 2010.07.03. 16:22:57

Nem tudom, hogy sírjak -e, vagy nevessek...

karikaV43 2010.07.03. 16:26:56

@melchi zadok: hollandia,belgium sokkal kisebb lakosságu,akkor mi van

Nem vagyok fideszes 2010.07.03. 16:29:37

A franc tudja már ki mondta, de kurvára igaza volt: Orbán annó azért volt olyan marha buzgó a rendszerváltásban, mert abban a felállásban a büdös életben nem lehetett volna teljhatalmú főtitkár...

karikaV43 2010.07.03. 16:31:35

@gyilkos fűegér: komcsizni úgy illik,ha meg nézed a neked tetsző párt kit választott köztársasági elnöknek,kinek az apja volt párt titkár(segítek vitya papa fejér megyei párt titkár),3/3-as apuka,és még sorolhatnám,a fideszbe több komcsi van minit bárhol máshol összesen a parlementen belül.Na komcsikám

Nash vs. Keynes 2010.07.03. 16:37:49

Pilu.. Gondolom attól is hánysz és rettegsz amikor az USA-ban kirakják mindenhová az elnök képét. Gondolom hánysz a himnusztól is, és a korona az valami archaikus szar neked. Hát menj hányj és rettegj. Minél többet annál jobb. És csókoljon meg a Lendvai Ildikó :)

MacLeod1 (törölt) 2010.07.03. 16:38:17

Ennyi vak, hülye ember van ebben az országban. Ők adtak 2/3-os többséget a fidesznek is.
Még nincs diktatúra.
Még nincs.
De minden diktatúra így kezdődik.
És diktatúra lesz.
És igen, nem csak el lehet, el kell menni innen, mert ennek az országnak végleg befellegzett.
Azért majd virágot hozok a sírra.

egyenlítő 2010.07.03. 16:39:26

@karikaV43: Most elolvastam. A te kommentedhez ezt fűzném hozzá: Ne kívánd másnak, amit nem kívánsz tenmagadnak. Mit szólnál például egy ilyen választávirathoz, mondjuk Putyintól:

Kifogásaikat megértettük stop. Olaj stop. Gáz stop.

egyenlítő 2010.07.03. 16:44:20

@Nash vs. Keynes: Elkurvultunk. Huszonkét éve elrakhattuk a Kádár-képet és a Lenin-szobrot, és most rosszul esik a fegyelem. Tisztára, mint a gyerekek.

Milyen jól mutatnának egymás mellett:
- Ferencz József
- Horthy Miklós
- Lenin, Sztálin, Rákosi
- Lenin, Kádár
- Orbán Viktor

karikaV43 2010.07.03. 16:48:16

@aszekelyek: te nem is vagy elfogult,csak narancssárga a napszemüveged,nem baj jön egy felhő és leveheted,a fidesz 4 éve a paradicsom volt maga,a nyilatkozat egy nagy kamu,a viktorkád annyira nemzeti,hogy a tokaj hegyaljáról lenyúlt állami területeket eladta egy franciának,nincs vagyona,fúj külföldi vállalkozó,föld moratórium,trianon nap.Na okostojás ezt lehet magyarázni persze biztos van a mosott agyadnak be programozott válasza,vagy ezek nem is léteznek.Olvass,tanulj utánna komcsiz meg nézd meg az új közt.elnököt,ha valaki komcsi hát ő az.

karikaV43 2010.07.03. 16:53:08

@egyenlítő: sehol nem írtam,hogy nem kell gáz,se olaj ezt miből olvastad ki,az oroszokra nem is gondoltam semmilyen szinten,velük szerintem alacsony a kereskedelmünk,olajat se csak onnan veszünk,meg oda írtam,hogy nem vagyok közgazdász,de még mindig nem értem honnan jött a gáz és olaj?

whiterose 2010.07.03. 16:56:21

@MacLeod1: még itt vagy? Vagy már elmentél? Annyira vágysz diktatúrára? Ha még itt vagy, akkor próba Észak-Kórea

whiterose 2010.07.03. 16:58:23

most jártam Blaha téren, már épül a krematórium :)

Nymus 2010.07.03. 16:59:24

Na, a jobboldal ebbe is belemagyarazza, hogy nincs ezzel semmi problema, csak a postolo hulye. Kedves jobbosok, akasszatok ki Orban kepet a nappaliba, reggel pedig terdepelve lehet hozza imatkozni. A kozintezmenyekben ennek a propaganda szovegnek semmi helye!!!

egyenlítő 2010.07.03. 16:59:38

@karikaV43: Onnan, hogy a magyar termelés többsége (értékben) exportra megy. Ha mi kijelentjük, hogy nem importálunk, akkor minket is bojkottálni fognak. Ha nem vesznek tőlünk mondjuk mobiltelefont, LCD TV-t, Suzukit, Audit, akkor miből fizetjük például a gáz- és olajszámlánkat?

Nymus 2010.07.03. 17:00:40

@Nash vs. Keynes: Akkor legyszi tedd ki mindenhova Gyurcsany kepet... De gondolom azzal se lenne problemad, hiszen tok normalis

egyenlítő 2010.07.03. 17:01:05

@Nymus: Imáról egyenlőre szó sincs. Egyenlőre a Magyar Nemzet félórák szervezése folyik.

Nymus 2010.07.03. 17:01:16

Gyurcsany kepet a kozintezmenyekbe!!! Jobboldal? Gondolom akkor ezzel sincs problema

Nymus 2010.07.03. 17:01:55

@egyenlítő: hogy mi?

amugy egyelore es nem egyenlore...

Nymus 2010.07.03. 17:03:24

@egyenlítő: Ja. A magyar nemzet lesz az imakonyv, a hirtv elo adasat pedig az mtv fogja broadcastolni. mocskos egy part, az biztos

kokoro 2010.07.03. 17:06:44

Az ISO 9001 is diktatúra az is monnyon le !

Mert ki kell függeszteni a minőségpolitikai iránymutatást a falra és ez szemécség ! :-)

whiterose 2010.07.03. 17:07:20

@Nymus: ki mondja hogy nincs probléma? Hát óriási probléma ez, szörnyű, borzasztó, katasztrófa! Bele is rokkanok. Ilyen méretű probléma még nem volt az országnak!

exepszzed (törölt) 2010.07.03. 17:07:33

A BLOG SZERZŐJE VIKTORÁRULÓ!ÉS BIZTOS KOMCSI IS!
NAGYAPÁD HORN GYULA ÖREGEM?
VAGY GYÚRCSÁNY KÖLYKE BLOGOL ITT INKOGNITÓBAN?

ÉS VÉGED HA Ő ISTENI FELSÉGE NAGY VEZÉR ISTENCSÁSZÁR VIKTORT ÉS AZ Ő NYILATKOZATÁT MEGSÉRTED!
ÉLJEN A VIKTORI MAGYARORSZÁG, ÉS MINDENKINEK LEGYEN KÖTELEZŐ VIKTOR KÉPÉT A LAKÁSÁBAN KITENNI, ÉS JELVÉNYEN A SZÍVE FELETT HORDANI VAGY LŐJJÉK A DUNÁBA!
ÉS HÉTVÉGENKÉNT NÁÉGKÉZLÁBRA ERESZKEDVE HÓDOLNI MINDEN TELEPÜLÉS FŐTERÉN FELÁLLÍTOTT VIKTOR KEGYHELY (SZOBOR) ELŐTT!

MacLeod1 (törölt) 2010.07.03. 17:11:50

@whiterose: Tanulj meg olvasni, mielőtt írsz!
Nem vágyom rá, ezért megyek el. Csak épp nyugatra. te meg húzz el Észak-Koreába!

whiterose 2010.07.03. 17:12:54

Jaja, Orbán - a náci. Nem, Orbán a kommunista! Ja, a cigó! Jaj, teljesen kikészültem! :)

kridli 2010.07.03. 17:15:19

észrevettétek, hogy a letölthető nyilatkozadban nincsenek benne a hosszú ő és ű betűk? nagyon szép lesz ha ezt kinyomtatják, és kirakják :)
amúgy az egész undorító...

karikaV43 2010.07.03. 17:15:25

@egyenlítő: én ezt sem mondtam,a közbeszerzéseknél kellene a hazai vállalatokat előnybe részesíteni,meg a tescoba ne a holland paradicsom legyen az olcsóbb,vagy a kinai fokhagyma,multik alatt inkább a kereskedőket értem nem a gyártókat,a multik többnyire jobb munkáltatók mint a hasonló méretü hazai cégek,a cba-nál szemetebb cég például kevés van.Annak viszont örülök nem csak köcsög hozzászólások vannak.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 17:17:59

@Poll: Figyelmeztetnélek, de te nem akarod és nem is fogod észrevenni. Elhinni meg végképp nem. Hiszen Viktor atyácska csak jót akar. Hiszen megmondta.

Olvasd el ezt:
index.hu/kulfold/2010/06/26/korea/
Az agymosás/átnevelés részeket ajánlom figyelmedbe. Bár nem fogod megérteni/felfogni azt sem.

És ez a legszomorúbb. Hogy amikor már tényleg diktatúra lesz, ti kétharmadot üdvözítő birkák akkor is birkák lesztek.

Olyan ez mint az MLM. Az ember valahol rájön egy idő után, ha hülyeség, de az MLM agymosás alapvető része, hogy mindig téged hibáztat, ha nem lettél milliomos. Miért nem csinálod többet, veszel részt több előadáson, termékbemutatón. A rendszer jó, te vagy lusta. Én így soha nem fogod beismerni, még magadnak sem, hogy hülyeség, amibe beleléptél. Azt nem lehet, azzal azt kéne beismerned, hogy barom voltál. Ami nagyon fájdalmas.

Lásd még Il Ferro, Nemzeti Együttműködés Rendszere és egyéb piramisjátékok.

És most ennek állítunk oltárt?

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 17:20:44

@kridli: Nálam megvan minden rendben. Nálad valami nem OK a karakterkészlettel/Acrobat Readerrel/egyébbel.

exepszzed (törölt) 2010.07.03. 17:24:02

ÉN MÁR KIRAKTAM A NYILATKOZATOT A LAKÁSBAN, ÉS NYOMTATOK MAGAMNAK PÓLÓT IS!

AKI NEM ÍGY TESZ AZ ÁRULÓ!
REMÉLEM Ő-ISTENI FELSÉGE NAGY VEZÉR VIKTOR MEGBÜNTETI AZ ILYENEKET!

öregpóni 2010.07.03. 17:25:53

@karikaV43: Többek között ezért nem hozzák nyilvánosságra az Ügynöklistát!!!
Nekem öcsém a CCCP-ben végtett akadémiát
18-éves kora óta volt párttag, 98-óta szidja a komunistákat, most meg tábornok,-de lehet hogy már nem elvtárs???? 1999-ben
láttam utoljára!!!!!

sunwind 2010.07.03. 17:26:58

Mélységes egyetértésem.
Tisztelettel várom az újkori ÁVH-t, az ip címem visszafejtését követően.

(Ilyen seggfejek kellenek ennek az országnak..Ezeket érdemeljük. Pfff..:-()

whiterose 2010.07.03. 17:28:26

@MacLeod1: te imádkozol mindennap hogy legyen diktatúra. Nekem meg miért kéne elhúznom??? Jó nekem itt, főleg a pártod bukta után:)

egyenlítő 2010.07.03. 17:31:23

@karikaV43: Az itteni gyártókat is kívülről csak a kereskedőkön keresztül látják, mint ahogy mi sem a kínai paraszttól vesszük a fokhagymát.

A közgazdaságtan tudománya azzal kezdődött, hogy egy angol kiszámolta, ha Anglia nem termel bort, és Portugália gyapjút, hanem egymástól vásárolnak, akkor mindenki jól jár, kivéve az angol szőlősgazdákat és a portugál juhászokat. Ők viszont foglalkozhatnak mással, minél előbb kezdik, annál jobb nekik (és mindenkinek).

MacLeod1 (törölt) 2010.07.03. 17:33:18

@whiterose: Pártom? Melyik az? Mert nekem nincs.
Persze, a legrosszabb rendszerben is mindig van, akinek jó. Örülj neki, hogy neked jó. Ha továbbra is ilyen hűségesen szolgálod uradat, reménykedhetsz is, hogy jó is marad.
Csak tudnám mit vitatkozom iq-betyár - és most már agymosott is - pártkatonákkal.

öregpóni 2010.07.03. 17:34:00

@whiterose: Döntsd el végre: Rákosi brácsás, vagy Törpe Dúcse........

Netuddki. 2010.07.03. 17:34:59

"1. A színes formátumban, méltó minőségben nyomtatott, <b>nyomdai kivitelezésű</b> Nyilatkozatot legalább 50×70 cm méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni."

Annak kéne utánanézni melyik haver nyomdájában készül és melyik haver képkeretét lesz kötelező hozzá megvenni. Egy sima A4-es képkeret is bőven 1000Ft fölött van.

Nemzeti együttműködés? Lófaszt! Komolyan elhiszitek bármelyik díszfideszest érdekel ez az egész maszlag. Kőkemény üzlet van minden mögött.
Most éppen a 2/3 aprópénzre váltását nézhetjük. Természetesen mindezt a mi pénzünkön.

Poll 2010.07.03. 17:37:36

@bonifac: köszönöm a figyelmeztetést, tényleg csak annyit kérek, hogy amikor már eljött az orbán féle diktatúra és engem a (tudtomon kivül) elnyomtak, akkor valaki majd figyelmeztessen jól, mert tényleg attól félek, hogy esetleg nem veszem észre. :))

Ha esetleg már ezzel az elképesztő elnyomással, párszáz forintos plakátkirakással néhány közintézményben már elértük azt az általatok habzó szájjal szajkózott diktatúrát, akkor én kérek elnézést, agymosott barmaim... LOL :))))

whiterose 2010.07.03. 17:37:45

@öregpóni: teljesen kikészültem, azért már nem is tudok dönteni:). De Rákosi brácsás is, meg Törpe, meg Ducse. Ahhh :D

Poll 2010.07.03. 17:39:25

@kovi1970: nocsak, te láttál valahol központi beszerzést erre? Mesélj! Én úgy láttam ezt minden közintézménynek maga kell intézze. De tényleg számolja már ki valamelyik agymosott kretén, hogy nagyságrendileg mennyi pénzről beszélünk, hány közintézmény van akire kötelezően vonatkozik ez?

whiterose 2010.07.03. 17:41:01

@MacLeod1: hogy ne lenne pártod? Vagy csak ugyan úgy csámcsogsz? Még mindig itt vagy??? Hisz diktatúra közeleg :D

whiterose 2010.07.03. 17:42:40

@MacLeod1: hogy ne lenne pártod? Vagy csak ugyan úgy csámcsogsz? Még mindig itt vagy??? Hisz diktatúra közeleg :D

Netuddki. 2010.07.03. 17:48:12

@Poll: Persze, majd minden önkormányzat nekiáll A4-es oldalakra kinyomtatni és utána összeragasztgatni, mi? Aztán összeszorult segglukkal várni az ellenőröket, hogy elfogadják e "nyomdai minőségnek"?
Ezt hogyhogyhogyhogy?

öregkopasz0208 2010.07.03. 17:48:20

@VIKTOR A MAGYAROK KIRÁLYA!: Öreg! Mindíg jobban érzem magam, ha meglátom a nick-neved és olvaslak.

Egyrészt kíváncsian várom, hogy Viktor meddig mehet el a hülyeségeivel. Bár a háromigenes tömeg nagyságát nézve lesz az 20 év is.
Másrészt észrevettem mostanában egy Fideszes technikát. Mondanak egy nagyot, tesztelik a nagyotmondást, s ha érzik, hogy túllőttek a célon, visszalépnek valamennyit.

Kár, hogy Schmitt Palkó esetében ezt nem tették meg.

Úgy hiszem, hogy Viktor agyával valami baj van. Nem veszi észre, hogy most veri a koporsójába a masszív szögeket.

Hátradőltem!

Netuddki. 2010.07.03. 17:53:18

@Poll: Mellesleg, ha 10000db kell kb. 10000Ft-ért az már mindjárt 100milka. De, hogy legyen tartalék is, mint pl. a H1N1 vakcinából felteszem nem 10ezer, hanem mindjárt 30ezer darabot rendelnek.
Most jó lenni (fideszes) nyomdának. A közbeszerzésen meg ne fájjon a fejed. Megoldható, hogy az nyerjen akit csak akarnak.

Ui.: Nehogy azzal gyere, hogy a vakcinát a maszop intézte, mert tudom. Egyik kutya, másik eb.

Antifaszok Réme 2010.07.03. 17:54:44

"A demokrácia és a diktatúra között az a különbség, hogy előbbiben felírhatod a falakra: „Szabadság”, utóbbiban fel KELL írnod."

Lehet, de mindkettőben (munka/adós/csicska - ez utóbbit ld. a cigányoknál stb.) rabszolgaság van. Nálunk jelenleg Narancsköztársaság.

esoutankoponyeg 2010.07.03. 17:59:37

@Báttya: te aztán tudsz valami vazzeg. verjék csak szét pest utcáit ezek a derék jópógárok te szerencsétlen húgyagyú.

whiterose 2010.07.03. 18:01:10

örülök, hogy végre a ballibeseknek is fontos a közpénz. Eddig milliárdok ide - milliárdok oda, de az elvtársakat hidegen hagyta.

KG2000 2010.07.03. 18:04:04

Sok mindenben nem vagyok biztos, például abban sem, hogy a kormánynak sikerül 4 év alatt a választók többségével együttműködve helyrepofozni az országot, de egy dologban biztos vagyok: olyan országban nem akarok élni, ahol a blogíró és elvtársai akár egy tizedmásodpercre is hatalmat kapnának. Hazug, képmutató, beképzelt alakok, akik gondolkodásuk és jószándékuk hiányát trágársággal helyettesítik be. A blogíró Gyurcsány II. Sajnos. Ezért tart itt az ország.

Dr Kangörény 2010.07.03. 18:07:37

Megint csak a parasztvakítás megy. Nemsokára megint megúsztatják kicsit a koronát, lesz megint országzászló, meg mint látjuk, öntömjénező nyilatkozat a hivatalokban.

De hol vannak a lényegi intézkedések???
A gazdaság élénkítése? A nagy rendszerek átalakítása (oktatás, eü, szociális ellátórendszerek, MÁV, stb.)???

8 évük volt rá (ha már a kormányon 4 évig nem jutott rá idejük), hogy aprólékosan kidolgozzák ezekre a terveket. Akár az új parlament első napján beterjeszthették volna ezeket törvényeket, ha lennének, de ilyenek nincsenek, csak megy az ötletelés.

Az agymosott hívek pedig folyamatosan azzal támadnak, hogy de a gyurcsány mit csinált. Igen, tudjuk, szopunk is miatta elég rendesen - de ez emnnyiben menti ennek a garnitúrának a faszságait?????

Poll 2010.07.03. 18:07:50

@kovi1970: 10 ezer darab? Mi a büdös francnak te szerencsétlen? Talán 1000. 10 ezerbe meg maximum akkor kerülne darabja, ha a hozzád hasonló idióták csinálnák, egyébként bemész egy gyorsnyomdába és kb 500 ft-ért megkapod. Üveget raksz rá, meg lopsz, lesz belőle 1000 ft. Na szorozd fel, 1 millió ft. Húbaz, ez tényleg elképesztő összeg országos szinten, hol van ehhez egy négyes metró, alföldi alagút, vagy völgyhid a dombok közé, esetleg margithid felújitás 2 új hid árából vagy néhányszor százmilliás lopás bkv-tól és egyéb helyekről, ahol a komcsi-libsi banda nagy része börtönben van. Ugye ezeknél is az elpazarolt pénz nagyságrendjével arányosan habzott a szád, minden fórumon? :)))

Várúr 2010.07.03. 18:09:21

@malloc:
faszt, vagy mallocot rajzolni ugyanaz. Malloc se bonyolultabb egy méteres kékeresnél.

Magyarvagyok_Nemturista 2010.07.03. 18:14:39

A postot hajlandó voltam végigolvasni, a kommenteket már nem.

Emiatt nem is érzem magam rosszul.

Az az érdekes, hogy ebben az országban úgy elterjedt a kóros liberalizmus, hogy néhányan a máskor birkamód bólogató birkák közül is felemelik a hangjukat. Helyes. Megtehetik. Ebben az országban is. És még csak le sem csukják őket. Én még arra is hajlandó lennék fogadni, hogy nem is fogják.

Nem is szeretnék vitatkozni veletek, mert nincsen rá szükség. Tudjátok az az igazság, hogy alig hallani a hangotokat. Ezen a blogbejegyzésen is csak egy jót mosolyogtam.

Írogassatok csak. Most mi vagyunk többen, és nem érdekel a hisztitek. :)

roxxtar 2010.07.03. 18:15:39

nade pilu, te ilyen posztot íííírrrsssz?:O *csalodas*

Várúr 2010.07.03. 18:18:16

@melchi zadok:
Kövér László sehol nem lett résztulajdonos, az az öccse, Szilárd. Szoccer eeetársaid tulajdonosai a fél országnak. Kezdve a naqy Lqúrón.

makukula 2010.07.03. 18:18:29

"A demokrácia és a diktatúra között az a különbség, hogy előbbiben felírhatod a falakra: „Szabadság”, utóbbiban fel KELL írnod. Gondolom, egyetlen épelméjű embernek sem kell magyarázni, hogy mi az a „leheletnyi” differencia aközött, hogy Magyarországon büntetlenül kirakhatom Kim Dzsongil portréját az éjjeliszekrényemre, vagy, hogy Észak-Koreában a lakásban kötelezően elhelyezendő fotó meglétét hatóság ellenőrzi."

Nem ismerlek, Pilu, de logikailag két lehetőség van: vagy államigazgatási szerv vagy, vagy nem. Ha nem vagy az, akkor azt teszel ki a falra, amit akarsz. Ha meg az vagy, akkor megtanulhattad volna az elmúlt ezer évben, hogy államigazgatási szervként azt csinálod, amit a kormány mond, ugyanis így működik az állam.

A nyilatkozat egyébként egy hülyeség, a kifüggesztés még inkább, de nem értem, hogy aki elemi logikai műveleteket sem tud elvégezni, miért tartja szükségesnek, hogy publikálja az agyszüleményeit.

gyilkos fűegér 2010.07.03. 18:26:41

@karikaV43: Mond neked valamit az a szó, hogy "irónia"? Gyöngyöt szórok disznók elé...

Lúdtalp 2010.07.03. 18:28:20

Szerintem ez vihar a biliben több okból:
1. Csak a kormányzati és katonai izébizékbe kell kirakni.
2. Volt már az előző Orbánék alatt hogy a támogatásból épített cuccra is hálalevelet kellett kiírni, aztán mégis bukott a patás.
3. Otthon nem kell kirakni.
4. A szocik alulmúlásától még naaaaaagyon messze vannak, akkor meg miről beszélünk. 10% társasági adó, 16% lineáris adó, ezek a fontos dolgok. Az EU közepén leginkább csak a zsebembe tud benyomulni az állam, a többi csak recskázás a részükről. El lehet menni, még mindig. Magyarul nyitott a világ.

A shortolás, na az súlyos és rémítő dolog volt.

fidesz friend 2010.07.03. 18:29:18

@P.mester:
Debreceninek nem IGAZA LESZ, hanem IGAZA VAN.

és ez még csak a KIakasztásról szóló rendelet. aztán majd jön a FELakasztáról szóló.
mert valaki azt hiszi, bármit megtehet.

mi volt az eddigi teljesítmény?
pofázás, forradalmazás, lerohanás, bosszú-kirúgások, kettős állampolgárság, trianonozás, forintgyengítés, sajtóregulázási kísérlet, schmittpál-koronázás, és most ez a Ceucescut megszégyenítő diktátor-ötlet.

de: a gazdaság, az életszínvonal terén? NAGY SEMMI.
ovi besunnyogta magát a tutiba, és ott folytatja, ahol 10 éve abbahagyta. egy darab új ötlete sincs, csak még erőszakosabb

kvadrillio 2010.07.03. 18:30:21

Értem én ezt meg el is kapott majnem a forradalmi hevület meg együttműködni akarok mindenáron, de nem tudom, hogy ezt a Nemzeti Együttműködési Rendszert finanszírozza-e az IMF ? Tud-e róla ? És, ha finanszírozza....akkor mennyivel ???

Már csak a nehezen, súlyos megszorításokkal végre valagára kivívott önrendelkezési jogomnál fogva érdekelne a dolog......

:)

ha választ kapok, istenbizony kifüggesztem .....

exepszzed (törölt) 2010.07.03. 18:35:53

@öregkopasz0208: Ó kedves barátom, addig jó itt mindenkinek amíg nem ÉN LESZEK A KÖTELEZŐ OLVASMÁNY!
:-)

de abban igazad van hogy az egy ősi és jól bevált piaci alku módszer hogy jó nagyot mondunk és abból engedünk , így a lúzer delikvens azt hiszi ő járt jól mert alkudni tudott:-)
hehe.

Mi a lényeg ami mindenhonna lejön, bármely témát vesszük is?
VIKTOR A MAGYAROK KIRÁLYA!
mondj egy olyan történést amiből nem ez derült ki a választások óta.
és ezek még csak a kezdeti amolyan "jelképes" lépések, mert tulképpen az átlagember életére semmi hatással nincs hogy ki ücsörög a Sándor palotában, vagy milyen fecniket pakolnak ki a hivatalokban, vagy az amúgy is szénné fizetett állami vezetők mennyi bért kapnak (bár ez jó érzéssel tölthet el mindenkit de ellopják azt maguknak úgyis máshogyan)..
OLVASGASSÁTOK A BLOGOT, ÉS KÉSZÜLJETEK AZOKRA AZ INTÉZKEDÉSEKRE AMIT MAJD TI IS A BŐRÖTÖKÖN ÉREZTEK!!!

NemoKapitany 2010.07.03. 18:40:48

Egy pszichiátrián értelmesebb emberek vannak, mint itt.

Nincs itt senkinek más dolga, mint rettegni és átkozódni?

Borzalom beleolvasni a véleményekbe, remélem nem ez a magyar átlag.

gimli2000 2010.07.03. 18:49:31

Visszajott a kommunizmus. Ki kell akasztani a falakra, jol lathato helyre.... Mi jon meg ezutan?! .... A cimer kiakasztasa??? A zaszlo kituzese??? Aztan majd munka elott el kell enekelni a himnuszt... Vagy elszavalni a Szozatot??? Az iskolaban elenekelni a Fidesz indulot??? Jezusom, hova sullyedtunk. Hihetetlen.

Ha nagy Leszek Kolakowski leszek 2010.07.03. 18:50:56

Ejnye Pilu, ez a címválasztás enyhén szólva is necces.

"Van egy ország. Van egy ember. Van egy program." - emlékszel, ugye.

Kinek is volt ez áthallásos szöveg a szlogenje???

Nádasi Balázs 2010.07.03. 18:51:01

Ígérem, hogy ha lesz időm, a Parlament előtt fényes nappal törlöm ki a seggemet a nyilatkozatotokkal.

Bruno 2010.07.03. 18:52:40

Pilu!

Tedd közzé,hogy mikor mész segget tötölni a nyilatkozattal. Én is megyek.

whiterose 2010.07.03. 18:58:58

@Lúdtalp: látod, hogy a nagy rettegők még értelmezni se tudnak

Várúr 2010.07.03. 19:00:31

@Rob67:
Bárgyú te vagy öcsém, ha neked egy politikai nyilatkozat egyenlő a Lenin képpel. El kéne töltened pár hónapot az ált. iskola környékén, ha már eddig kihagytad.

exepszzed (törölt) 2010.07.03. 19:06:00

@Bruno: szerintem mehettek bármikor árulók, csak előtte tanuljatok meg golyóval a fejetekben úszni a dunában!

Várúr 2010.07.03. 19:06:19

@Kangörény_:
Ha má' kijöttél az odúból: "a nagy szociális ellátó rendszerek átalakítását" - ahogy hörgöd - 3 hét alatt kellett volna megoldani? Nem baj, hogy közben az utóbbi 30 év legkeményebb árvize pusztított? Hogy rohad az egész európai gazdaság? Hogy Magyarország kicsit összetettebb és nagyobb a te görénylyukadnál? Hogy még csak most kezd a ballib görények bűze oszladozni?

is 2010.07.03. 19:13:03

@Poll: "Édes istenem, de jó látni ahogy a sok ballib faszfej, majd összeszarja magát dühében ilyen piszlicsáré faszságokon."

vegyünk néhány ilyen ballib faszfejet:
- vegyük pl. Berlusconi ballib faszfejet, aki egy kereszt alakú, azon megmurdelt faszit ábrázoló tárgy kirakását akarja fenntartani Olaszországban, és ezen hisztizik.
- ugyanezen kereszt alakú piszlicsáré faszfej tárgy nevében és ellenében tömegeket öltek meg ballib faszfej pápák
- Mekkaban egy piszlicsáré meteoritdarbaot járkálnak körbe-körbe emberek. ezen ballib faszfej emberek közül páran aztán felcsatolják másnap a gránátos övet egy jó kis öngyilkos merényletre.
- néhányan nagyon helyesen azt gondolták, hogy ha ez ilyen piszlicsáré baromság, akkor ilyen papírdarabokat el is lehet égetni. és jó kis könyvégetést csaptak. aztán az ilyen tpusú embereket is el kezdték égetni rá pár évre.

boldogok a szellemi szegények, mert nekik nem kell gondolkodni.

Melchi Zadok 2010.07.03. 19:14:25

@karikaV43: erre aztán ne vegyél mérget... egyrészt hollandia lakossága lényegesen több, mint magyarországé, másfelől a holland kereskedelem és ipari termelés volumene össze sem hasonlítható a magyaréval. belgiumot, mint gazdasági példát felhozni (hogy is mondjam csak, hogy ne legyen túl sértő) meglehetősen csacsi dolog. :)

Melchi Zadok 2010.07.03. 19:15:18

@Várúr: ezt rosszul tudod, ebben az esetben őt vásárolta be a fidesz. ez tény, erről nem érdemes vitatkoznunk.

bigbang77 2010.07.03. 19:15:32

Kedves Rettegők!

1. Rettegjetek nyugodtan! Attól, hogy nem tudtok már többet lopni, és előbb-utóbb az eddigiekért is felelősségre vonnak, ez nem diktatúra! Egy rakás IMF lóvé elkúrásához volt esze a szociknak. Csak azért, mert ész nélkül osztogatták előtte a lét (persze nem a megfelelő helyre). Sajnos a pórnép ebből semmit sem látott.

2. A kiáltvány szövege nem sért senkit, nem uszít! Talán az alkotmányba is kellene valami hasonló összetartásra ösztönző megnyilvánulás. A magyar nép még soha sem volt ilyen széthúzó felfogású, mint amit a szocik élveztek. Mert a széthúzás nekik volt jó. Van számukra egy rossz hírem: RÁCSESZTEK!

Majd 4 év múlva lehet szavazni. Ez a demokrácia. Addig KUSS! A jobb oldal nem csinált forradalmat, pedig csak egy szóba került volna a megfelelő pillanatban! A demokráciától csak egy csoportnak kell félnie! Féljen is! (csalók, rablók, korruptak, stb...)

egyenlítő 2010.07.03. 19:19:23

@VIKTOR A MAGYAROK KIRÁLYA!:

Ebben tévedsz (mármint a nickedben). A kormányváltás után azonnal kiírták minden kormányzati portálra:

OMG!

Orbán Magyarország Géniusza!

Kandabula 2010.07.03. 19:20:13

Tanult fideszes barátom, - amennyiben tavaly hoztak volna valami hasonló rendelkezést - a következőt jegyezte volna meg: - Megint kapott valami rokon nyomdai megrendelést...

egyenlítő 2010.07.03. 19:20:44

@Nádasi Balázs: Légy óvatos. Nem tudhatod, mi van a sorok között.

Melchi Zadok 2010.07.03. 19:21:55

@bigbang77: "Ez a demokrácia. Addig KUSS!"
neked meglehetősen sekélyes ismereteid vannak arról, hogy mi is a demokrácia.

gramercy 2010.07.03. 19:23:26

@bigbang77: "Ez a demokrácia. Addig KUSS!"

te kussoltal az elmult 8 evben? te kepmutato szarjancsi

Poll 2010.07.03. 19:24:53

@Nádasi Balázs: Ne basz, hogy ebben az orbáni diktatúrában te csak úgy kitörölheted a seggedet a nyilatkozattal! Én meg már tényleg majdnem elhittem, hogy itt a nagy diktatúra, mert ki kell rakni egy szöveget néhány közintézményben. Csak aztán nehogy odáig fajuljon ez az elnyomás, hogy majd még magyar zászlókat is kilógatnak mindenféle közintézményeken. Én javaslom már most az emberjogi birósághoz fordulást, mert elképesztő, hogy miket megenged magának ez az elnyomó orbán.
:)))

egyenlítő 2010.07.03. 19:26:19

@bigbang77: Kedves papagálykommandósok!

Mennyi időbe telt megtanulni a panelprolit, arról áttanulni a nyuggerre, arról a komcsira, majd a rettegőre? Van-e központilag szervezett tanfolyam, vagy magánúton kell tanulni, és csak a bizonyítványt bemutatni?

Poll 2010.07.03. 19:26:56

@is: "boldogok a szellemi szegények, mert nekik nem kell gondolkodni. "

igazad van, a te piciny elborult elmédben nagyon hamar levezetted, hogy esetleg embereket fognak itt is égetni, ha nem rakják ki ezeket a posztereket. De nincsen semmi baj, rettegj csak, megérdemled! :)

kovacs2janos 2010.07.03. 19:27:51

@malloc:

8=========B

Elégnagy? Jóvótam? :-D

is 2010.07.03. 19:30:20

@Ha nagy Leszek Kolakowski leszek: na látod. egyik kutya, másik eb. a FIDESZes, és rajongója pontosan azon a szinten van, mint Gyurcsány és rajongója. hiába is a 8 évezés, itt 15 éve (első tandjtünteté) a FIDESZ határozza meg a színvonalat, és az ez a mocsár.

lofulu 2010.07.03. 19:31:13

@aszekelyek:

Ne röhögtess..
Látod a folyamatos hazudozásnak az a következménye hogy a hazug válik áldozattá- magad is elhiszed ami valótlanságot állítasz..

Mégyogy Gyurcsány tártoot az Országnak...

No most figyelj Naracsbukta - mi lesz a hazánkkal..

de vigyázz- ezért már benyújtjuk a számlát!!

egyenlítő 2010.07.03. 19:31:25

Játszunk lófaszlottót!

Aki e komment után 5 "retteg" karakterkombinációt talál, és elsőnek beírja, hogy "LÓFASZT RETTEGEK!", az nyert!

is 2010.07.03. 19:32:21

@Poll: nyilván a te pici agyadba nem nagyon mászott be, hogy hány embert rúgtak ki az elmúlt hetekben. ma az eszközök lehet, hogy finomabbak, de a célok pontosan ugyanazok. százával távolítottak már el nekik nem tetszőket, rajtaütésszerűen. a te IQ-dal ermészetesen ez felfoghatatlan, nem is magyarázom tovább, mert neked a legnyilvánvalóbb tények sem ütik át a homloklebenyeged. legyél tudatlanul boldog, megrdemled.

Tita nick 2010.07.03. 19:33:02

Gyorsan leírom, aztán húzok a picsába, mert egész nap dolgoztam és unom ezt a demokráciaféltés-témát.

Az előző nyolc évben hány blogot artál hülyegyerek, ahol a maszpp-szadesztől féltetted a demokráciát? Olcsó faszkalap, kapd be, nyugszik.

lofulu 2010.07.03. 19:33:30

@Várúr: azt gondolom a történelem elemi ismerete nálad maradt ki.
Tanulmányozd a Weimari Köztársaság történetét.

Sun King 2010.07.03. 19:34:21

@Húsleves: Nem tudom miről beszélsz én még egyszer sem mentem ki hidat eltorlaszolni, té vé székházat elfoglalni, Kossuth térre sátorozni. Éppen arról írtam a hozzászólásomban, hogy én húsz éve gyakorlom a "tűrést" és az elviselést a saját városomban. Soha meg nem kérdőjeleztem a legitimitásukat, csak hányok tőlük. Azt szabad?

lofulu 2010.07.03. 19:34:34

@Tita nick: hizz a picsába. Jó ötlet.

exepszzed (törölt) 2010.07.03. 19:35:13

KOMMENTEZŐK!
SZERESSÜK EGYÜTT VIKTORT!

Sun King 2010.07.03. 19:36:44

Az előző posztom erre volt válasz:
Húsleves 2010.07.03. 15:37:07
@Billy Shears: @karikaV43: "nem érett a társadalom a demokráciára". Van igazság abban amit írtok, hiszen jól látható, hogy vannak akik képtelenek elfogadni azt, hogy a választásokon győztes párt kormányozzon, ha ők nem arra szavaztak.

Mindfield 2010.07.03. 19:38:22

Orbán is mondogatja itt az őszödi beszédeket. Lassan tényleg fog valami olyasmit csinálni, ami megint kiveri a biztosítékot.

lofulu 2010.07.03. 19:38:46

@bigbang77:
ez nem a demokrácia.
ez a parasztlázadás, ahol műveletlen és dilettáns erőszakos parasztok akarják vezetni az országot mert annyira ostobák
hogy azt hiszik -nekik ez sikerülhet.
Az első eredmények már látszanak.

gordi 2010.07.03. 19:38:53

viki! bekaphatod a nagy lomposomat. kűddjed az ávót értem leszarom. Mocsok kis geci vagy!
g

lofulu 2010.07.03. 19:40:00

@Billy Shears: Láttuk az előző kurzusban az ellenzék szerepléséből az elfogadást!!

bigbang77 2010.07.03. 19:41:49

gramercy 2010.07.03. 19:23:26
Itt nem a szólásszabadságról van szó, hanem a bomlasztásról! Véleménye lehet mindenkinek, és mondja is el, mert abból mindenki tanulhat!

DE!!!!!!!!!!
Te is bomlasztó vagy? Ilyenekre semmi szükség ebben a helyzetben! Ember! Nézz körül, hogy milyen helyzetben van az ország, milyen szerencsétlen helyzetben van sok-sok család (árvíz, hitelek, meló, stb...)! Van olyan barátom, aki körme szakadtáig hajtott meló után több, mint fél évig három gyerekkel és lakáshitellel a hátán! A végére már a barátai vásároltak be a konyhára! Na ezt hívom én összefogásnak! Most kapott munkát, foggal, körömmel harcol a fennmaradásért. Üzenem minden hitetlennek, hogy neki sikerülni fog! Kövessék a példáját!

Ennek a szellemében bomlasszátok csak az összefogást nyugodtan, de ha majd egyszer te szorulsz segítségre hasonlóan súlyos helyzetben, neked is jól esik majd, ha valaki segít! GONDOLD VÉGIG!

---
ui: a bomlasztó emberre inkább igaz a "szarjancsi" kifejezés!
Ja igen: és akinek nem tetszik, hogy nem lophatja szét az országot, annak idézem egykori nagy vezérük szavait! EL LEHET MENNI SZLOVÁKIÁBA!

Melchi Zadok 2010.07.03. 19:43:06

azt is nehéz ugye elfogadni, hogy a bírálóknak nem azzal van baja, hogy a fidesz kormányoz, hanem azzal, ahogyan teszi ezt.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 19:44:27

Elismerem, hogy első látásra tényleg furcsa dolog ez a hirdetmény. De elolvastam, és megértettem. Ez egy fogadalomféle a jelenlegi uralkodóktól arra, hogy aki rendes, dolgos állampolgár akar lenni, dolgozni a jövőért, annak ezt a jogot és lehetőséget biztosítani fogják. Ez tulajdonképpen nem baj. Kitehetnék a falra a Szózatot is, ami többé-kevésbé ugyanerről szól, csak az már régi szöveg, és mindenki költeményként nézi, nem fogadalomként.

Egyébként nem kell a lakásban a háziáldás helyére akasztanod, csak a kormány végrehajtó szerveinek hivatalában, hogy minden tisztviselőhöz és oda elmenő állampolgárhoz eljusson az Országgyűlés fogadalma. A kormány végrehajtó szerveitől el is várom, hogy az országot szolgálják, a kormány utasításait végrehajtva és nem szabotálva. A honvédség pedig mindig is egy kézben tartandó erő volt (most is csak volt, nem van), nekik sem árt eszükbe idézni, hogy kinek tartoznak hűséggel.

A demokrácia pedig az, hogy te nem olvasod el, ha nem tetszik, és bárkinek elmondhatod, például egy blogban, ha nem tetszik. A diktatúráról csak pofázik mindenki, de ha itt diktatúra lenne, akkor majd jól meglepődne mindenki, hogy a mostani életből mi minden hiányzik még ahhoz, hogy diktatúrának nevezhessük. Egyébként én a diktatúrát sem bánom, csak a szarakodásnak, jogokra és illetékességre hivatkozó teszetoszaságnak, önhatalmúságnak legyen már vége, és menjünk végre valamerre. Eddig jó pár éve csak toporogtunk a szarban, szabadságunktól megittasulva. De jó is volt, mi?

Sun King 2010.07.03. 19:45:01

Poll 2010.07.03. 15:49:06
Édes istenem, de jó látni ahogy a sok ballib faszfej, majd összeszarja magát dühében ilyen piszlicsáré faszságokon. Örülök nektek, dühöngjetek csak minél többet, megérdemlitek. Reszkessetek, a nagy orbántól, mert bizony semmi másra nem vágyik, mint hogy titeket, sötét barmokat leigázzon és visszahozza az általatok oly nagyre értékelt kommunizmust. Istenbarmai :)))
Barátom, Te aztán komoly kisebbségi komplexussal küzdhetsz.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 19:47:54

@melchi zadok: Na végre. Tökéletesen igazad van.

Ugye, mi, akik nem a fideszre szavaztunk, most mégis nekik drukkolunk, hogy akkor csinálják már jól végre. Mert mi is azt szeretnénk, hogy jobb legyen. Mindenkinek.

Erre mit csinálnak? Rohammunkában, meggondolatlanul, ész nélkül törvényeket. Mert megtehetik. Meg látszatintézkedéseket (ugye, Don Pintér?). Meg pont az ellenkezőjét, mint amit ígértek (amin persze már nem is érdemes meglepődni).

Pedig Orbán király ide vagy oda, legyen Duna jegén vagy bármi, csak végre valaki az ország és a benne élő emberek érdekeit nézze. MINDÉT.

Bergeroth 2010.07.03. 19:49:57

Ti akartátok a fideszt, hát most megkaptátok.
Innentől kezdve pedig minden fidesszel kapcsolatos nyavalygás és sírás-rívás, teljesen hiteltelen és képmutató.

bigbang77 2010.07.03. 19:50:04

Androsz 2010.07.03. 19:44:27

Én nem tudtam ilyen higgadtan fogalmazni!
Nagyon jól eltaláltad, miről is van szó!
Ajánlom mindenki figyelmébe írásod!

Boli – Ch.T. is, meg hát! 2010.07.03. 19:51:18

A legnagyob szarkavarás és mellédumálás a fiúktól ebben az egészben, hogy úgy tesznek, mintha ők itt sem lettek volna ebben az országban az elmúlt 20 évben. Mintha most jöttek volna csak ide és elképedve látják, milyen állapotok vannk... "és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét" Nem voltak benn a törvényhozásban? Nem voltak benn a parlamentben? (Bár a jelenléti ív szerint tényleg nem...a kifizetéskkor igen!) Nem voltak benne a parlamenti bizottságokban? Nem voltak kormányon 1998-2002 közöt? Nem itt éltek? Milyen önrendelkezésről beszélnek ezek a szerencsétlenek? Parasztvakítás és undorító szar egy duma, undorító kommunista stílus! Rákosista elvtársak. Szarrágó egy pilitikus réteg. Eddig csak a szocikról tudtuk. Most már ezekről is! HAJRÁ ELVTÁRSAK! Előre az orbáni úton! Virágeső, emlékház és szobor a nagyvezérnek! Kötelező reggeli munkahelyi pártlap felolvasások, nehogy eltévedjen a munkásosztály (akarom mondani a középréteg)! A király képét kifüggeszteni mindenhová a kereszt mellé, egyvonalba! Semjén pajti egy sorral lejjebb... Na ne... Fognak még röhögni rajtunk a környező országokban is...

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 19:52:47

@Androsz: Nem, nem, nem.

A Szózat, a Himnusz, az Alkotmány, a Függetlenségi Nyilatkozat, ez mind más. Ezek a nemzet dokumentumai.

A NER firkálmánya nem a nemzeté, csak annak próbálják beállítani. Ez a fidesz győzelmi kiáltványa, Orbán Viktor dicsőséges beszéde. Ez nem a nemzeté, ez csak az egyik oldalé.

Nyomtatok egyet belőle - sajnos a megfelelő méretben nem tudom, de a minőség talán jó lesz, és kirakom.

A jobboldaliak megállhatnak előtte keresztet vetni, elmondhatnak egy miorbánunkat, vagy önsemjénezésbe kezdhetnek. (A legtöbben nem fognak, csak a nagyon fanatikusok.)

A baloldaliakat viszont megkérem, ne köpjék le, mert üveget nem tudok tenni rá. (Csak keret van.)

dr kíváncsivagyok 2010.07.03. 19:53:06

Senki sem veszi , hogy nem a förmedvény kiakasztásával van baj , hanem a KÖTELEZŐ szóval !?

Fullánkos Algol 2010.07.03. 19:54:51

ez már simán megérné a polgári engedetlenséget

Interlock (törölt) 2010.07.03. 19:56:05

Három embercsoportot kezdek kurvára utálni: azokat, akiknek a jelenlegi, törvényesen megválasztott kormány összes intézkedésétől vérbe borul az agyuk, illetve azokat, akik a korábbi, törvényesen választott kormányok tetteit hozzák fel a mostani tetteinek kisebbítése érdekében. A harmadik a hsz. végén.
Nem a népnek, nem a vezérnek kell egynek lennie, hanem a célnak, bassza meg a kurva élet. Nem tetszenek a régiek cselekedetei, mert elherdáltak, tönkretettek? Hát be kell őket perelni, elítélni, megbüntetni, ha jogalap van rá. Nem tetszik a mostani? Tessék, ott az utca, most állítólag nem lőnek ránk, kezdődjön a rongálás nélküli társadalmi engedetlenség, a passzív ellenállás.
Siralmas azt látni, ahogy ez a két tábor minden áldott nap egymásnak esik, mindeközben a hatalom épp aktuális birtoklói legfeljebb a manipulálásukkal törődnek, mert a többit nem kéri rajtuk számon senki.
A harmadik, de sorrendben legelöl álló, és előzőleg nem említett embercsoport a politikusok. Színtől, zászlótól, megnyilatkozásaiktól függetlenül. Köpedék, haszonleső, helyezkedő banda, újra kellene őket kezdeni úgy, ahogy vannak.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 19:56:28

@Androsz: Pont a szabadságuktól megittasult népeknél, ahol a negy demokrácia, a nagy szabadság az agyukra megy, és a demokrácia észrevétlenül anarchiába megy át (valóban jó úton voltunk/vagyunk ehhez), ott szokott jönni valami nép fiából feltörekedett népvezér (katonai puccs pl.), aki majd 'rendet tesz' címkével átveszi a hatalmat, ami a népnek egy ideig tetszik is, aztán egy idő után ez a nagy rendrakó hatalom a fejébe száll, nem kérdez meg senkit, eltünteti a korábban mellette állókat, és leszar mindenki mást. Na innentől van baj. Ez a a diktatúra.

Kell ismert neveket mondanom a történelemből?

dr kíváncsivagyok 2010.07.03. 19:56:30

@Androsz: Első látásra furcsa ? Te sem voltál itthon 20 évig ? Mikor esik már le, hogy ha egy pártpropagandát KÖTELEZŐVÉ tesznek az út a diktatúrához ???????

karikaV43 2010.07.03. 19:57:00

@Poll: gyökér, kapásból 3200 önkormányzat van,ami a boltban ezer forint közbeszerzésen minimum 4ezer vagy több,ez a kis szösszenet 10ezer alatt biztos nem lesz meg,ki is kell szállítani,meg be kerül minden állami és önkormányzati intézménybe,bíróság,ügyészség,iskola,szociális központ,öregek otthona,korházak,rendőrség, ez kb.50000 és 100000 közötti darab szám,kb. fél és egy milliárd közötti költség,ezt fizesd te meg anyád meg aki ezekre szavazott

bigbang77 2010.07.03. 19:57:03

Boli:
Kár, hogy így állsz az ügyhöz!
A szocik 8 éven át nem találták a felismerést arról, ami van. Mindemellett herdáltak.
3 millió ember tart el 10 milliót. Eltartják magukat, a családjukat, a nyugdíjasokat, a munkanélkülieket, a közszolgákat, a tanárokat, a politikusokat, és még sorolhatnám!
Most, hogy valami elindul, inkább reménykedj, hogy ebből a szaros palacsintából évek alatt valahogy kimászunk!

Poll 2010.07.03. 19:59:21

@is: igazad van, elvégre az adott téma legnagyobb szakembereit rúgták ki mostanában és nem tetves tolvajokat

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 19:59:33

@kíváncsivagyok: De, vesszük. Csak egyesek képtelenek megérteni.

exepszzed (törölt) 2010.07.03. 20:01:21

@kíváncsivagyok: FÖRMEDVÉNY????
ÁRULÓ VAGY?NEM SZERETED VIKTORT?

Poll 2010.07.03. 20:01:33

@karikaV43: hol van itt közbeszerzés, te sötét barom? Sehol. Maximum a te tolvaj agyadban. Lesétál mindenhol mancika a sarki nyomdába és kinyomtatja amit letöltött a netről, kb 500 ft-ért. Félmilliárd a jó anyád az, rossz esetben pármillió ft az egész baromság amin habzó szájjal hörögsz komcsi barátaiddal, hogy kimaradtál a jóból.
Agymosott idióták :))

Poll 2010.07.03. 20:03:25

@karikaV43: Másrészt te ugynigy hörögtél amikor a komcsi barátaid 8 évig szórták a százmilliárdokat eszetlen projektekre ugye? De most nagyon csipi a pelusodat, hogy elköltenek pármillió ft-ot országosan. (egyébként egy hülyeségre, csak olyan piszlicsáré az egész ügy, hogy nevetséges)

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:05:01

@bigbang77: A fidesz nem herdált 98-2002 között, ugye? Nem azt mondjuk, hogy eddig jó volt, hanem azt, hogy végre látnánk már, hogy most jobb lesz.

Mindenkinek ennyire rövid a memóriája? 98-2002 közötti időszakra senki nem emlékszik? Vagy csak nem akartok? Elhomályosítja az utóbbi 8 év? Nagy kár. Pedig Vitya keményen nyomta akkor is a személyi kultuszt. Meg ők nem loptak ám, véletlenül sem.

A nyugdíjas mamák, akik most istenítik Viktort, és a képét csókolgatják, Rákosira már nem emlékeznek? Vagy csak ez hiányzott nekik eddig is? Egy félisten?

bigbang77 2010.07.03. 20:05:37

karikaV43 2010.07.03. 19:57:00
Talán van valami tapasztalatod az ügyben? :O

karikaV43 2010.07.03. 20:05:43

@gyilkos fűegér: az iróniába az a szép,amikor olvasom tudom,hogy irónia,nálad ez nem jött le,de hát nem vagy gondolom Karinthy megbántani meg nem akartalak

dr kíváncsivagyok 2010.07.03. 20:06:54

@bonifac: Őszintén mondom, sok mocsokságtól nyiladozott a bicska a zsebemben az elmúlt 20 év alatt , vegyesen , minden párt miatt , de ezt a pofátlanságot csak sokadik olvasásra/hallomásra fogtam fel ! A rendszerváltás óta ELŐSZÖR TETTEK KÖTELEZŐVÉ egy pártkiadvány kifüggesztését ! Nem semmi, megyünk Európába!? A kiadvány tartalmáról demagógiájáról és esetlegesen más embert ( itt akár fideszes is állhat, hiszen asszisztáltak a 20 év mocskához !) sértő szövegéről még nem is beszéltem !

dr kíváncsivagyok 2010.07.03. 20:09:29

@bonifac: Baszki , azt útálom, hogy ha valaki meghallja : Fideszes politikus , akkor ájtatos szent emberek képe sejlik fel előttük ! Undorító , hogy senki sem veszi észre, hogy egyik kutya - másik eb !!!

karikaV43 2010.07.03. 20:11:41

@melchi zadok: nem mint gazdaság,hanem élhető élet nem a lakosok számától függ,mert akkor kína lenne a kánaán, monaco meg putri

Boli – Ch.T. is, meg hát! 2010.07.03. 20:12:37

@bigbang77: Én remélem, de az eddigi jelek nem erre utalnak. Inkább a történelem szemétdombjáról mazsoláznak ezek a csókák. A legvadabb komcsi, szembeköpős játékot játszák egyenlőre az "Isten adta néppel". A cocik 8 éves balfaszsága nem menti fel ezeket, pláne, hogy ott ültek mellettük (néha), bizottságosdit játszottak, szavaztak, vastagon össze voltak és vannak fonódva egymással. A parlamenti műbalhé csak a plebsnek szólt. A vizsgálóbizottságosdit most majd ők játszák és lezárják felelősségre vonások nélkül úgyis. Ne legyen senkinek illúziója, le van ez is zsírozva - balhé kell, akkor megkapjátok, de nem kell félnie senkinek... Nem érdekel a coci bagázs, örüljünk, hogy szerencsénkre nem töketlenkednek már itt, de ha ezek is töketlenkedni és baromságokat gyártani kezdenek, ráadásul úri allűrökkel kiegészítve, az nekem, neked, nekünk nem lesz jó. Nem érdekel, miért nem tudják, vagy nem akarják megcsinálni normálisan a dolgokat! Ha most évekig a cocikra akarnak hivatkozni, akkor minek akartak odaülni? Ha demagóg, rákosi elvtárs stílust és nagy vezér képet akarnak, akkor elmennek az édes jó anyukájukba! 2010-ben ne 1950 szelei kezdjenek el fújdogálni. Az nem lesz jó nekünk. Nekik igen, de akkor Bástya elvtárs, Virág elvtárs is visszajön.

bigbang77 2010.07.03. 20:13:11

bonifac · vezetek.blog.hu/ 2010.07.03. 20:05:01
Korántsem voltak tökéletesek! Csak ahogy apám is szokta mondani, hogy nem mindegy, hogy mennyire büdös a szar!
Ráadásul úgy veszem észre, hogy sok hátráltató kolonc lekopott a nyakukról (lásd Torgyán) és tanultak is bőven!

Remélem, hogy a évek múlva kiderül majd, hogy rászolgáltak a bizalomra, mert az neked is és minden építeni akarónak jó lesz!

Ha meg elkúrják, akkor ők is mehetnek a lecsóba, és nagyot fognak koppanni! Ne akard, hogy így legyen!

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:13:15

@Poll: Te OLYAN naiv vagy. Én állami intézményben dolgozom.
Ezért elmagyarázom a közbeszerzés lényegét.

Tudod ez úgy működik, hogy lehetne úgyis csinálni, ahogy te leírtad. Sőt, ha sarki nyomdában nem jól csinálják, elmész két utcával odább, és ott jól megcsináltatod.
De ezt így nem lehet.

Kiírják rá a közbeszerzést, amivel valaki, aki elbírálja nagyon jól jár, meg aki megnyeri, az is, sokkal drágábban adhatja, mintha simán megvennéd valahol. De nem veheted meg csak úgy valahol. Sőt, ha a nyertessel problémáid vannak - késve szállít, szarul dolgozik - azt is leszarja mindenki, mert ő nyerte a tendert. Akkor is tőle kell venned, vele kell dolgoztatnod.

Ő meg az bírálók örülnek a vastag zsebüknek, mindenki más le van szarva.

Amiben pénz van sok, arra tuti kiírnak közbeszerzést, ezt jól jegyezd meg. És ezzel soha nem a vevő/megrendelő jár jól. Sőt inkább nagyon rosszul.

Érted már?

Tudnék mesélni, de még sosem bíráltam el közbeszerzési tendert. Arra kemény kiépült maffia van minden nagy állami intézményben. Oda bejutni, a zsíros posztokra, na az nehéz feladat. Kell hozzá bőr, jó vastag. Meg el kell felejteni ilyesmit, hogy lelkiismeret és tisztesség.

És bármiben fogadok, hogy fidesz ígéret ide vagy oda, ez a rendszer NEM fog megváltozni.

ursus artos 2010.07.03. 20:13:46

Mi van libsikéim? Nem tetszik az árokbetemetés?

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 20:15:59

@bonifac: A Himnusz, az más dolog. A Függetlenségi Nyilatkozatot szándékosan nem emlegettem, mert rühellem az agymosott amerikaiakat, de akkor lássuk. Idézek.

"Amidőn az emberi események sodrában szükségessé válik egy nép számára, hogy feloldja azokat a kötelékeket, amelyek egy másik néphez fűzték, és elfoglalja a földkerekség Hatalmai között a Természet Törvényei és a Természet Istene által részére kijelölt különálló és egyenrangú helyet, akkor az emberiség ítélete iránt érzett illő tisztelet megkívánja, hogy kinyilatkoztassa azokat az okokat, amelyek a különválásra késztették."
...
"Mindezeknek a bizonyítására engedtessék meg nekünk, hogy Tényeket terjesszünk a pártatlan világ elé."

És hosszasan sorolja az előző rendszer bűneit. Nahát, nahát. A Nyilatkozatot ma minden amerikai kisdiák megtanulja és büszkén fújja. Lássuk, mi van még.

"Mi tehát, az Amerikai Egyesült Államok Képviselői, Általános Kongresszusba összegyűlve a világ Legfelsőbb Bírájának ajánlva szándékaink tisztaságát, e gyarmatok becsületes népe nevében és felhatalmazása alapján, ünnepélyesen kinyilvánítjuk és kihirdetjük,..."

Hát, aki tud olvasni, láthatja, hogy az amerikai országgyűlés tett egy nyilatkozatot arról, hogy többek között:

"Az Isteni Gondviselés védelmébe vetett szilárd hittel, mindnyájan kölcsönösen felajánljuk e nyilatkozat támogatására életünket, vagyonunkat és szent becsületünket."

Szóval, bonifac, ha te azt mondod, hogy ez más, ez a nemzet dokumentuma, akkor jócskán el voltál tájolva. Talán már nem annyira. Én még azt is megkockáztatom, hogy a mi parlamentünk egy mintaként figyelembe vette az amcsik nyilatkozatát is, annyira nem más.
Csak ne hunyd be a szemed, és látni fogod.

somogg (törölt) 2010.07.03. 20:17:20

nem eleg, hogy ugyanolyan tolvaly brigadot vezet ez a viktor mint a szocik meg az szdsz, meg kuldetes tudata is van. kirakatja a falra az irast, hogy o kulonb, es hisz benne. ez nem a nepnek hulye, hanem neki tenyleg ennyi esze van

Bergeroth 2010.07.03. 20:17:21

Most mit hörögtök? Meg akarjátok kérdőjelezni viktornak a választás előtt tett ígéreteit, és az elmúlt 2 hónapban hozott döntéseit, amiknek semmi köze nincs a választási ígéretekhez? Azt a viktort, aki sohasem hazudott? Nem értelek titeket.

karikaV43 2010.07.03. 20:17:36

@bigbang77: öcsém a széthúzást bizonyos jobb oldali párt kezdte 98 környékén,aki nincs velünk ellenünk van,de lehet ekkor még pelenkás voltál,nem vissza kell mutogatni a választok,le váltották fletot és csapatát jól tették,csak rossz embert küldtek helyette,a lopásról tokaj hegyalja jusson eszedbe először,az állami szőlőket és borászatokat viktor cégébe rakták,amit a föld moratórium és a trianon nap alkalmából eladott egy francia borásznak jó pénzért,na ez az egyik legnagyobb értéke volt az országnak,köszi nemzeti összefogás

bigbang77 2010.07.03. 20:18:02

Boli:
szerintem mi közös nevezőn vagyunk!
A mostaniak sem szentek! Sajnos a politikusi állatfajra majdhogynem általánosíthatunk. Sajnos. De reménykedjünk. És tartson össze ezekben az időkben ez a szerencsétlen ország!
Az, pedig hogy az orbáni zsargon milyen szóhasználattal jár, a kiáltvány nem rosszindulatú, és még korai diktatúrát kiabálni!

Poll 2010.07.03. 20:18:03

@bonifac: mesélhetsz még szépeket, de lassan ideje lenne felfogni valami apróságot. Lassan irom, hogy a fogyatékosok is megértsék: EZ NEM KÖZPONTI BESZERZÉS LESZ, nincs közbeszerzés sem, nem központilag fogják kiosztani a plakátokat. Megvan? Ha nincs, akkor olvasd el megint.
Mindenki maga intézi. Lehet lopni igy is, majd mancika azt mondja, hogy nem 500 ft volt a sarki boltban, hanem 1000.

karikaV43 2010.07.03. 20:19:25

@bigbang77: ja és ti kussoltatok 8 évig vagy követ hajigáltatok?

Poll 2010.07.03. 20:19:29

@bonifac: én tisztán emlékszem a 98-02 közötti időkre. Loptak akkor is, de mondjuk a tizedét, mint az utána jövő komcsi banda. Az akkori életszinvonalat pedig nem hiszem, hogy nagyon hasonlitgatni kellene a mostanival.

Tita nick 2010.07.03. 20:23:11

Orbán a Sátán, távozzatok sántán!

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 20:24:41

@bonifac: ...ami a népnek egy ideig tetszik is, aztán egy idő után ez a nagy rendrakó hatalom a fejébe száll,...

Szóról-szóra. Ezt én is éppígy leírtam többfelé a választás előtt is. Kell a központosított hatalom, hogy eltűnjön végre a sokfejű huzakodás, ami miatt nem jutunk sehová. Aztán, amikor a hatalom kezdi elveszíteni a mértéket - és hadd jelezzem, hogy ettől még jó messze vagyunk -, akkor kell észnél lennünk, és időben fejbecsapni a hatalmasokat. Az akkor a mi dolgunk lesz. Most meg az, hogy csináljuk, amit mondanak. Az, amit mondanak, sajnos nem fog tetszeni, mert le kell mondanunk az adócsalásról, a lógásról, az ingyen szerzett lehetőségekről, juttatásokról és hasonlókról. Szar ügy. De az előző kormányok gondoskodtak arról, hogy a seggfejű nép ne vegye észre, hogy már az adósság törlesztésének kölcsöneire terhelt adósságot is csak eltapsoljuk szépen, aztán lesz, ami lesz. Addig nekik is jut. És ez a seggfejű nép négy éve nem a szemének hitt, hanem a süket dumának, és még négy évig szívhattuk a szívnivalót, és eltapsoltunk még egy hatalmas halom pénzt. És most jön a számadás, és bassza meg, egy fillér sincs már a kasszában, szóval tessék összedobni, amink van. Ez rossz érzés, és demokratikus nyálveréssel ezt nem lehet megvalósítani. Ideje kézbe venni a dolgokat. És lehetőleg rávenni az embereket, hogy kapjanak már a fejükhöz, ez a mi bőrünkre is megy, hát tessék megfogni a lapátot. Aki pedig nem teszi, az elmehet innen, mert itt most melózni kell.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:25:06

@bigbang77: Nem akarom, hogy így legyen, de nem miattuk, hanem miattunk. Miattam, miattad, az emberek miatt.

Egy nagy baj van: a kétharmad. Ha akarják, nem mennek a lecsóba. Akkor sem, ha elkúrták. És akkor mit fogunk csinálni?

(Példa. Mai hír. A közalkalmazottak két hónapra redukált felmondási ideje - azt nem veszi észre senki, hogy így most a nemközalkamazottaknak jobb, most akkor a közalkalmazottakra nem vonatkozik a Munka törvénykönyve, azt simán semmibe veszi a fidesz, szerintük ez így igazságos - miatt az érdekegyeztető tanácsok az Alkotmánybírósághoz fordulnak. Azért, mert a fidesz nem egyeztetett velük.
Fidesz válasz: beadták az alkotmánymódosító javaslatot. Kész. Na erre jó a kétharmad.

BÁRMIT megteHETnek, nem tudsz ellene tenni. Szájalhatsz a parlamentben, mint ellenzék, mehetsz az Alkotmánybíróságra, semmit nem érsz vele, ha ők nem akarják.

És ami NEKEM a legundorítóbb, az az, hogy a képviselők mind pártkatonák, azt teszik, amire a vezér/frakcióvezető utasítja őket. Nincs egyéni véleményük, gondolatuk. Pedig a nevük is az, hogy képviselő. Bennünket kéne képviselniük, nem?

Lásd pl: index.hu/belfold/2010/07/02/orban_szonyegszelre_allitott_hat_lazazo_fideszest/

Boli – Ch.T. is, meg hát! 2010.07.03. 20:25:13

@bigbang77: "sok hátráltató kolonc lekopott a nyakukról (lásd Torgyán)" Az egyetlen ok, amiért Viktor akkor győzhetett, az Józsi bohóc volt. Ha akkor ő nemet mond Viktor gyereknek, akkor annyi... Kicsit gyanakodott még rá a Józska, mert Viki még a Liberális Internacionálé alelnöke volt.. Be is nyújtotta érte a számlát Józsi a választások után. Sajnos egykorú vagyok Viktor és csapatával, túl sokat láttam már belőlük. Túl széles politikai palettát nyaltak már végig ezek a csókák, tehát a köpönyegekből már mindent megszaggattak és megforgattak.

bigbang77 2010.07.03. 20:25:43

karikaV43 2010.07.03. 20:17:36
1. nem vagyok az öcséd
2. még számolni sem tudsz (pelenka kérdés, ha szenilis lennél a nagy életkorodtól)

Amúgy meg ha jól emlékszem, akkor valami 100 napos herdálósdival indítottak kedvenckéid! Nézz körül a szoci kormányzás háza táján, hogy provatizáció néven mit, és mennyiért adtak el! HOPPÁ

bigbang77 2010.07.03. 20:26:43

ja, és mint már említettem, nem mindegy, hogy a szar mennyire büdös!!!!!4

zabhegyző 2010.07.03. 20:27:19

Lesz itt még "Nagy Magyar Népi Dzsamahiria. Khadafinak jó tanítványa OV. A big nemzeti kinyilatkoztatás tán nemsokára OV's Zöld könyvévé növi ki magát. Hamarosan a pofánkat is befogjuk, mert ha meglesz a "Médiahatóság", ujjlenyomatot és DNS-t vesznek a blogolóktól. Ez egy rossz álom.
A szövegben a legdurvább rész ez: "Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk," - egy rossz freud-i elszólás. Leplezetlenül abban a tudatban ténykednek, hogy kizárólag ők képezik országunk választott gyűlését.

Ha nagy Leszek Kolakowski leszek 2010.07.03. 20:27:24

@is: "itt 15 éve ... a Fidesz határozza meg a színvonalat" - azt Te csak szeretnéd.

Szóval ki nyomta ezt az áthallásos szöveget, hogy: VAN EGY ORSZÁG. VAN EGY EMBER. VAN EGY PROGRAM???

Valahogy nem hallom a kérdésre a választ.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:28:00

@Androsz: MÁR a nemzet dokumentuma. Amikor írták, valószínűleg nem volt az.

Majd kétszáz év múlva, amikor Orbán Viktort George Washingtonként kezelik (szerencsére nem érem meg), akkor a NER is az lesz. Talán.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:28:59

@Poll: Meglátjuk, meglátjuk. Ja, és sajnos nem mese. Valóság.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 20:29:10

Az egyébként máris nagyon nem tetszik, és az első komoly hiba lesz, ha így lesz, hogy mégsem rúgják ki a seggüket meresztő, kávézásért és némi aktatologatásért néha nem is rosszul fizetett közhivatalnokokat. Azt senki nem is várta, hogy a tanárokat rugdossák ki, hiszen így is kevesebb tanár van, mint amennyi kellene. Tűzoltókról és más keményen dolgozó emberekről szintúgy nem esett szó. De azt a sok semmittevőt, aki mivel máshol nem talál munkát, befészkeli magát valami állami hivatalba, és a világon semmit nem tesz hozzá az ország közvagyonához, az keressen valami más munkát. Nem könnyű, de most nincs szezonja a könnyű életnek.

bigbang77 2010.07.03. 20:30:23

karikaV43 2010.07.03. 20:19:25
A kőhajigálásról meg annyit, ne azonosítsad a szélsőjobbos focihuligánokat akár velem, vagy akár a fidesszel és még sok-sok normális emberrel. Nem egy kategória! KI KÉREM MAGAMNAK! Most már tudom, hogy véresszájú barom vagy.

Sun King 2010.07.03. 20:30:39

Szerintem mindenki hűtse le magát 1-2 sörrel és menjen nézni a spanyol-paraguay meccset.

bigbang77 2010.07.03. 20:31:22

nem jellemző rám a vulgarizmus.... ezvan

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 20:31:36

@bonifac: Ez lehet, hogy tényleg így lesz. Való igaz, hogy 1776-ban az is csak egy zavaros szerkezetű országféle politikusainak egy eléggé egyoldalú, ám fennkölt szándékú irománya volt, amit rengetegen bírálhattak. Nem olvastam az akkori blogokat. Egyszer minden fontos és utólag híres dolog új volt.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:31:51

@bigbang77: Hű, de el vagy tájolva.

Orbánnak köszönhetjük Torgyánt. Meg azt a rengeteg kárt, ami Torgyán okozott a mezőgazdaságnak és az országnak. Mert a koalíció kedvéért Viktorunk hagyta, hogy ez az elmebeteg garázdálkodjon.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:33:57

@Poll: Akkor emlékszel az Ezüsthajó Kft-re is. Aminek az volt a dolga, hogy OV minden megjelenését rögzítse a jövőnek.

A "személyi kultusz" kifejezés esetleg ismerős?

Akkor most miért lep meg, hogy a NER, ami OV győzedelmi beszéde, kötelezően kirakandó, és miért huhogunk, hogy mikor kerül Viktor atyánk ki a Lenin kép helyére?

sprenczl 2010.07.03. 20:34:39

VIHAR A BILIBEN!!! HAJRÁ KISZ!!!

whiterose 2010.07.03. 20:35:36

@gordi: nyugi, nem megy érted az ÁVÓ. És a szemed se lövik ki. Az imádott pártod és GYF már bukott. Rettegni viszont szabad, ha jól esik, miért ne???

Boli – Ch.T. is, meg hát! 2010.07.03. 20:36:44

@bigbang77: Diktatúrát tényleg nem kell még kiáltani. De a diktatúráknak az a bajuk, hogy nem is lehet őket belülről könnyen felismerni, mivel lopakodva érik el a szintjüket. Apró, eleinte csak pitiáner, mondhatni nevetséges intézkedésekkel kezdődnek... Remélem mi itt meg is állunk, mert azért szerencsére már tagjai vagyunk az EU-nak. Bár nem értem, néhányan ennek nem igazán örülnek, bár élvezik minden lehetőségét (az ilyenek miért nem költöznek el, ha nekik ez nem megfelelő??) Szóval akik nem valami hátsó szándékkal kritizálnak, azoknak csak a figyelmet kell felhívniuk, hogy eddig, ne tovább! Mert ha a hülyeség megint tombolni akar ebben az országban (volt már rá példa néhányszor a múlt században!!!), akkor azoknak lesz érdemes csomagolni majd akik nem akarják újra átélni azokat az időket. De azért ez szerencsére még nyomokban sincs és remélem nem is lesz - ehhez hasonló ötletelés sem!

karikaV43 2010.07.03. 20:37:46

@Poll: a te kurva anyád először is,másodszor a völgy híd,alföldi alagut 4-es metró,margit híd miatt ugyanígy hörögtem vagy mi,azt hogy a párt központ vett egy klaviatúrát nem azt jelenti,hogy tudsz is gondolkodni,menj el a legközelebbi ált.iskola 1.osztályába és kezdj el tanulni oszt néhány év múlva érted majd a vukkot,harmadszor nem loptam semmit,nem maradtam ki a jóból és nincs a sarkon nyomda köcsög,végezetül anyád hátán foglak megbaszni a két centis kukikádat meg odaadom a kutyáknak egy pincsi jól lakik vel

dzsugasvili 2010.07.03. 20:39:07

Elöljáróban elmondanám, hogy az Index és vélhetőleg e blog által is képviselt arrogáns destruktív életidegen vadliberalizmustól hányingert kapok, azt teljes mértékben elutasítom, és a jelenlegi életünk egyik legnagyobb problémájának tartom, hogy ilyen ideológia egyáltalán bekerülhetett az országba és vezető szerepre tehetett szert.

DE

Ezt a Fidesz általi döntést hihetetlenül károsnak, idiótának és diktatórikusnak tartom, amiért már önmagában el kéne takarodnia a közéletből (örökre) annak, aki ezt az egész ötletet kitalálta, legyen az tanácsadó, miniszterelnök, mezei képviselő vagy bárki más. Ezzel együtt azt hiszem, hogy csúnya jövőnek nézünk elébe, és semmiféle nemzeti együttműködés nem lesz mostanában (Orbán vezetése alatt alatt soha), pláne nem addig, amíg egy kb. 53%-os támogatottságú párt megrészegülve a hatalomtól, teljes erejével a maradék 47% letörésére törekszik, szembeköpve ezzel kb. 12 éve hangoztatott békülékeny össznemzeti szólamait is.

whiterose 2010.07.03. 20:39:43

@bonifac: ha tetszik, most is a Lenin kép helyett kirakhatod akár a Viktorét.Szabad. Kinek mi az izlése. Nade eddig lógott nálad a Lenin??????? Nem semmi.

bigbang77 2010.07.03. 20:40:15

Androsznak igaza van!
Itt egy konkrét példa:
A szülőfalumban úgy 25 hivatalnok van, egy körjegyzőségen. A feladatok aránytalanul vannak elosztva. Kb. 5-en 6-an majdnem megszakadnak, a többiek laza vakarózásban tengetik unalmas napjaikat. Ha elmennének egy termelő céghez melózni, szerintem azt mondanák 1 hónap után, hogy munkatábor a hivatalhoz képest! Ott dolgoztam 3 évet, és önként vonultam tovább a termelő szférába. Higgyétek el, tudom milyen ott dolgozni.
A polgármester közel bruttó 350 ezret keres, a körjegyző 4K fölött!
Van olyan a kb. 6 keményen dolgozó között aki 2/3-át sem keresi a cuncivakarókhoz képest. Előadói karrier. pfúj!

És most kapaszkodjatok meg!
Kb. 3200 lakost számláló településről van szó!

borszakértő 2010.07.03. 20:40:29

@bigbang77: a demokrácia lényege nem az, hogy azt csinálsz amit akarsz, hanem, hogy nem csinálod azt amit nem akarsz, ergo négy évig nincs kuss. Ha te így fogod fel a demokrácia lényegét, akkor nagy baj van a fejedben, mert ez az elnyomás lényege. És lehet fröcsögni, de eddig ilyenre még nem volt példa az elmúlt
21 év alatt, mi következik ezután, a nagyvezérről fotókat kell kirakni minden közintézménybe, mint a Rákosy rendszerben?
Én nem erre szavaztam. ez a deklarátum nem az én eszmémet tükrözi, ezért nem értek vele egyet.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 20:41:11

@bonifac: Orbánnak köszönhetjük Torgyánt.

Hagyd már ezt a hülyeséget. Torgyánt a sok marha választótól kaptuk, akik rá szavaztak, Orbánnak pedig, tetszik, nem tetszik, koalíciót kellett vele kötnie, különben nincs meg az irányításhoz szükséges többség. Ne legyenek felőle kétségeid, hogy Orbán úgy elhessentette volna Torgyánt a sunyiba, hogy csak a pepije maradt volna a helyén, csakhogy nem tehette. Ez nem az ő sara, hanem a miénk, bizony ám.

bigbang77 2010.07.03. 20:43:36

bonifac · vezetek.blog.hu/ 2010.07.03. 20:31:51
Igazad van sajnos. A mérleg azonban még mindig jobb, mint a szocik 8 éves baszakodásának. Még egyszer hangsúlyozom, igaz, amit írtál. Ezt a fidesz is tudta, és és emlékeznek is rá. Remélem még egy ilyen faszság sorozat nem lesz.

bigbang77 2010.07.03. 20:48:56

borszakértő!
Ajánlom figyelmedbe:
bigbang77 2010.07.03. 19:41:49

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:49:21

@whiterose: Nálam anno általánosban ott lógott a Lenin, bizony.

(Aztán meddig, azt nem tudom. A váltáskor már nem voltam ott.)

De látod: azt mondod, kirakHATod. Ahogy én akarom. De a NER-t ki KELL raknia az érintett intézményeknek.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:50:31

@borszakértő: az "azt csinálod, amit akarsz" az az anarchia.

Sajnos sokan keverik.

kIára 2010.07.03. 20:51:49

2010 április 26-án János bácsi a ferihegyi reptéren fel-alá rohangál és kiabál:
– Két jegy Amsterdamba eladó! Két jegy Amsterdamba eladó!
– Mondja kérem, retúr?
– Hülyékkel nem tárgyalok! Két jegy Amsterdamba eladó! Két jegy Amsterdamba eladó!

bigbang77 2010.07.03. 20:52:38

Sokak örömére most bucsúzom! Mára ennyi :)
Köszönöm a jó stílusú írásokat, a normális hangvételű eszmecserét:
Androsz, bonifac, boli és poll.....
Jóccakát...

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 20:52:58

@Androsz: Azért ne mentsd már fel Orbánt sem.
Ő bármire képes volt akkor, csak hatalomra kerülhessen. Talán látta, hogy Torgyán alkalmatlan (finoman fogalmazok), talán nem. De azért ne mondd, hogy amikor miniszterként olyan intézkedéseket hozott, amivel a mezőgazdaságot tette épp tönkre, nem ülhetett volna le vele, hogy Józsi bátyám, álljál már le. Nem, ő hagyta szabadon garázdálkodni.

whiterose 2010.07.03. 20:57:03

@bonifac: és téged elképesztően zavar, hogy pl. egy minisztériumban ott lóg a „Legyen béke, szabadság és egyetértés.” Annyira zavar, hogy esetleg az életed meghatározó tényezővé válik.

Boli – Ch.T. is, meg hát! 2010.07.03. 20:57:36

@dzsugasvili: Pedig jobb, ha felkészülsz... Viktor már szemrebbenés nélkül fordította meg párszor a köpönyegét és köpte, hazudta szembe az embereket. Meg fogja még párszor tenni, de mivel felvállalni nem meri, inkább majd másokkal végezteti el. Az illetőnek, amikor már nagyon lejáratódott, valami koncot dobnak (lehet polgármester v. hasonló) és jöhet a következő, aki mögött állva újra kavar egypárat, távoltartva a személyét, de szigorúan mindent kézzel irányítva! Viktor az egyetlen ember, aki egybe tarthatja a Fideszt. Viszont ebből adódólag diktatúrával tudja csak vezetni és folyamatosan remeg a hatalomért. Egyszer viszont törvényszerűen jön valaki, aki ki fog pakolni a szövevényes stikli hegyekről, akkor pedig akkorát bukik a párt és a király, hogy soha még csak a hatalom közelébe sem tudnak majd jutni. A másik oldalon a káosz és a közös ellenségkép (Orbán ördög) az ami egybe tudja, tudta tartani eddig a coci mazsolákat. Teljesen alkalmatlanok voltak eddig is a korrupcióik miatt, de eddig tartott a lendületük. A Fidesznél egy kis porszem kerül előbb utóbb a fogaskerekek közé, aki így, vagy úgy, de kipakol, vagy a cocik ajánlanak neki olyat ami vonzóbb, mint Viktor alternatívája. És akkor ennek is vége...

sárkányfő 2010.07.03. 20:58:31

A Magyar Köztársaság jelenleg hatályos jogrendszere kimondja, hogy a közintézményektől távol kell tartani a politikát (btw, nagyon helyesen teszi).

Épp ezért nem szabad pl. ajánlószelvényt gyűjteni állami és önkormányzati intézményekben (sem):

Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

48. § (1) Ajánlószelvényt az állampolgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - bárhol lehet gyűjteni.

(2) Nem gyűjthető ajánlószelvény:

a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,

(...)

d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

hunter girl 2010.07.03. 20:59:28

@bigbang77: bocsi, a nyugdíjas már ledolgozott átlag 40 évet, és ő is eltartotta az akkori nyugdíjasokat, na és mellesleg építgetett egy lerombolt országot neked, akinek ez még történelem sem. Valaki csak fe
lnevelt Téged is...

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 21:00:31

@bigbang77: Hm. A mostani mezőgazdaságért felelős miniszternek - bocs, ha nem tudom a pontos címét - annyi köze van a földhöz, hogy a nagyapjának volt szántója valamikor. Biztos ért hozzá. (Ez tuti infó, tudom.)

Don Pintérről mindenki tudja, amit kell.

Fellegi egy stróman, csak a pénz és az üzlet számít neki.

Az egészségügyis bácsi nagyon szimpatikus, mint dokibácsi, de kizártnak tartom, hogy valamit érdemben változtatna. Pedig volna mit.

Semjén egy seggfej. (Talán őt rühellem a legjobban mindenki közül. A nemlétező parazitapárt főbolhája.)

Varga Misi egy hazug, az anyját is eladná. (Sajnos ez is tuti infó, ismerem az anyját Karcagon.)

Szíjjártó, mint a nagyvezír magyar hangja?! Papagáj. (Nem is értem, Ov minek szól egyáltalán a népéhez, amikor van neki Szíjjártója.)

Akkor most mi is van a "faszság sorozattal", ahogy te írtad?

(Jóéjszakát neked is.)
Én is a meccset nézném inkább. Bár a délutáni jobban érdekelt. Ott meg a németek nyertek, jeee!)

op tomi 2010.07.03. 21:02:51

Ugatni már szabad...
Ugatni még szabad?!
in memoriam Hofi Géza

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 21:02:53

@whiterose: Ha csak ennyi lógna ott, nem zavarna. Sőt ennyit mindenhova ki LEHETne tenni. De sajnos a teljes szövegnek nem ez a mondanivalója.

(Hanem az, hogy MI* GYŐZTÜNK! A kötelező kirakásnak meg az, hogy: ÉS KUSS!)

(A "mi"-be nem értendő bele a fidesz szavazótábora. Csak a fiúk ott fent.)

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 21:04:00

@ó jaj: Majd módosítják, ne aggódj. Nem probléma.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 21:06:38

@bonifac: Tudom, Orbán Viktor habzó szájjal akarja a hatalmat. Ez úgyszólván olyan klasszikus szlogenné vált, mint az, hogy Horthy Miklós fehér lován bevonult Budapestre. Annyira habzó szájjal, hogy négy éve a második forduló előtt nyilvánosan jelentette be, hogy lemond a miniszterjelöltségről, mert látja, hogy megosztja a Fidesz szavazóit.

De rendben, tényleg akarja a hatalmat. És meg is tartja, egyelőre leginkább csak a pártján belül. De azt rendezze el a pártja, nekem mindegy. Egyébként én Orbánt sokáig kedveltem, mert tisztán, érthetően, összefogottan, egyenesen válaszolt a neki feltett kérdésekre. Lehet, hogy vannak, voltak nála jobbak, csak mást nem láttam, aki tisztán satöbbi.

Éppenséggel aki nem akarja a hatalmat, az nem is tudja végrehajtatni azt, amit - nyilván nem kizárólag a saját fejét használva - végrehajtandónak minősít. Ehhez nem vagyunk hozzászokva. Ahhoz szoktunk, hogy a parlament benyújt egy javaslatot, a koalíciós partner bejelenti, hogy felbontottnak tekinti a koalíciót, aztán mégiscsak van az a pénz, amiért szereti a másikat, aztán mások az alkotmánybíróságnál helyezik el pár hónapra a törvényjavaslatot, de az ombudsman is szóhoz jut, aki ellenzi, mindegy, hogy mit, de ellenzi, és végül jöjjön a strassbourgh-i bíróság, akiknek fingja sincs arról, hogy itt mi van. No, ez most egy időre másképp fog menni, úgy látszik. Én ezt reméltem. Csak azt remélem, hogy az irány jó marad. Ennyi.

Gempacsöki Boborján · http://hot-spot.blog.hu/ 2010.07.03. 21:07:39

ez a nyilatkozat vagy mi a fostaliga ez kurva fontos intézkedés volt bazzeg.....
továbbá kin akar diktatórikuskodni ovi ha nép sem lesz mert már mindenki elmenekült innen vagy a jobblétbe vagy jobb országba???

Bergeroth 2010.07.03. 21:09:13

Az a baj az elvakult viktor-hívőkkel, hogy amikor már a nyakukig ér a szar, és viktor a gödör szélén állva a fejükre pisál, ők akkor is csak A viktort fogják látni, a megváltót és minden igaz magyar urát.

Semmi bajom nem lenne a fidesz politikájával, ha nem a hülyeségre és az értelmetlen faszoskodásokra pazarolnák az időt és az energiát. Mert most ez történik.
Miért ilyen marhaságokat kell kifüggesztgetni, amikor az emberek lassan éhen halnak, és a kórházakból elzavarják őket, mert nincs hely?
Ja, hogy ez nem számít, csak az, hogy a népmegmentő orbán viktor agymenését mindennap lássuk?
Én kérek elnézést.

whiterose 2010.07.03. 21:10:32

drága ballibok! Akkor kellett kiabálni, firkálni stb. amikor a tolvajbanda milliárdokat szórt ide-oda, BKV-nek, völgyhidakra. Most már késő. Most már 2/3 van.
És jó hogy van. Basta!

jjoey 2010.07.03. 21:10:59

- ha ma a fityiszhívók száma alacsony hogyan is kaptak 2/3-t?
- hol vagy gyf, hogy ostorozná ovit, gordon 265ös huf/eur-n adta át a verdát, ma 290-nél vagyunk, a difit a havi törlesztőben ki fizeti?
- amúgy meg Lenint minden falra.

1999, ovi első évértékelője, vigadó. ugyan ekkor a másik csatornán hofi. igen, hofit többen nézték. hofi: "hát igen, ez SZAKMA"
nem csoda, hogy 2002ben nem bírta tovább, pedighát, ugye a rendszer demokratikus, "nekem demokrati, neked kuss"

Gempacsöki Boborján · http://hot-spot.blog.hu/ 2010.07.03. 21:12:29

@Bergeroth: Na de hát kurcsánygyurcsánymnál is ugyan ez volt.amikor leböszmézte az egész országot(megjegyzem amúgy kurvára igaza volt).hát nem ott imádták a nyugdíjas mamik a tv-ben fecókát????ölelték meg csókolták és leborultak előtte!

A mondandód második felével maximálisan egyetértek.
nem ez kellett volna hogy legyen a legfontosabb intézkedés.
továbbá IDŐ IDŐ IDŐ !

bigbang77 2010.07.03. 21:15:52

hunter girl 2010.07.03. 20:59:28

szövegértésből nulla!
Nem fújtam a nyugdíjasokra. Ha végigolvastad volna, akkor megértenéd, hogy az államon kell karcsúsítani. Nem bántottam a nyugdíjasokat! Elég a bajuk. Hidd el, tudom.
Előbb olvass és aztán írja.

Ha már nyugdíj. Emlékeim szerint az MSZMP herdálta ész nélkül szüleink nyugdíját. Az elcseszett szocialista nyugdíjrendszer az oka a mostani mizériának!

Még egyszer kiemelem, nem bántottam a nyugdíjasokat, csak ésszerűsítésről írtam!

pioker1933 2010.07.03. 21:16:17

Pártot alapítanék kapitalista liberál zöld irányultsággal. 4 év múlva biztos parlamenti részvétellel. Humorérzékkel megáldott érdeklődők jelentkezését várom. Kalandorok, vallásos idióták, jelenlegi pártfunkcik kíméljenek.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 21:16:19

@Boli: Viktor már szemrebbenés nélkül fordította meg párszor a köpönyegét és köpte, hazudta szembe az embereket.

Ez így van. Csak, tudod, én tudtam, hogy hazudik, és aztán rá szavaztam. Én tudtam, hogy azt nem lehet megcsinálni, amiket a hülyéknek ígérget, és azért itt-ott meg lehetett találni azokat az ígéreteket, amiket komolyan gondolt. Ellentétben sok ígéretével. Viszont azt tudhattuk, hogy ha elmondaná, hogy mire lesz valójában szükség, akkor a sok hülye ugyanúgy megszavazná a további örömöket hazudó szocikat. Négy éve Ferenc is össze-vissza hazudott, akkor is tudtam, hogy hazudik, akkor ez könnyebb volt, mert az előző negyedévi mérleg összefoglalója jóformán azt írta le, hogy emberek, nagy szarban vagyunk. És négy éve az össze-vissza - reggel, éjjel meg este - hazudozó Ferenc megnyerte a választást. Hát most Orbánnak ugyanezt a taktikát kellett követnie, mert az emberek nem lettek okosabbak az előző négy évben. Akinek meg megvan a józan esze, az úgyis tudta, mi jön, aztán szavazott arra, akire ezzel együtt tényleg akart.

whiterose 2010.07.03. 21:19:08

@bonifac: bármit mondasz, a parlament elfogadta. Mi nem mi, most ez a parlament.
Húúúúúúúúúú, hacsak egy ilyen "nyilatkozat kirakási" gondom lenne, én lennék a legboldogabb a VILÁGON! :)

torró 2010.07.03. 21:20:16

Neestrot, is, bergeroth, és a többiek. Évek óta olvaslak benneteket, az isten szerelmére ,tényleg nem tudtok ebből a stílusból kigyógyulni?Már ne haragudjatok de mindig ugyan azt írjátok, már kívülről tudom mit fogtok reagálni a blogokban.Én azt meg tudom érteni hogy nem birtok valakit, vagy valakiket, de ezen kívül hogy itt kifejtitek aggodalmaitok, tettetek e valamit ezen kívül? Tényleg nem látjátok mekkora szarban vagyunk? Azt meg azért durvának tartom hogy a FIDESZ-s önkormányzatokra hárítani a válság egy részét.Ezt leírni ökörség! Azzal manipulálni meg hogy lám lám, már két hónap eltelt és még szinte nem történt semmi. Basszátok meg ebből a szarhegyből még két év múlva is csak keveset tudnak kihozni! Hogy fognak közben hülyeséget is csinálni, igen fognak.Ki nem csinál! Egyébként hol van ez a diktatúrától még öcsém! Éltél volna Rákosi elvtárs alatt.Tudnál értékelni dolgokat! Egyébként még mielőtt átkot szórnátok a fejemre, egyszer már leírtam hogy én középen helyezkedem el és nem hagyom magam befolyásolni egyszerűen.De, kell esélyt adni másoknak hogy próbáljanak meggyőzni hogy jó úton járunk. Olyan ez mintha lottóznál.Meg veszed a szelvényt, adsz esélyt magadnak! Hátha!? Közben azt mondod:kár volt kidobni ezt a kis pénzt is!DE már kiadtad! Úgy hogy vagy nyersz vagy nem. Most a többieket azzal idegesíteni hogy hú, de nagy hülye voltál hogy lottóra költöttél, tiszta fölösleges! Tehát itt azzal kérkedni én aztán tudtam, meg megmondtam,meg mindenki hülye, csak én vagyok az okos.És? Ki olvassa? Még ha elolvassák is ide nem fognak nagyon bemerészkedni. Így aztán marad minden a régiben.Szépen leírjátok hogy ezek is kurvák, meg Viktor egy cigó stb,stb.
És akkor mit fogtok írni ,ha ne adj isten ,tényleg csinálnak valami értelmeset? A lehetőségük meg van rá. Ha meg nem! Akkor rábasztunk!!!

Gempacsöki Boborján · http://hot-spot.blog.hu/ 2010.07.03. 21:21:27

@bigbang77:
Én olyan házban lakom ahol a 80% nyugdíjas.Emiatt az egész ház/épület semmit nem fejlődik,tulajdonképp ugyanabban az állapotában van amikor megépült(1970).
Ez az egész országunkra ugyan így igaz.

pioker1933 2010.07.03. 21:22:42

@melonbaron: egyenlőre még igény-felmérek. Ha lesz elég érdeklődő, leülünk egy sör mellé, és megbeszéljük a teendőket. Ha addig el nem visz az alkotmányvédelmi hivatal. :D

Boli – Ch.T. is, meg hát! 2010.07.03. 21:25:00

@Androsz: Nagyon jók az írásaid, örömmel olvasom. Egyet is értek velük - gyakran, de nem mindig. Fecó is, Megyó is hazudott, no meg Viki is, nem is szavaztam rájuk. Nem is fogok. De sajnos amit leírtál, az úgy van, egy csomó ember és a választási logika tényleg így működik... Mindannyiunk érdekében remélem, hogy valami értelmeset is fognak tenni, nemcsak nyilatkozatokat. Mert azért apránként már el kellene kezdeni dolgozniuk is.

Gempacsöki Boborján · http://hot-spot.blog.hu/ 2010.07.03. 21:27:56

Összesítsünk:
Az eddigi pozitív intézkedések amiket a kormány sebtében hozott és amiről én is tudok a következők:

Elvették a parkolócégektől a közterületeket és az önkormányzatoknak adták,ezzel együtt a bevételt is.
Továbbra is adják a gázártámogatást.
Tudomásom szerint központi gáz és villamosárak lesznek majd.
Az ajándékozási illetéket eltörölték.
A pálinkafőzést leszarom mert nemérint.
Csökkentették a parlement és ezzel együtt a léhűtő politikusok létszámát.Remélem az önkormányzatoknál is ugyanez a helyzet lesz hamarosan,mert baromi sok a léhűtő önkormányzati dolgozó.
A bkv a máv és a malév is állami kézben marad.
Megnyitották a lezárt vasútvonalakat.
Nyomoznak a nagy projektekkel kapcsolatban és keresik a felelősöket.
Hirtelen ennyi jutott eszembe.

Poll 2010.07.03. 21:33:27

@karikaV43: hú de megijedtem most egy ilyen tolvaj-komcsi, agymosott idiótától, bogárvirág :)))

torró 2010.07.03. 21:33:27

Na én kikapcsolok mert egész nap güriztem.Ha lebarmol valaki csak reggel tudom viszonozni.
jóccakát!

dr yetee 69 2010.07.03. 21:34:25

Van azért abban valami bájos,hogy Ovi először kettéosztja az országot,majd kötelezővé tesz ezt a sületlenséget,ami egy politikai nyilatkozat,már pedig pillanatnyilag még törvény tiltja a politizálást a munkahelyen!

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 21:37:04

@Bergeroth: Miért ilyen marhaságokat kell kifüggesztgetni, amikor az emberek lassan éhen halnak, és a kórházakból elzavarják őket, mert nincs hely?

Talán azért, mert az emberek nem értik, miért halnak éhen - a plazmatévére borulva -, és meg kellene értetni velük, hogy most itt országgá kéne összeverődni. Elmondják, hogy ők jót akarnak, nekünk, és nem azt, amit az előző rendszer hibáiként felsorolnak. Ez egy kissé demagóg megoldás, de a mónikasó hazájában még ennél erősebb módszerekre is szükség lesz, különben mindenki csak addig fog kilátni a fejéből, hogy már nincs annyi pénze, és hogy ez nem jó, mert miért nincs, és egyébként is. Nekem az tett be egyszer emlékezetesen, amikor egy elmosott falu arra panaszkodott, hogy azért nem voltak az árkok kitisztítva, mert az önkormányzatnak nincs elég pénze. Az, hogy a parasztja akkor vegye elő az ásót meg a sarlót, és legalább a saját háza előtt, azon a tíz méteren tegye rendbe az árkot, mert akkor majd abban folyik az esővíz, nem az udvaron, az persze túl bonyolult gondolatsor a szavazópolgárnak. Hát sajnos most szükség lesz még ennél sokkal demagógabb, az ország hajdani újjáépítésekor látottakhoz hasonló plakátokra is, meg a fene tudja, még miféle módszerekre. Akkor elérte a célját, és most sem sokkal kisebb a feladat.

Ja, egyébként pedig erre a marhaságra nem kellett rettenetes erőforrásokat elkölteni, egy-két propagandista megfogalmazta, a főnök átírt még ezt-azt, aztán egy PDF fájlben ki kellett tenni egy honlapra. Kinyomtatni pedig mindenki magának fogja, azt az egy példányt. Most fégre nem csak a saját nyaralási fényképeit nyomtatja ki a hivatalban, színesben, hanem közte lesz ez is.

Poll 2010.07.03. 21:39:50

@Gempacsöki Boborján: eltöröltek még egy rakás féle kisadót, amiknek a nyilvántartása, beszedése többe került mint amennyit beszedtek. És ha minden igaz eltörlik a vagyonadót, ami pl autóknál teljesen irreális eseteket okozott, hála a komcsik átgondoltságának.

orvian 2010.07.03. 21:41:36

@Billy Shears: Nem tudom,hány éves vagy.
Stílusod miatt nem is érdekel.
Viszont,ha kommunistázol,akkor:
1.részese voltál,és most jól megmondod.
2.hallottad otthon,és benned maradt.
3.aktivista vagy.

Közlöm(finoman),egyik sem a gerinces emberre jellemző.

Fullánkos Algol 2010.07.03. 21:43:28

@Androsz:
akkor nem lenne az érvelésed egy gusztustalan csúsztatás, ha orbán nem azt hirdette volna választási ígéretként - a tőle azóta már megszokott gerinctelenséggel - a választóinak hogy ő a torgyánnal bizony biztos hogy nem

pioker1933 2010.07.03. 21:49:04

@Gempacsöki Boborján:

"Továbbra is adják a gázártámogatást."
Többek között ebbe is bele fog rokkanni az ország. (tudod, ingyen kenyér nem létezik)

"Tudomásom szerint központi gáz és villamosárak lesznek majd."
Az ilyen központilag meghatározott árak miatt ment tönkre az ország a 80-as években. Attól még külföldről ugyanúgy piaci áron fogjuk kapni az energiahordozókat.

"Csökkentették a parlement és ezzel együtt a léhűtő politikusok létszámát."
Nem csökkentették. Majd csak 2014-ben lesznek kevesebben, ha addig lesz még egyáltalán választás.

"A bkv a máv és a malév is állami kézben marad."
Jó az nekünk? Eddig is állami vállalat volt, ami piaci árakon nyújtott köpedelem szolgáltatást.

"Megnyitották a lezárt vasútvonalakat."
A kihasználatlan vasútvonalak újranyitása, és azok fenntartása szintén adó forintok millióiba (milliárdjaiba?) kerül. Ezt ugyanúgy ki kell valakinek (adófizetőknek) fizetni.

"Nyomoznak a nagy projektekkel kapcsolatban és keresik a felelősöket."
A legtöbb nyomozás a választások előtt indult. Nem sok köze van ehhez a fidesznek.

Szóval amint látod a fidesz olyan döntéseket hoz, amivel csak még jobban belehajtja az országot az adósságtengerbe a népszerűség miatt. Ezt csak még magasabb adókkal lehet finanszírozni. Azt gondolom nem kell mondanom, hogy már így is agyon vagyunk adóztatva. Csak az a baj, hogy ha végleg tönkretesznek mindent, akkor elegánsan fognak távozni, és nekünk, tisztességes adófizetőknek kell finanszíroznunk a mocsok eltakarítását.
Hirtelen ennyi jutott eszembe.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 21:51:15

@Boli: Köszönöm az elismerést. Az teljesen természetes, ha nem értesz egyet velem, egyáltalán vagy csak ebben-abban. Ettől lesz gazdagabb a vita, hiszen egyes dolgokra a velem vitába szállók hívják fel az én figyelmemet. Az pedig, hogy láttad, hogy hazudnak, és ezért nem szavaztál rájuk, egy döntés volt, valós és alapos megfigyelésekre alapozva, mérlegelve a tényeket. Ez az ideális szavazópolgár jellegzetessége, persze nem a politikusok számára, hanem a közösség, netán az ország számára. Aki viszont erre nem képes, hát, annak meg a kegyéért kell versengeni, akár orrfacsaró módon is, mert ez van.

Én is várom az átalakítás további stációit. Azért eddig sem tétlenkedtek, de több időt fordítottak csak eszmei jelentőségű dolgokra, mint amennyit szerintem kellene. Viszont lehet, hogy ezek a lépések ahhoz kellettek, hogy szólhassanak azokhoz, akik azért nem hallgatnak rájuk, mert valami miatt nem szeretik a Fideszt, pedig most nem a Fideszről lenne szó, hanem a saját jövőnkről. Meg azokhoz, akiknek egyszerűen benőtt a fülük. Ők vannak a legtöbben, és most minden erőforrást meg kell mozgatni, akárhogy. Reménykedjünk, mert mást nem tehetünk, hogy itt nem ér véget a produkció.

Sokan panaszolják azt is, hogy az új kormány most a saját embereit ülteti a jó helyekre. A panaszkodók nem kis része eddig volt a jó helyeken, meg ismerőse volt a jó helyeken ülőknek. De mindegy. Igen, megy a helyosztó. Rendben van. Ez részben szükséges is, mert az ellenoldal hívei képesek lennének dacból szabotálni a központi intézkedéseket. Részben pedig azért van, mert ők is éppolyan gyarló emberek, mint a többi. Engem ez nem érdekel, ha csak egyszerűen jóllaknak, és ezért cserébe jól csinálják azt, amire szükség van. Ez az ára, ezt is belekalkulálhattuk előre a számlába.

Fullánkos Algol 2010.07.03. 21:52:42

@bigbang77:
ennek az azonosításnak az elkerülése talán könnybb lett volna a korábbi egyértelmű, megfelelő helyen történő elhatárolódás látványos, számító mellőzése nélkül

viktor134 2010.07.03. 21:54:01

legalább lesz mire köpni. :)
jó lesz, hogy mindig cserélhető lesz. :)

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 21:57:28

@Fullánkos Algol: Nem pont ezt mondta. Hanem azt, hogy reméli, a szavazópolgárok megadják neki azt a lehetőséget, hogy a Fidesz a kisgazdák nélkül, önállóan is képes legyen a kormányzásra. Magyarul: szavazzatok ránk minél többen, ha azt akarjátok, hogy a Torgyán ne okoskodhasson itt nekünk. Nem így történt, Orbán erről egyébként többször is udvariasan, de érthetően ki is fejezte a sajnálatát, mindig úgy fogalmazva, hogy a választók nem adták meg neki a remélt felhatalmazást, a szükséges többséget. Az ígéretek pedig olyan, mint az időjárásjelentés. Három nap múlva 28 fok lesz és eső, aztán kiderül, hogy 34 fok lett és tikkadt szárazság. Miért? Közbejött egy három napja még nem látható légörvény. Hát, ez az élet, a fenébe is.

orvian 2010.07.03. 22:00:22

Nézőpont jún.23
fidesz-kdnp:ma is 67%szavazna rájuk.
Megérdemeljük.
Én tán túlélem,de ha a sok kómás eszmél....

pistibacsi · http://henkajpan.blog.hu 2010.07.03. 22:01:01

minden 10-teletem a bejegyzés írójának. és tök jó, hogy valakik foglalkoznak ezekkel a szörnyszüleménységekkel. az persze külön tiszteletet érdemel, és emiatt bennem kérdéseket is felvet, hogy érdemes-e ilyen intellektuális erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy bemutassa mennyire szörnyű baromság ez az egész. és erről jut eszembe: megkérdezném a kétharmadhoz hozzásegítő full értelmiségi szavazó csapatot, némely barátaimat is beleértve, hogy tényleg ezt akartátok? vagy csak röhögni akartatok egy jót? mert szerintem ez nem humoos. sőt, dobjátok le a padlóla, de nagyon dulván.

egyenlítő 2010.07.03. 22:03:55

Ha már olyan sokan emlegetik a völgyhidat:

"Nagyjából tíz év alatt összesen 47 tervváltozat készült, ezek közül azonban – az önkormányzati törvényben biztosított jogával élve – az 1800 lakosú kőröshegyi és a 2300 lakosú balatonföldvári önkormányzat mindössze egyet, a most megvalósuló völgyhidas megoldást támogatta. A két településsel végül 2000-ben sikerült megállapodni a völgyhidas megoldásról, s azt az önkormányzatok képviselő-testületei 2001 februárjában fogadták el."

hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91r%C3%B6shegyi_v%C3%B6lgyh%C3%ADd

Akkor most némelyeknek irány a Mea Culpa topik.

Napkutya 2010.07.03. 22:07:12

Ezután mi jön? Orbán kép a közintézmények aulájában, csonka Magyarország kép az iskolatermekben, kötelező Schmitt Pál kép a repülőgép hordozóink és tengeralattjáróink kapitányi fülkéjében?

Miért kell nekünk magyaroknak a világ összes hülyeségét legalább egyszer, -a sajátunkat meg többszörösen is reprodukálni?

Mi a szarra jó ez a kötelező papír azon kívül, hogy megpróbálja elhitetni mindenkivel, a jelenlegi politikai elit az elmúlt húsz évben ott sem volt, sehol sem, -és ha ott is volt, akkor minimum jót akart, csak a gonosz mostoha nem hagyta?

Urak, nagyon rá fogunk cseszni erre a fajta politikára. Neveket adnak a változásnak. Ez jó. Bebetonozzák magukat. Ez már talán nem olyan jó, de kiderül.

De mi lesz, ha évek múlva az átlag magyar rájön, hogy nem változott túl sok minden, viszont már ugatnia sem szabad?
Ezt köztudottan nehezen tűri...
Kb. ezzel vannak teli a történelemkönyveink.

maholnap · http://koklerbroker.blog.hu/ 2010.07.03. 22:10:02

Bocs, hogy idézek, de még nem tértem magamhoz a hírtől (családdal nyaraltunk, most látom a förmedvényt...)

"Megtévesztő, értékelhetetlen népbutítás, a szavakkal való gonosz játszadozás - így értékelték szakemberek az Orbán Viktor által a parlament elé terjesztett politikai nyilatkozatot a nemzeti együttműködésről. Érdekes az irat azon része, amely egy, negatív jelzőkkel halmozott balsorsszerű tömbként írja le az elmúlt húsz évet - benne az első Orbán-kormány éveivel." Népszava, 2010. május 19. (!!)

www.nepszava.hu/articles/article.php?id=298898

Ripp Zoltán történész lapunknak azt mondta: a nyilatkozat történelmileg értékelhetetlen, ráadásul nem más, mint az Orbán-kormány választáson kapott felhatalmazása történelmi alapjának utólagos keresése, arra viszont alkalmatlan. A nyilatkozatban vázolt "elvesztegetett" gazdasági szuverenításról pedig Orbánnak is tudnia kell, hogy utópia, vagyis a jelenlegi helyzet teljes félreértelmezéséről tanúskodik."

vakvarju 2010.07.03. 22:10:09

@whiterose: Az senkit nem zavar, hogy ott lóg a falon. Az zavar, hogy KELL, hogy ott lógjon a falon. Nagy különbség!

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 22:11:50

Azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy direkte várta, hogy Torgyánnal kormányozhasson. Kérlelt bennünket eleget ennek elkerülése érdekében. Nem kapott elég szavazatot a többséghez. Mit kellett volna csinálnia? Összekarolni a szocikkal? Úgy látszott, hogy a kisgazdák a legkisebb rossz. Meghúzta a lépést, aztán néha szívta a fogát, de ha összevesznek, akkor maradna a kisebbségi kormányzás. Akkor még nem tudtuk, hogy később a szocikat egy ilyen helyzet nem fog zavarni abban, hogy fenntartsák a saját hatalmukat, akkor még naivabb volt az ország egésze.

Most Semjénnek kissé túl sokat enged meg, sosem fogjuk megtudni, hogy miért. Nem vagyunk egyformák. Később tudni fogjuk, hogy ez kárunkra van-e. Egyelőre kell az abszolút többség, hogy bebiztosítsák a hatalmukat egy esetleges összeveszésre is, a többi majd kiderül. Nekem csak annyi a lényeg, hogy ne azt csinálják, mint Bajnai, hogy húzni akar a szíjon, aztán elkezdődik a rinyálás, erre visszatáncol. Most kellett az a húzás vagy nem? Ha kellett, és tudjuk, hogy kellett volna, akkor tessék visszacsinálni, vagy tessék lelépni csendben, alkalmatlanná válva egy ország irányítására. Ezt ne lássuk még egyszer, legalább egy ideig. Nekem is szar lesz, nehogy azt higgyétek, hogy nekem megvan a szabadjegyem a főurak asztalához, nekem most munkám sincs, de akkor is szükség van a fájdalmas intézkedésekre, ez egyszerűen tény. Minél tovább halogatjuk a fájdalmat, annál betegebbek leszünk, amit később még nehezebb lesz gyógyítani. Aki nem érti ezt, mert még gyerek, arra meg rá kell parancsolni, ezt a saját családjában senki sem vitatja, csak az országos család tagjaként. Az élet szar, de magunknak még szarabbá is tudjuk tenni, ezt több ezer éves történelmi tanulság.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 22:13:21

@pioker1933:

- Gázártámogatás tudtommal nemsokára megszűnik.

- "Nem csökkentették." Nem bizony. Miniszter kevesebb van, de van helyette államtitkár (helyettes-miniszter), slepp meg kell ugyanannyi, a nem több, szóval kb. ugyanott vagyunk.

- "A bkv a máv és a malév is állami kézben marad."
Ja, BKV-MÁV-Posta. A három dobogósa a legutálatosabb "szolgáltatóknak". A legszarabb, legszínvonaltalanabb, monopolhelyzetben lévő pénznyelők. (Posta nem, de ott meg lopnak.)

"Megnyitották a lezárt vasútvonalakat."
A lezárással és a megnyitással is ugyanaz a bajom.

Hogy egyiket sem ésszel csinálták. Nem néztek valódi terheltséget, hogy hol éri meg megtartani, hol van rá szükség, mert nincs egyéb valódi alternatíva, nem nézték meg melyik lyukon csorog a zsebekbe a MÁV-ból ki a rengeteg pénz. Bezárjuk, spórolunk.

A Fidesz ugyanez fordítva. Megnyitjuk, mert ez népszerű. A MÁV meg továbbra is lyukas fazék. Pénz be, aztán hol van?

free_tulip 2010.07.03. 22:14:06

Akkor lettem nagykorú, amikor Magyarország is, ezért kikérem magamnak, hogy újra vissza kelljen mennem az általános iskolába.
Marx mondta egy helyütt, hogy a történelem ismétli önmagát, de ami egyszer tragédia, másodjára komédia.

Bergeroth 2010.07.03. 22:17:13

@torró:
Hozzászólásom második bekezdése is megvolt? Remélem igen, és nem siklottál át felette...

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 22:17:47

@vakvarju: Nem minden falon, hanem csak az állami közhivatalok épületeiben. Számunkra azok az állam, hát ott kell látnunk, ha látni kell. Otthon nem kell lecserélned a kedvenc poszteredet vagy a családi képeket erre. És ne mondd, hogy majd később ez jön, mert arról senkinek sejtelme sem lehet, jósolgatni ezért fölösleges fáradság. Túl kevés még a grafikonra felrajzolható pont ahhoz, hogy beleláthassunk valami tendenciát. Majd később.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 22:20:28

@bonifac: A gázártámogatás tudtommal mégsem szűnik meg.

orvian 2010.07.03. 22:23:14

@egyenlítő: Azért még várj egy kicsit.
Egy év is elég lesz,és neked kell Mea culpa-ra
helyet biztosítani.
Az ajánlott cikket nagy vonalakban elolvastam,de ebben az országban ez nem meglepő,és egyedi.
Csak sokan,sokat felejtenek
És ki lesz a számvevőszék elnöke?
Nézz utána.

orvian 2010.07.03. 22:32:50

@bonifac: A "közszolgálati"(??) már közölte:a korábban fekete szalaggal elsiratott járat ismét elindult.
Grat:arra nem járok,de legalább a személyzet retrozhat az arra tévedőkkel.

dr yetee 69 2010.07.03. 22:34:37

A gázártámogatás az őszi önkori választások után fog megszűnni!

vakvarju 2010.07.03. 22:38:00

@Poll: Tudom, hogy a FIDESZ sem ministráns fiúk gyülekezete. De ezek a jelzők kissé erősek. Még rájuk nézve is.

cs_line 2010.07.03. 22:38:08

@whiterose: biztos ez főnök elvtárs?!

orvian 2010.07.03. 22:38:43

@yetee 69: megyek szénért(bár kályha is kellene).
Megveszem frankhitelre.

fidesz friend 2010.07.03. 22:41:38

@Androsz:
csakhogy az amerikai függetlenségi nyilatkozatot több mint 200 éve és talpig becsületes államférfiak írták, és be is tartották, továbbá nem tették kötelezővé a kifüggesztését.
cserébe hittek benne.
ez az iromány viszont minden szavával cinikusan ellentmond a saját szövegének - és a fityisz tényleges gyakorlatának.
mindkettő fennkölt, úgylehet, csak az egyik őszinte és a saját korához illő, míg a másik hazug és álszent. és - ha maradunk függetlenségi nyilatkozat hasonlatnál - ráadásul lopott holmi.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.03. 22:42:04

@orvian: Tudom.
Azt nem tudom jó-e, vagy az volt a jó, hogy bezárták. A baj az, hogy ez senkit sem érdekelt. És még mindig nem érdekel.

kotottpalya.blog.hu/2010/07/02/az_ujranyitott_vasutvonalak_menetrendje_a_fidesz_igereteinek_arculcsapasa

orvian 2010.07.03. 22:42:40

Nekem csak az nem tetszik,hogy korábban volt a :"csuhások térdre",majd a Parlament alakulásánál(végig néztem),majdnem imádkoztak.
Na:ez a hányinger oka.

Dr Kotász 2010.07.03. 22:44:15

Szóval ha kiírják egyes közhivatalokban, hogy mától kezdve felteszik az életüket a hon jobbítására, akkor ezek bizony fasiszta disznók, és most zúzzák össze a demokrácia alapjait?Ein Volk, ein Reich, ein Orbán? Hogyan lehet ide alkalmazni ezt a hírhedt jelszót?
Se a cikk írója sem a kommentelők jelentős része nem százas, de még csak nem is húszas. Minden párhuzam meghúzása a weimari és a Magyar Köztársaság között, nem más mint a szánalmas Orbánfóbia gyártók újabb és újabb akciója. Hihetetlen, hogy erre még van vevő. Elszokott már a fülünk a pátoszos stílustól, pedig meg van a helye bizonyos politikai megnyilvánulásokban. Ez például ilyen volt.„Legyen béke, szabadság és egyetértés.” Ez most tényleg ilyen gáz, hogy rázni kell a vészkolompot: itt a barna veszedelem?

orvian 2010.07.03. 22:44:33

Megtérni lehet,de ők nem arról híresek.

orvian 2010.07.03. 22:46:37

@Dr Kotász: Mert holnaptól az lesz?
Te vagy a bizonyíték,hogy:nem.

Dankesőn 2010.07.03. 22:48:15

Szlogen ország szlogen hatalom

E.K. 2010.07.03. 22:49:19

A teljes szöveggel egyetértek! Ugyanoyan szarháziak ezek is!!!

orvian 2010.07.03. 22:49:43

50x70 és már is összeborulunk.
Ellenkező esetben????....

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 22:52:22

@fidesz friend: A szavaidból ítélve nálam sokkal többet tudhatsz a hajdani amerikai államférfiak talpig becsületességéről, valamint arról, hogy hol, hogyan és mikor hirdették ki az új ország polgárai között. Én nem vagyok annyira meggyőződve az akkori államférfiak hibátlanságáról és a saját függetlenségül óhajtásán kívüli egyéb saját terveikről. Azt a nyilatkozatot egyébként ma abban az országban kötelezően tanítják. Tudom, nem ugyanaz, de az is igaz, hogy ezt akkor arról a nyilatkozatról nem lehetett volna megtippelni. Az USA is lehett volna egy rövid életű bohócállam, és ma csak a történészek emlékeznének arra az egész cécóra. Nem úgy alakult, és ma a világnak az USÁ-t állítják példaként a demokrácia és minden egyéb földi jó őshazájaként. Azt az országot, amelyben minden tizedik játékfilm arról szól, hogy egy kormányhivatalnok vagy egy állami hatalmi szerv mocsok módon él vissza az erőfölényével a rendes állampolgár rovására.

free_tulip 2010.07.03. 22:52:26

@Dr Kotász:
lehet, te nem élted meg a múlt rendszert és hiányoztál a töriórákon??? ne mondd, hogy itt arról van csak szó, hogy mátol a hont fogjuk jobbítani!!! Aki eddig sz@rt bele és hazavitte a "hivatalt" az majd pont most fog 180 fokos fordulatot tenni... azonkívül a szövegben is vaskos csúsztatások vannak...

Waldorf Rolandó 2010.07.03. 22:53:39

sajnos, pl. a nemzeti színek is el KELL fogadni-kategória
pedig de jól nézne ki Pilu szivárványszínű mezben

amógy meg ki nem szarja le

layo 2010.07.03. 22:54:09

a megszakított múlt folytatódik :

barikad.hu/node/24613

orvian 2010.07.03. 22:55:15

Persze Orbán nem írta alá.

Napkutya 2010.07.03. 22:55:23

@Dr Kotász: Ha valakinek kétségei lennének, hogy kifüggesztik-e:

"– felkéri a köztársasági
elnököt, az Országgyűlés elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, az országgyűlési
biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a helyi és kisebbségi önkormányzatok választott testületeinek vezetőit, a bíróságok elnökeit és az ügyészségek vezetőit, hogy
az általuk feladatuk ellátása során használt középületekben gondoskodjanak a Nyilatkozat megfelelő
kihelyezéséről."

Ezekből a posztokból kit nem cseréltek még ki? És kit nem fognak, két éven belül...
Kis magyar államismereti vetélkedő!

Mellesleg, ha nem weimari analógiát akarunk a közelmúltból, nézzétek meg a rákosi címer kihelyezésének történetét.

Orbánofobia? Francokat. De ha valami úszik a vízen, mint a kacsa, olyan tollai vannak, mint a kacsának, úgy VISELKEDIK mint a kacsa, hápog, mint a kacsa, akkor az valószínűleg kacsa, -még ha azt is hápogja, hogy nem az!

Miért hiszik azt az emberek, hogy van jó diktatúra meg rossz diktatúra?

NemoKapitany 2010.07.03. 23:00:30

Félelmetes olvasgatni ezeket a kommenteket.

Az ilyenek aztán az utcán sétálnak?

free_tulip 2010.07.03. 23:00:44

tényleg ennyire nem értékelik az emberek a szabadságot? Tényleg kell, aki megmondja mi merre meddig? Hogy kia jó, mi az igaz, merre kell menni?
Leginkább kazaksztán jut eszembe...ahol a szeretett vezér, a bölcsesség forrása mutatja az utat forrón szeretett népének.
pátosz...a nagy túrót. ködösítés, elterelés, parasztvakítás...

orvian 2010.07.03. 23:01:00

"Be van fejezve a nagy mű, igen.
A gép forog, az alkotó pihen.
Évmilliókig eljár tengelyén,
Mig egy kerékfogát ujítni kell.
Fel hát, világim véd-nemtői, fel,
Kezdjétek végtelen pályátokat.
Gyönyörködjem még egyszer bennetek,
mint elzúgtok lábaim alatt."

orvian 2010.07.03. 23:02:59

Az Úr mondá.Persze csak az Ember tragédiájában.

Bobita 2010.07.03. 23:03:00

Sziasztok,

én örülök a nyilatkozatnak és szivszorongva nézem hatást és szurkolok neki-nekünk.

36 éves vagyok és 1 éves Svédországi, majd 2 éves Franciaországi élet után térek haza hamarosan Magyarországra,a Mindenmre- Mindenemhez.
Ez volt az első alkalom, hogy jobbra szavaztam, mert a svédeknél és franciáknál rájöttem és láttam nap mint nap, hogy nagyon nagy baj van velünk otthon.3 évet éltem büszke svédek és franciák között, akiknél természetes hogy minden második-harmadik házon kint van a nemzeti színű lobogó, és minden negyedik kertben oszlopra húzva ott található...(Svédország-egy döbbenet)A lakásomban két mini szászló díszelgett (tulajé volt a berendezés). Franciarszágban rengeteg helyen-akár utcán falra betonozva is-kint van De Gaulle 1940 június 18 felhívása a franciákhoz, amiben a romokba levő nemzetet hivja harcba. A Liberté, Égalié, Fraternité, természetesen mindenhol, minden intézményben kintvan a legtöbb helyen kőbe vésve (intézmény homlokzatára) Hogy ez univerzális érték, ezért azt szabad? Az egységre felszólitó orbáni nyilatkozat is az, természetesen az aktuálpolitikai vadhajtásokat észrevéve.

Tudom hogy nem hiszitek el, de Orbán Viktor kismiska populizmusban, demagógiában pl Sarkozy mellett. Agresszivitásban is szélesen beelőz a francia elnök.Ennyit erről.

Csak ti hiszitek azt, kedves otthon maradottak, hogy Európa az "más", ott ilyet "nem lehet". De lehet...és amit itton szembeköpnek (magyar eredet kutatására törekvő igények), egyátalán minden amit a magyarkodás vádjával illetnek itt az külföldön elfogadott és elvárás és mindenkit érdekel...A Figaro, Express, Le Monde már régen 60 oldalas különszámot nyomtatott volna az ügyben, eppúgy mint minden töténelmi, filozófiai ügyben amit górcső alá akarnak venni.
Franciarszág tele van szimbólumokkal, mit gondoltok Párizsnak miért van olyan hangulata ?(itt élek).A franciák áhitattal gondozzák, csodálják és félik a szimbólumaikat a nemzeti trikolórtól, a Louvre-ig, a monumentális szobraiktól, a mindenütt jelenlévő szabadkőműves jelképekig, itt minden utcasarkot az ismeretlen és a jelenlévő múlt misztikus izgalma hat át.
Nálunk meg bűnt kiáltanak, és lábbal tiporják a szimbólumainkat, már azzal is hogy nem a megfelelő helyen kezelik őket.

Bizony óriási blokkok és tudatlanság van bennünk azon a téren hogy hogy is lehete és szabadna viselkedni, érezni.Ezen a téren nics szabadság, csak gátlások és görcsölés van.
Apropó érezni...az aki ezt a cikket írta, és mindazoknak akik ágálnak a nyilatkozat ellen, talán újdonság amit mondok, de a szabadság fejben és szívben dől el és nem a falakon. Akit irritál az ami történik,-bármennyire azzal áltatja magát hogy ő a szabadság szószólója -az nem szabad, hanem lehet hogy inkább retteg a korlátok (főként a sajátjai)feloldásától. Aki valóban szabad, az nem düh vagy/és pánikrohamokat (akkor mától rabunk vagyunk jaj-jaj..., ) kap, hanem nem ítélkezik és elsősorban figyel.

Miért féltek szeretni, vagy rajongani egy eszméért? Miért hiszitek azt, hogy amiben sokan hisznek csak marhaság lehet ?(na persze ez is megeshet.)

A "rajongás" olyan luxuscikk egyébként, aminek lélekemelő változatát csak nagyon kevesen tudják művelni.Onnan ismerhetők fel az ilyenek, hogy toleránsak, nem kirekesztők, és a szívükbe minden belefér.Az ilyesmit egyesek hitnek is nevezik.

Bizony szerintem lekében kicsit beteg a nemzet, és hogy gyógyuljon, hogy megnyugodjon, bizony meg kell élni a vadhajtásokat, túlzásokat, extremitásokat is, ez pszicohlógiai alaptétel. A magyarkodást (ami szerintem nem az), a gyűlöletet, azt is hogy egyesek azt hiszik "hogy mindenki magyar volt Jézus Krisztustól a Csizmás Kandúrig", a "sumér eredetet", és vitázni vitázni a múltról ha kell, sírni, és elviselni azokat, akik bizony többet látnak a nemzetben mint azt mások szeretnék.Hogy igazuk van e? nem tudom.De mindenkinek helye van a Nap alatt.

én mindenesetre hiszek a nemzetem gyógyulásában, hogy kievickél a szarból egyszer. Megérdemli. És boldoggá tesz ha ezt a hitet másokban is felfedezem. Nehéz időszak vár ránk, és a hiedelemmel ellentétben szerintem nem leginkább józanságra (mint a cikkiró szeretné) van szükség, mert abból leginkább nem józanság hanem paranoia és hiszti lesz, hanem bátorságra, őszinteségre, és igenis összetartásra van szükségünk.

Az ilyenfajta liberalizmussal ami az országban uralkodik az a baj egyébként, hogy a követői azt hiszik hogy a szabadságot védik. Nem értik meg, hogy a szabadság megszületédséhez akkora szeretet, öntudat, Tudat és betonbiztos önkép kell a gyökerek ismeretével együtt, amivel csak nagyon kevés halandó rendelkezik.Ennek és csakis ennek a talaján megszülethet egyszer talán valami olyan liberalizmus-ami jelenleg nem létezik sehol a világon a gyakorlatban. Igen, ha az ember a végletekig megélte a kötődéseket ( ha kell), szenvedélyeket, hazaszeretet, magyarkodást, akkor és csak akkor eljöhet a pillanat hogy mindezt elengedheti.

Sajnos ez a rossz hírem a baloldali és liberális embereknek (bár az ellenoldalra is igaz):egy fokkal szabadabbnak lenni csak ez ellenoldal megélésével lehet.
Minden más illúzió és elmejáték.

Én szurkolok az országnak, és Orbánnak mivel ő vezeti az országot.Ennyi.
És nem félek.

Bobita 2010.07.03. 23:03:58

én örülök a nyilatkozatnak és szivszorongva nézem hatást és szurkolok neki-nekünk.

36 éves vagyok és 1 éves Svédországi, majd 2 éves Franciaországi élet után térek haza hamarosan Magyarországra,a Mindenmre- Mindenemhez.
Ez volt az első alkalom, hogy jobbra szavaztam, mert a svédeknél és franciáknál rájöttem és láttam nap mint nap, hogy nagyon nagy baj van velünk otthon.3 évet éltem büszke svédek és franciák között, akiknél természetes hogy minden második-harmadik házon kint van a nemzeti színű lobogó, és minden negyedik kertben oszlopra húzva ott található...(Svédország-egy döbbenet)A lakásomban két mini szászló díszelgett (tulajé volt a berendezés). Franciarszágban rengeteg helyen-akár utcán falra betonozva is-kint van De Gaulle 1940 június 18 felhívása a franciákhoz, amiben a romokba levő nemzetet hivja harcba. A Liberté, Égalié, Fraternité, természetesen mindenhol, minden intézményben kintvan a legtöbb helyen kőbe vésve (intézmény homlokzatára) Hogy ez univerzális érték, ezért azt szabad? Az egységre felszólitó orbáni nyilatkozat is az, természetesen az aktuálpolitikai vadhajtásokat észrevéve.

Tudom hogy nem hiszitek el, de Orbán Viktor kismiska populizmusban, demagógiában pl Sarkozy mellett. Agresszivitásban is szélesen beelőz a francia elnök.Ennyit erről.

Csak ti hiszitek azt, kedves otthon maradottak, hogy Európa az "más", ott ilyet "nem lehet". De lehet...és amit itton szembeköpnek (magyar eredet kutatására törekvő igények), egyátalán minden amit a magyarkodás vádjával illetnek itt az külföldön elfogadott és elvárás és mindenkit érdekel...A Figaro, Express, Le Monde már régen 60 oldalas különszámot nyomtatott volna az ügyben, eppúgy mint minden töténelmi, filozófiai ügyben amit górcső alá akarnak venni.
Franciarszág tele van szimbólumokkal, mit gondoltok Párizsnak miért van olyan hangulata ?(itt élek).A franciák áhitattal gondozzák, csodálják és félik a szimbólumaikat a nemzeti trikolórtól, a Louvre-ig, a monumentális szobraiktól, a mindenütt jelenlévő szabadkőműves jelképekig, itt minden utcasarkot az ismeretlen és a jelenlévő múlt misztikus izgalma hat át.
Nálunk meg bűnt kiáltanak, és lábbal tiporják a szimbólumainkat, már azzal is hogy nem a megfelelő helyen kezelik őket.

Bizony óriási blokkok és tudatlanság van bennünk azon a téren hogy hogy is lehete és szabadna viselkedni, érezni.Ezen a téren nics szabadság, csak gátlások és görcsölés van.
Apropó érezni...az aki ezt a cikket írta, és mindazoknak akik ágálnak a nyilatkozat ellen, talán újdonság amit mondok, de a szabadság fejben és szívben dől el és nem a falakon. Akit irritál az ami történik,-bármennyire azzal áltatja magát hogy ő a szabadság szószólója -az nem szabad, hanem lehet hogy inkább retteg a korlátok (főként a sajátjai)feloldásától. Aki valóban szabad, az nem düh vagy/és pánikrohamokat (akkor mától rabunk vagyunk jaj-jaj..., ) kap, hanem nem ítélkezik és elsősorban figyel.

Miért féltek szeretni, vagy rajongani egy eszméért? Miért hiszitek azt, hogy amiben sokan hisznek csak marhaság lehet ?(na persze ez is megeshet.)

A "rajongás" olyan luxuscikk egyébként, aminek lélekemelő változatát csak nagyon kevesen tudják művelni.Onnan ismerhetők fel az ilyenek, hogy toleránsak, nem kirekesztők, és a szívükbe minden belefér.Az ilyesmit egyesek hitnek is nevezik.

Bizony szerintem lekében kicsit beteg a nemzet, és hogy gyógyuljon, hogy megnyugodjon, bizony meg kell élni a vadhajtásokat, túlzásokat, extremitásokat is, ez pszicohlógiai alaptétel. A magyarkodást (ami szerintem nem az), a gyűlöletet, azt is hogy egyesek azt hiszik "hogy mindenki magyar volt Jézus Krisztustól a Csizmás Kandúrig", a "sumér eredetet", és vitázni vitázni a múltról ha kell, sírni, és elviselni azokat, akik bizony többet látnak a nemzetben mint azt mások szeretnék.Hogy igazuk van e? nem tudom.De mindenkinek helye van a Nap alatt.

én mindenesetre hiszek a nemzetem gyógyulásában, hogy kievickél a szarból egyszer. Megérdemli. És boldoggá tesz ha ezt a hitet másokban is felfedezem. Nehéz időszak vár ránk, és a hiedelemmel ellentétben szerintem nem leginkább józanságra (mint a cikkiró szeretné) van szükség, mert abból leginkább nem józanság hanem paranoia és hiszti lesz, hanem bátorságra, őszinteségre, és igenis összetartásra van szükségünk.

Az ilyenfajta liberalizmussal ami az országban uralkodik az a baj egyébként, hogy a követői azt hiszik hogy a szabadságot védik. Nem értik meg, hogy a szabadság megszületédséhez akkora szeretet, öntudat, Tudat és betonbiztos önkép kell a gyökerek ismeretével együtt, amivel csak nagyon kevés halandó rendelkezik.Ennek és csakis ennek a talaján megszülethet egyszer talán valami olyan liberalizmus-ami jelenleg nem létezik sehol a világon a gyakorlatban. Igen, ha az ember a végletekig megélte a kötődéseket ( ha kell), szenvedélyeket, hazaszeretet, magyarkodást, akkor és csak akkor eljöhet a pillanat hogy mindezt elengedheti.

Sajnos ez a rossz hírem a baloldali és liberális embereknek (bár az ellenoldalra is igaz):egy fokkal szabadabbnak lenni csak ez ellenoldal megélésével lehet.
Minden más illúzió és elmejáték.

Én szurkolok az országnak, és Orbánnak mivel ő vezeti az országot.Ennyi.
És nem félek.

kustora 2010.07.03. 23:07:08

Ez a féktelen hatalomvágy lesz a vesztük! Hajrá fidesz! :)

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 23:10:54

@layo: Érdemes lenne részletesebben kifejtened, hogy mire kívántál rámutatni. A cikk arról szól, hogy egy dilettáns festett egy idióta képet, amely nem kellett senkinek.

@orvian: Valóban, mivel a nyilatkozat az Országgyűlés nyilatkozata, amelynek Orbán nem tisztségviselője. Lehet, hogy gyakorlatilag irányítója, jelenleg, de a parlamenti képviselők, ha valami félelmetes közeledne az ország felé, például Orbán egy reggel náci diktátorként ébredne öntudatra, akkor épp elég nagy hatalommal bírnak ahhoz, hogy egy diktátort minden gyakorlati hatalmától megfosszanak. Az ország legfőbb hatalma az Országgyűlés, hiszen demokrácia van, mint tudjuk, ezért ezt a fogadalmat ők tették, nekünk.

free_tulip 2010.07.03. 23:13:04

kedves bobita, a rajongással csak az a baj, hogy ha kicsit bizonytalan ember, akkor a rajongás betegessé válik és hajlamos lesz a rajongó azt hinni, hogy ő áll a jó oldalon, és muszáj a többieket is átrángatni a jó oldalra, azok megygőződése ellenére vagy éppen azért. tehát aki nincs velünk az ellenünk van. és akkor ezt már egyszer-kétszer eljátszotta az emberiség. a gyógyulás tényleg fejben kell, hogy elinduljon, nem hatalmi parancsra!

layo 2010.07.03. 23:15:36

@Bobita: Kedves Bóbita! Úgy látom,te intellektuálisan kevered a szezont a faszommal,máneharaguggy.

martin86 2010.07.03. 23:16:41

@Bobita: "Tudom hogy nem hiszitek el, de Orbán Viktor kismiska populizmusban, demagógiában pl Sarkozy mellett. Agresszivitásban is szélesen beelőz a francia elnök.Ennyit erről.

Én szurkolok az országnak, és Orbánnak mivel ő vezeti az országot.Ennyi.
És nem félek."

Tehát akkor a Orbán populizmusa elfogadható, ha Sarkozy populistább?

Bobita 2010.07.03. 23:18:38

@layo:
szerintem nem, de nem baj.de lehet hogy igen.
nem haragszom

orvian 2010.07.03. 23:19:17

Meghatott kis (távol élőként) előadott esszéd.
Csak ez kissé hasgatta a nagymagyar fülem:"Csak ti hiszitek azt, kedves otthon maradottak".
Már fáradok,de elmentem,és alkalom adtán,ha átrágtam magam e programbeszéden reagálok.
Addig is érezd magad jól "itthon".

Dr Kotász 2010.07.03. 23:19:52

@Bobita: Teljesen egyetértek veled!

layo 2010.07.03. 23:19:54

@Androsz: igen,festett,megrendelésre.

Húsleves 2010.07.03. 23:28:37

@free_tulip: "tényleg ennyire nem értékelik az emberek a szabadságot?"
Az olyan szabadságot, amit a ballibektől láttunk, tényleg nem.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 23:29:08

@Bobita: Jó a hitvallásod, és jók a példáid. Hogy a franciák mennyire nacionalisták, azt csak azok nem tudják, akik azt sem tudják, hogy van Franciaország. (Sajna lehetnek egypáran.) A franciák nosztalgiával, hittel, büszkeséggel emlékeznek a forradalmukra, és hasonlóképp a császár Napóleonra, aki az egészet zsebre tette. Nem biztos, hogy mindenki mindkettőre, de tudom, hogy sokan.

Ebben az országban a miniszterelnök egyszer büntetlenül megtehette, hogy a német kancellárt a Parlamentben megsétáltatva úgy bökött oda a díszhelyen levő, mellesleg az angolokénál is régebbi koronánkra, hogy hát itt van ez az izé, nem is tudja, miért, szóval sétáljunk tovább. Merkelnek megállt a szeme, mintha Ferenc legalábbis a seggére paskolt volna. Ők boldogan dicsekednének egy hasonló relikviával, és már nyilván ott volt a gigáján, hogy "Schön, wunderbar", erre a házigazdája cikinek nyilvánítja az állam történelmének pátosszal a főhelyre helyezett ezer éves, mindent felülmúló emlékét. Itt valóban ciki lett a hazaszeretet, a közösségért való tevékenység, az áldozatvállalás, és a többi, a történelemórákon nemesnek minősített "hajdani" eszme. Ha valaki egy nemzeti ünnepen nemzeti zászlóval jelent meg, az "magyarkodott", nacionalista ( azaz majdnemnáci), sőt, minden főbűnök lealávalóbbjaként "fideszes", lett, akin a rendőr kitöltheti a saját szennyes dühét. Hát, itt nehéz lesz arra bírni az embereket, hogy három szomszéd fogjon össze, és vegyenek egy halom tüzifát a negyediknek, akinek éppen nem telik rá. Sőt, vágják is fel neki. "Közöd?" Ha nem ismernéd, ma ez az egyik legismertebb hitvallás. Lesznek még itt problémák.

orvian 2010.07.03. 23:32:42

@Húsleves: Szegény elnyomott.
Tudod,hogy miről van szó,vagy csak grafomán vagy?

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 23:34:47

@layo: Pontosan ki is volt a megrendelő?

@orvian: Már érdemes volt reggel felkelnem.

@Húsleves: "Az olyan szabadságot, amit a ballibektől láttunk, tényleg nem."

Így van, ez nagyon lényeges különbség, csak rengeteg ember még nem jött rá. Vagy nem is a szabadságot féltik, hanem a saját zavartalanságukat, egész pontosan azt az eszmét, hogy mindent megtehetsz, amiért meg nem büntetnek. Ezt hívják NÁLUNK liberalizmusnak. Ha bárkire rászólnak, hogy ezt vagy azt nem teheti, mert ezzel másnak kárt okoz, akkor előkerült a szabadság szó. És az a baj, hogy a hatalom még adta is alájuk a lovat.

layo 2010.07.03. 23:37:24

"Valóban, mivel a nyilatkozat az Országgyűlés nyilatkozata, amelynek Orbán nem tisztségviselője. Lehet, hogy gyakorlatilag irányítója, jelenleg, de a parlamenti képviselők, ha valami félelmetes közeledne az ország felé, például Orbán egy reggel náci diktátorként ébredne öntudatra, akkor épp elég nagy hatalommal bírnak ahhoz, hogy egy diktátort minden gyakorlati hatalmától megfosszanak. Az ország legfőbb hatalma az Országgyűlés, hiszen demokrácia van, mint tudjuk, ezért ezt a fogadalmat ők tették, nekünk"

Te kurva naív vagy ecsém, Androsz !

A franciákról meg: miféle nagy nemzet az,amelyik nem egészen egy hónap alatt kapitulál a II.vh-ban a németek ellen ?

Húsleves 2010.07.03. 23:40:08

@orvian: "Szegény elnyomott. Tudod,hogy miről van szó,vagy csak grafomán vagy?"
A szabadságba (ahogy nem liberálisok értelmezik) az is beletartozna, hogy ha nem is fogadjuk el a másik véleményét, de elismerjük, hogy másnak is lehet véleménye, és nem feltétlenül azonos a miénkkel. Ezért hiteltelen a ti szabadságféltésetek. El sem gondolkoztok azon, hogy az embereknek miből lett elege. Csak fikázni tudtok, érvelni nem.

Bobita 2010.07.03. 23:42:01

@martin86:

Nem. Csak arra akartam utalni, hogy mások, máshol az "elfogadható" és "tolerálható" (pl populizmus esetében )szintjét máshová és máshogyan helyezik.

Ebben az esetben arra is lehet gondolni hogy a mi határainkkal, tűrőképességünkkel van ez esetben gond.

Vagy arra hogy a mások (franciál, svédek) hülyék, és velünk minden rendben.

Én nem tudom hol az igazság, de azt láttam a világban hogy máshol az emberek az nemzeti identitást máshogy és szabadabban élhetik meg,az ország iránti lojalitás kimutatása nem hiba hanem elvárás, szimbólumok és gesztusok szintjén is, anélkül hogy ezért mások a homlokukhoz kapnának.

és nekem ez tetszett, és irigyeltem őket.ez az igazság, bármennyire is megvetendőnek gondolják ezt mások.

nyugaton tudják, amit mi itt alaposan elfelejtettünk, hogy a szimbólumok tisztelete egyszerűen alapvetés, mert olyan ősi pszichés erőket öszpontosítanak egy egy verbális vagy képi motívumban, amit egyéb más mesterséges eszközökkel nem érhető el.hát ettől szimbólumok.

egyetértek hogy a szimbólumokkal (zászló, nyilatkozat, történelmi események stb)való "játék" veszélyes is lehet , de ha el sem kezdjük, sosem fogjuk megtanulni felelősséggel használni őket. Ez egy olyan út ami veszélyekkel jár.Persze. Lesznek is hibák és szélsőségek bőven. De ez még nem szabad hogy visszatartson minket az úttól.Ez ugyanis normális egy ilyen tanulási folyamatban.

Az Élet is akkor igazi, ha csupa "életveszély":Csak akkor van igazi életszaga, ha történnek a dolgok, és van benne nem kevés bizonytalanság is. Különben csak vegetálás. (Persze ez is csak vérmérséklet kérdése.)Ez az ország évtizedek óta vegetál, mintha hibernálták volna. Az ébredés mindíg kurva kellemetlen.De attól még jó lenne felébredni szerintem.

Karakán (törölt) 2010.07.03. 23:42:36

Ha nem hazánkról lenne szó akkor inkább már röhögnék azon ami itt történik. Oligracha milliárdosokból megalakítja kormányát. A felesége szolnoki cimboráit hatalomba ülteti. Most pedig már saját dicsőségét hirdeti. Szerény ciganyfiúból Napoleon lett. Ma jöttem rá, hogy a korzikai a példaképe ....

orvian 2010.07.03. 23:42:39

@Androsz: Ez is tetszik.Bár ezt nem tudtam(a koronás történetet).
Viszont orbán utaztatta a Dunán(nyilván másolat,nyilván kampány).
De:hogy a kokárdát ő vette el,az biztos.
Kellett volna egy jelvény,ami az odatartozást jelzi,de nem a KOKÁRDA.
És abban is biztos vagyok,hogy a Himnusz lecsengő hangjai után nem sokan fojtatnák a szöveget.

Húsleves 2010.07.03. 23:44:32

@layo: "A franciákról meg: miféle nagy nemzet az,amelyik nem egészen egy hónap alatt kapitulál a II.vh-ban a németek ellen ?"
Ezzel a logikával európa majdnem összes népére mondhatjuk, hogy "miféle nemzet az".

layo 2010.07.03. 23:47:08

@Androsz: Na idesüss:

www.nol.hu/archivum/archiv-376846

ha esetleg nem felel meg a népszabadságos link, keresek neked másikat.És ne gondold,hogy ez a pék bácsi saját szórakoztatására költött kb. 20 M Ft-ot erre az alkotásra .

orvian 2010.07.03. 23:47:21

@Húsleves: És Te éppen elismerted?

layo 2010.07.03. 23:48:05

@Húsleves: hát bocs,de nem én dicsőítettem imént a franciákat .

Izo 2010.07.03. 23:48:57

"önállóság helyett eladósodásba"
Nem is tudom ki akarja a költségvetési hiányt elengedni, ami ugye egyenlő a további eladósodással.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.03. 23:49:33

@layo: Nem vagyok én olyan naiv. Én ugyanis a demokráciát egy leszerepelt, önámító, terméketlen, sőt, kifejezetten káros vallásnak tartom, amelyet a hatalom birtoklói használnak arra, hogy a hülye nép elfoglalja magát valamivel, amíg ők elosztják maguk között a zsákmányt. A demokrácia azt jelenti, hogy ti csak vitatkozzatok egymással, addig sem akadályoztok bennünket. Hogy a szabad, demokratikusan választott parlament és függelékei mit is jelentenek a gyakorlatban, azt megfigyelhetjük, végignézve az "új" rendszerben kényelmesen elhelyezkedett régi szocik névsorán.

A demokrácia, a híres csoda a gyakorlatban azt jelenti, hogy amelyik csoport egy kicsit is több ember foglal magába, mint a másik, az ebből eredően akadály nélkül és gátlástalanul rákényszerítheti az akaratát a másik csoport tagjaira, és közben kárörvendő pofával mutathat az "Itt demokrácia van!" feliratú táblára. Hát ezért a szarért nem érdemes lelkesednem.

A központi hatalom, az igen, az tényleg az, aminek látszik. Királyság, diktatúra, akármi. Ott legalább egy az ellenség, ha úgy fordul a helyzet, és a közös ellenség ellen talán még azok is össze tudnak fogni, akik a demokráciában egymás torkát harapnák át.

orvian 2010.07.03. 23:50:22

@Karakán: Csak a "libás"milliárdos bántotta a csőrüket.

Martian (törölt) 2010.07.03. 23:51:39

@Bobita: az biztos, hogy az EU legtöbb országa tele van orbitális szinten farokagyú vezetőkkel, akikhez képest Orbán még nagyon langyosan alakít.

layo 2010.07.03. 23:52:02

@orvian: Igen. Én emlékszem: a kokárdával kezdődött minden !!!!

Húsleves 2010.07.03. 23:54:27

@layo: "hát bocs,de nem én dicsőítettem imént a franciákat"
Elnézést, mellément.
"És Te éppen elismerted?"
Elismerném, ha lenne mit. De te nem véleményt írtál, hanem egy cinikus degradáló megjegyzést és egy kérdőmondatot. Ez olyan, mintha én azt kérdezném tőled, elismered-e, hogy az a véleményem, hogy hülye vagy.

orvian 2010.07.03. 23:54:57

@Androsz: De jó volt az dzsugasvili(ott szerettél volna élni).
Persze ott mások is szerettek volna (még) élni.

Napkutya 2010.07.03. 23:55:08

@Androsz: "A központi hatalom, az igen, az tényleg az, aminek látszik. Királyság, diktatúra, akármi. Ott legalább egy az ellenség, ha úgy fordul a helyzet, és a közös ellenség ellen talán még azok is össze tudnak fogni, akik a demokráciában egymás torkát harapnák át. "

Bazze! És nyilván ez a központi hatalom dönti el majd, hogy ki az ellenség, és azt is megmondja majd mindenkiről, hogy eléggé összefogott-e az "ellenség" ellen vagy sem.

Ennyire ne legyünk már hülyék!
Hát legalább olvassunk!

hamisnero 2010.07.03. 23:55:33

magyarként, és magyar állapolgárként elnézném, ha a Himnuszt, vagy a címerünket (címeremet) kellene néznem egy közhivatalban. de erről a forradalmi hevületről nekem a bolsevikok jutnak eszembe, akik ugyanígy, egy győztes forradalommal (ez is egy állítás, ezt is kötelező volt így tudni)kerültek hatalomra, mert a nép akarta, akiknek spec. elegük volt a múltból. na, de ha ez egy forradalom, és az új elit a bolsevikok, ki a Lenin, ki a Stalin, de ki a Berija? a történelem önmagát ismétli, csak sokan hiányoztak az órákról. hát most majd megtapasztalják.

Húsleves 2010.07.03. 23:56:08

@layo: bocs ez is mellément :-) De benne volt az idézet, amire válaszoltam.

layo 2010.07.03. 23:58:44

@Androsz: Oké,ezt aláírom,mármint hogy Mo-on bebizonyosodott 20 év alatt,hogy nem működik a nyugati demokrácia,jobban hozzá vagyunk szokva évszázadok óta a koronkénti országvezetőkhöz.Nagy kár érte !

jjoey 2010.07.03. 23:58:44

@Bobita: na, te is megértetted a francia mitoszt.
kérdés: mennyi forradaslom volt ott, hogy megrajzolják a dmokrácia karikatúráját? (tod, 5. köztársaság, amit Sakro (olvad fr ejtéssel "szarko") a 6.-nak nevezett?

spec nix gond, ha itthon is, Ovi úgy jár, mint 16. Lajcsi, no head, any more...

Kár, hogy kijutottál a kukoricaföldről, jobb lett volna kapálni maradnod á la great plains of "hort-o-baghy"

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.04. 00:00:39

@layo: X-D

Lefordítom. Cseh Mariska, hajdani primadonna és egy hatalomtól ittas, köznevetség tárgyát képező sztárügyvéd mindentudó neje kitalálja, hogy kéne egy festmény, amelyen az ura az ország vezéreként pompázik. Elmegy egy bárgyú faszhoz, merthogy szegény Nemeskürthy világéletében az volt, és elmondja neki, hogy milyen jót talált ki. Nevezett Cseh Mariska ki is választ egy teljesen tehetségtelen festőt, és összehozza a Hatalom egy jelentéktelen és ilyen minőségben bizonnyal röpke életű képviselőjével, aki valami felderítetlen okból enged Mariska néni kérésének. Elmondja a piktornak, hogy milyen nagyszerűt is talált ki, és csak fogjon hozzá.

Eddig a történet, amelyet a Népszabadság állítása szerint a piktor állít, senki más. Hát állítólag ez az a történet, amely azt igazolná, hogy Orbán gigantikus festményen kívánta megörökíteni saját nagyságát. Mariska nagyság nyüzsgése és az Orbán-kabinet megrendelése között nekem van néhány lényegi eltérés.

orvian 2010.07.04. 00:04:41

@Napkutya: Kimondatlanul,de már eldöntötték.
Csak figyelni kell ki néz rád sandán,vagy Te rá.Ott lesz a bélyeg rajtad.Na,persze először csak az idióták agyában.
Remélem ott is marad.

jjoey 2010.07.04. 00:05:06

@Martian:
bocsi, barosso "friend of national-critstian union" jelezte, 3,8%. 3,8%. más nem lehet.
szóval eu megüzetne viktor vezírnek, vagy 3,8 hiány, vagy nix zseton.

amúgy kérdésem xtra fityiszhívőhöz, a tulajdonjog korlátozásához mit szólnak?
ugyanis:
- tulajdonom ingatlan.
- szlovák bank hitelt nyújt (eu...)
- EUR hitel (ott az van)
- kecót gariba elfogad
- kecó 12. ker
- Ovi, "na azt nem lehet ám..."
- kecót slovensko bank elfogad, én adom, Ovi tilt. azaz, a tulajdonomat korlátozza.

demokratikus = nekem demokrati, nekes kuss???

jjoey 2010.07.04. 00:12:51

1.: elad (veszteség elszenvedve)
2. csomagol
3. távozik (pármila adóbevétel (kb 10 nyögdíjas, "rászoruló", állami alkalmazott a la magyar állam elszenved)
4. elvisel, no more balcsi-felvidék nyáron, vörösborral, zsiroskenyérrel, hagymával.
5. utóbbiból a balcsi-feeling como-i tó pótol, zsír, kenyír, 1-2 ungarische wine beszerezhető.
"oszt jónapot"

P.S. kérem az alkotmány megváltoztatását, mely alapján az állampolgárságomtól megfoszthat a magyar állam. (spec strasboug ehhez mit szól, x, de "van élet az unión kivül is", pl 40 perc sorbanállás útlevéllel, nix több személyis utazás Schengenen belül...)
szarul, de büszkén. (jól, de "meghunyászkodva")

orvian 2010.07.04. 00:13:29

@Androsz: Te máskor is itt nézelődsz?
Mert volt már itt egy blog elején orbán kép,valamint keresd meg,amikor egy idős hölgy kezet csókol neki.
Arról nem is beszélve,hogy korábbi uralma alatt mennyiért csináltak róla filmet.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.04. 00:14:12

@orvian: Viszont orbán utaztatta a Dunán

Legyél már egy picit realista. Ha, teszem azt, II. Erzsébet királynő kérésére egy történelmi évfordulójukon egy nagy ünnepély keretében egy díszes hajón, díszkísérettel, zenekarral, kóristalányokkal és mutatványosokkal végigvitték volna a Temzén valamelyik, bármelyik történelmi koronájukat - mert ugyanis nekik van néhány -, utána utcabál, hídavatás és tüzijáték következne, a költség nem számít, akkor azt a fél világ televíziói közvetítették volna, és persze ott lihegne minden magyar tévé kiküldött munkatársa a többi hasonló pojác nyakán. Merthogy mekkora történelmi távlat, és a hagyomány összekapcsolása a jelennel, meg a demokratizálódott állam hódolata a hajdani abszolutista uralkozóknak, és így tovább. Mondanánk mi is, elmorzsolva egy könnycseppet az irigységtől elhomályosult szemünk sarkában. De amikor egy még annál is régebbi, a címerünkben is - nemcsak most - ott levő, az állam évezredes múltját jelképező koronát egy kisebb szabású, de jellegében hasonlóan tiszteletteljes ünnepségen a kormány elhelyezi az ország legfőbb hatalmának rengeteg külföldi által is folyton megcsodált, impozáns épületében, akkor meg megy a fröcsögés. Miért? Azt senki sem érti, még a fröcsögők sem. Ciki a múlt? Mi kellene helyette? Az amcsik majd beszarnak, úgy erőlködnek azon, hogy csináljanak maguknak egy valamirevaló múltat, pedig az országuk sajnos csak odaverődött senkiházik, kalandorok és valami megélhetést kereső nincstelenek által kb. négyszáz éve kezdődött, ennyi van, kész, passz, még Luxemburgnak is grandiózusabb történelmi múltja van náluk. Nekik nem ciki. Itthon vajon mi a baj?

layo 2010.07.04. 00:15:30

@Androsz: azért bocs ,de annak a szemétdombnak a vezetője Orbán volt.Mariska szerepét meg ne alacsonyítsuk le,ogyi képviselő volt az akkori koalícióban. !!!

jjoey 2010.07.04. 00:20:58

@Androsz: "szart", első kérdése a bbc-nek, "how much does it cost the taxpayer?"
"oszt jónapot", nemhogy nem hajózna, de -101% a népszerűség terén, talán ezért nem hajóztatja Bözske a koronáját a Temzén (sem).

Ezért (is( tisztelik???

layo 2010.07.04. 00:21:32

@Androsz: Te,baszki !! Nálunk nincs királyság (még),sem Erzsébet királynő (már),nem vetted még észre ????

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.04. 00:25:22

@orvian: Stimmel, Sztálin tényleg egy elmebeteg faszi volt, akit nem akartak vagy nem tudtak megfékezni. Mert azt azért ne feledjük, hogy a legveszettebb diktátor mellett is mindig akad egypár jól jövedelmező hely, és az oda kerülők nem fogják sajnálni a vezér keménykezűségét. Sőt, ők fogják végrehajtatni az utasításait. Ceausescu is csak egy magányos barom lett volna a mező közepén, ha nem lettek volna talán még nála is szemetebb emberei, akik a gyakorlatba ültették át a Nagy Vezér által kimondott álmokat. A szekusok sem mind parancsra verték agyon az embereket, hanem kiélvezték a hatalmukat. Lásd a 2006. október 23-án készült, megkérdőjelezhetetlen hitelességű képeket a rend védőinek a törvényt képviselő működéséről. Azokat a képeket ugyanúgy fogják az archívumokban nézegetni, mint ma a Ku-klux-klán vagy a hippitüntetéseket bottal és könnygázzal szétverő rendőrök egy-egy remek jelenetét megörökítőket, vagy mint Hitler szereplését a berlini olimpián.

jjoey 2010.07.04. 00:26:07

@layo: várd ki. lesz. győző király még nem volt. ferenc igen.
szar "feeling" a bolgár tengerparton. "gondolom"

orvian 2010.07.04. 00:26:54

@Androsz: Akkor:szarok az amerikaiakra,magyarságtudatommal sincs baj,viszont elkanyarodtunk a blog témájától.
De:mint valaki korábban említette:csúf dolog egy ország megosztása után az egység megteremtőjeként feltűnni.A Grál Viktor ehhhh

jjoey 2010.07.04. 00:29:21

@Androsz: nem. sztálin esetén az ok feudalizmus -> szocializmus (lenin sem bízott benne), azaz nix társadalmi önkontroll.
itt meg, "majd az állam".
- pakol.
- 10mila adó nix
- "jónapot".

jjoey 2010.07.04. 00:32:25

@Androsz: "orvos látott már, hátha nem késő".
TB fizetőként, "talán csökken a kiadás".

orvian 2010.07.04. 00:34:00

@Androsz: Erre csak annyit mondok:arra toltuk a babakocsit és ott balhé volt.
Vagy valami hasonló.Ez idézet lett volna.Szétverik a várost,majd perelnek.....
Ahol fűrészelnek,ott hullik a forgács...

jjoey 2010.07.04. 00:38:40

@orvian:
ovi óta nix kokárda, ellenben amit megtehetek a multinél, hogy itthoni mhely mradjon, megteszem.
ki a magyar?

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.04. 00:40:28

@orvian: amikor egy idős hölgy kezet csókol neki.

:-) Van még valami, amit elő tudsz ásni? Az az idős hölgy, magyarul mondva az az öreg néni tényleg kezet csókolt Orbánnak, aki szemmel láthatólag baromi zavarba jött ettől, akkor azt még nem is sejtve, hogy ezt a pillanatot az összes ellensége végső bizonyítékként fogja lobogtatni a patásorbán hatalommániájáról. A néni valamiért nagyon örült a miniszterelnök feltűnésének, és valamiért nagyon hálás volt neki, talán mert a miniszterelnök valami olyasmit tetetett, ami a néninek nagy vágya volt, például juttatott neki némi tüzelőt, plusznyugdíjat, a fene tudja mit, de fontosat. Ami addig nem volt neki, holott volt egy kitűnő Hornja. Látod, még csak nem is feltételezem, hogy azt a nénit provokátorok bízták meg, tudván, hogy ott lesz a kamerájuk. Csak az a néni szerette ezt a "fiút", aki sokra vitte, és neki is jót tett. Orbán is csókolt már kezet öreg néniknek, nem csak Lendvainak, én is, ebben az esetben váratlanul fordítva történt. Mi lett volna a helyes? Ha Orbán kirántja a kezét, és a nénit a testőrség a földre teríti? Vagy sértetten odébb vonul? Esetleg nyakon vágja szegényt? Felemelte, és mondott neki valamit. Látod, abban az egyben egész biztos vagyok, hogy Orbánt úgy nevelték fel, hogy tisztelettel bánt az öregekkel. Ciki, ódivatú, antiliberális, tudom.

orvian 2010.07.04. 00:45:46

De a ku klux klan ez olyan amerikai.Történelmük nincs,de ez jó mozgalom volt(szerinted).
Nyertek pereket a gyilkosságok után?

Rántott máj (törölt) 2010.07.04. 00:46:13

@Poll: Csak akkor gondolom, Mancika fizeti, mert szamlat azert kell rola vinnie :)

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.04. 00:52:32

@jjoey: "nemhogy nem hajózna, de -101% a népszerűség terén, talán ezért nem hajóztatja Bözske a koronáját a Temzén (sem)."

Így van. Azzal is állandóan csak a népszerűségét teszi kockára, hogy a Buckingham-palota előtt egy teljes díszszázad mutat be őrségváltást, a bizonyára jobb dolguk híján ott tolongó turisták szórakoztatására, minimum naponta egyszer, hasonlóképp díszőrség parádézik a Tower néhány pontján, valami okból egy régi hagyományt őrző és marha kényelmetlen egyenruhában, mellesleg Angliának olyan szimbólumává válva, mint Párizsnak az Eiffel-torony, nekünk pedig ... nekünk pedig ... Hát, nekünk nincs ilyenünk. Próbáltunk csinálni, de a millenniumi ünnepélyt azóta is a miniszterelnök bűnei között sorolják fel. A Downing street 10-től egy utcányira van a lovas díszőrség laktanyája, onnan indulnak minden két órában őrségváltásra, a szar, a kutyát sem érdeklő koronáikat bemutató, páncélüveggel és (rejtett) fegyveres őrséggel védett tárlata előtt pedig az istennek sem akar a sor ötven méternél rövedebbé válni. Mindez biztosan ingyen van. Vagy a másik lehetőség, hogy mindez fontos nekik, akármibe kerül is, mert Angliát ismertté teszi, és sok látogatót vonz, ami az angoloknak valamiért fontos lehet. A The Times egyébként nem kérdezne ilyet, a The Sun vagy a Daily Mail talán, de ott is vannak ostoba libsik.

orvian 2010.07.04. 00:57:06

@Androsz: Komolyan mondom:jobb vagy mint szijjártó.Csak Te nem vagy oly'pökhendi.
Szinte élvezem,hogy mindent pozitívra fordítasz:)))

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.04. 00:59:31

@layo: "Te,baszki !! Nálunk nincs királyság"

Értem. Szóval ez a bajod azzal, hogy az országunk történelmének kb. 9/10-ében létezett államforma egy majdhogynem példátlanul épen maradt, mindig is különleges tisztelettel övezett jelképét nem valami műzeumba suvasztják be, hogy a magadfajta modernek szemét nem csípje? Az, hogy nálunk már nincs királyság? Gondolom számodra Erzsébet kirányné, Mátyás király, Könyves Kálmán, Szent István és a többiek csak valami szar, ótvaros, letagadni való múlt kínos maradványai. Baszki, majdnem elfelejtettem.

Androsz · http://wikipedia.blog.hu/ 2010.07.04. 01:01:41

@orvian: Csak megmutatom neked, hogy van másik nézőpont is. És nem keresem szándékosan a rosszat abban, amiben talán nincs is.

No, jó éjt, én megyek a dolgomra.

orvian 2010.07.04. 01:07:35

@Androsz: Miért maradt ki a lenin mauzóleum.
Az is látványosság volt.
Nem baj:orbán magán testőrségét Te is fizeted,én is.És a sportlövők is hozzájárulnak(nem önként).

orvian 2010.07.04. 01:16:13

@Androsz: Én meg visszaverni próbálom az érveidet,előhozott példáidat, dejszen most még szabad a vélemény.
Jó éjt.

Huszárvégjáték (törölt) 2010.07.04. 01:39:37

@Bobita: te biztos valami szüttyős bölcsész csaj vagy. micsoda nyálas egy ömlengés. nem akarsz kint maradni?

sárkányfő 2010.07.04. 01:45:49

@Bobita: bocs, de ez amit leírsz, kész káosz. mindenre nincs időm reagálni, de nagyon felszínesen érzékeled és hasonlítod össze a dolgokat.

csak pár apróság a sokból: svédnek lenni = szociáldemokratának lenni. ezt nem én mondom, ők mondják magukról. amit én mondok: svédnek lenni: normálisnak, kulturáltnak, békésnek és intelligensnek lenni. nem ismerem a svéd pártokat, de jó eséllyel szavaznék bármelyikre.

a franciák tök más tészta, az ő nacionalizmusuk a világ egyik legerősebbje, nem is véletlenül él róluk oly sok sztereotípia, meg arról hogy néznek le más népeket.

viszont mind két nép jóval liberálisabb, mint a mienk. ott ez nem szitokszó, sőt. ott ismerik, sőt masszívan része a rendszernek pl. a konzervatív-liberális politika.

nacionalizmus: az nem baj. az jó. nehogy már bedőlj te is annak a szuper-felszínes baromságnak, hogy aki nem ért egyet a fidesszel az nem magyar. itt ócska kis balkáni pártok vannak, magukra aggatnak nyugati politikai fogalmakat, de attól még ócskák és nevetségesek. kifejezetten zsarolnak: ha nem értesz egyet, nem vagy magyar.

hát én nem értek egyet. és magyar vagyok.

a szaros nyilatkozatról meg annyit, hogy a francia forradalom hármas jelszavával ébredt öntudatra a francia nemzet, ez a nemzeti identitásuk és büszkeségük alapja, ezt ott mindenki elfogadja, egy párt sem tudná kisajátítani magának, nehogy már ezzel vessük össze. vicces, más már az amcsik függetlenségi nyilatkozatával is jött :)
nos, szerintem itt is van közmegegyezés a mi 1848-as forradalmunkról, ez azoknak a párja, nem egy olcsó hazug párt propaganda. a nemzeti dal és himnusz itt is közmegegyezés tárgya, de Petőfi és Széchényi megítélése is.

stb., többre most se időm se kedvem.

kicsit mélyebben kéne belegondolni a dolgokba, de azért szimpi vagy, jó éjt.

Kandabula 2010.07.04. 02:35:35

Nem tudom, hogy egy ilyen blogolás alkalmas e komolyabb gondolatok kifejtésére. A gondom az, hogy ezt a nyilatkozatot Schmitt Pál "jegyezte". Ő legfeljebb a nemzeti karrierizmus példaképe lehetne (az is!), az első pillanattól megosztó figura. Ebben az értelemben ő a nemzeti kenőmájas nyálas példaképe. És ott fog virítani a falakon. Nem tudom megérteni, hogy Orbán Viktor miért nem vállalta saját nevét ezen a dokumentumon, hiszen ez az ő forradalma. (Torgyán sem írt semmit alá, ő is átkent másokra minden felelősséget.)

Szolgálati Füldugó 2010.07.04. 02:43:38

@Dr Kotász: az Orbán-fóbiához Orbánra van szükség. Orbán nélkül Orbán-fóbia sem lenne. Egyszerű...

számá 2010.07.04. 02:56:41

Nagyon messzire jutottatok azt hiszem, de ami most történik az azért egy kicsit másról szól. Ez most a jelenlegi demokratikus berendezkedés átalakítása az alkotmány eszközeivel valami másra. Valaki a svéd példát említette, szerintem lényegében arra lesz kísérlet, tehát egy inkább hegemón semmint versengő demokrácia kialakítására. Ez nem az emberek és a demokratikus jogok védelmét, hanem a politikusok fennhatóságát fogja erősíteni.

Azon gondolkozzatok, hogy vajon a ti pártotokon az áll-e aki a népszavazás intézményét erősíti vagy aki jelképeket tetet a falra nektek? Az áll aki a képviselők visszahívhatóságát segíti vagy aki úgy csökkent, hogy kevesebb egyéni képviselő legyen kevesebb felelősséggel?

Ilyen irányba gondolkozzatok és ha nincs olyan párt aki ezt ma képviseli akkor alakítsatok. Onnét hiteles ez a köpködés amit itt csináltok.

__Geri__ 2010.07.04. 03:00:42

Nézzünk egy kicsit szét a magyar politika csataterén. Az összes jelentős pártnak van saját karakterisztikája, amit nem feltétlenül kell szeretni, viszont jelentősen meghatároz egyfajta irányvonalat, ami alapján akciózik.

Nézzük meg az MSZP-t. Ha azt mondjuk, hogy ez az ember MSZP-s, akkor tudjuk, hogy ez az ember kiterjedt kapcsolati rendszerrel rendelkezik, pártfegyelem, mutyik, egy olyan fogaskerék része, amely polip módjára hálózza be az országot belülről, de külföldről is nagyon szívesen elsikkaszt bármit a saját zsebébe, és tulajdonképpen mindent leszar, ameddig az ő személyes érdekeit nem határolja be valamilyen szinten egy adott dolog. Tehát egy kövér javas gazda képe rajzolódik ki, aki már öreg róka módjára, évek óta egyengeti az ország sorsát, megpróbálja keresztülbaszni mindenhol a magyar érdekeket (persze csak amennyiben ennek révén többet sikkaszthat) és kurvára nem csinál semmit. A mozgalmat vér szerinti kapcsolatok (valakinek a valakije) tartják össze.

Nézzük meg a Jobbikot. Ha azt mondjuk, hogy ez az ember jobbikos, kirajzolódik az ember szeme előtt egy feltehetőleg 20-as 30-as éveiben járó ember, akinek a barátai nagyon szívesen meglátogatnak éjjel 2kor, ha cigány vagy zsidó vagy, és rosszat mertél szólni pl a turulmadárra. Dehát minek szóltál rosszat egy ősmagyar szimbólumra, te paraszt? A mozgalmat persze itt is vérszerinti kapcsolatok tartják össze (magyar-magyar), bármilyen más nép vagy népcsoport érdekigényeit tőből elutasítják vagy pofánröhögik, nem hajolnak meg semmiféle hatalom szava előtt, akkor se ha gumilövedéke van, és nagyon elszántak. Úgysem fogják megunni, hogy aztán hazamenjenek.

Na de ha azt mondom, hogy fidesz, akkor kinek mi jut eszébe? Nos, szerintem csak valami nagyon homályos dolgok. Ideológia? Ugyanmár, a fideszben semmiféle értékrend sincs, az egész olyan, mint valami kispolgári gittegylet, amit pár unatkozó 10 éves vezet. Aztán mindig arra hugyoznak, amerre a szél fúj. Ha épp a nagy páneurópaiskodás a divat, 8 gyerek után milliókat adnak a cigánypurdéknak. Ha épp a nemzeti sírásrívás, hamar módosítanak valami törvényt, amivel persze csak még szarabbá változtatják. Mivel nincs ideológia, és nincs cél sem, sem pedig valamiféle ösvény, vagy út, ami körül a fidesz-politika körvonalazódhatna, időről időre kitalálnak maguknak valami homályos baromságot, hogy aztán a sok galléros az ingyen hidegtálak körül megvitassa, hogy mennyire is profin csiálják a semmit. Aztán összeülnek, és kitalálnak egy ilyen baromságot, hogy kipakoltatnak egy semmiről sem szóló hülye nyilatkozatot a közintézményekbe, majd jól megtapsolják magukat. Hogy lehet ideológia és célok nélkül egy országot irányítani? Nevetséges. A Fidesz semmivel sem jobb, mint az MSZP.

roxxtar 2010.07.04. 03:46:08

Komolyan röhögni tudok csak ezen a sok nyomorék hozzászóláson :D Hát ja, még jó, hogy ti vagytok a kisebbség, bohócoknak jók vagytok :D

zengo682 2010.07.04. 06:39:03

Úgy látom, itt most azok reklamálnak, akik akkor, amikor lehetőségük lett volna,hogy imádott pártjukat hatalomban tartsák,a választásokon cserben hagyták, és inkább nem mentek szavazni.

Fullánkos Algol 2010.07.04. 06:56:01

@roxxtar: még jó hogy a magyarság csak kisebbség az emberiséghez képest, bohócoknak jók vagytok

drukkker 2010.07.04. 07:44:21

@Androsz: Ugye tudod mekkora baromság amit írsz. Nem jó a hasonlat II. Erzsébettel, de még roszsabb amerikával, annak közel 400 éves történelmével. Ugyanis Amerika a maga múltja keresésével, a világ vezető hatalma. Bizonyára ismered azt a mondást, "Amerika tüsszent egyet, és a világ elkezd gyógyszert szedni". Na meg aztán próbálj nyílt helyen niggerezni....(csak afróamerikai lehet)
Persze nálunk minden további nélkül lehet cigányozni, zsidózni, stb.
Egyszóval, mi még nagyon messze vagyunk a demokráciától, most meg pláne. Hamarosan a te véleményed is meg fog változni Orbánékról, nagy pofára esés következik, ha nem távolítjátok el hamarosan ezt a diktátort. Igaz is megteszi majd ezt a választója, a zemberek 4 év múlva, egyszer volt már ilyen, Ő sem tud túllépni a saját árnyékán.

guderian 2010.07.04. 08:16:13

Az mszp tötyörgés után valóban kellene a rendbehozó lendület, de nem ilyen.
Én biztos vagyok benne, hogy diktatúra lesz Magyarországon pár éven belül.
Lesz prezidenciális rendszer, ami a monarchiára hasonlít és Viktor be fog ülni a köztársasági elnöki székbe.
Biztos vagyok benne, hogy el fogja hallgattatni az ellenfeleit, vagy törvényes vagy törvénytelen úton Al Capone akarom mondani Pintér segítségével.
(gyurcsány,veres már most kezdheti a csomagolást, irány az emigráció vagy a börtön.Nem mintha ez a mostani rezsim kisebb bűnözőkből állna)
Összességében biztos vagyok benne, hogy ilyen posztok sem jelenhetnek meg hamarosan ebben az országban.
Ez a királyi bulla csak az első lépés a sötétségbe vezető úton....

belekotty 2010.07.04. 08:27:40

@guderian: Azért ne izgulj! Viki és hűbéresei/talpnyalói az EU-nál már megkapták a pofont. Rögtön még fiskálisabbak lettek a Bajnai kormánynál is!
Ha elhallgattatják a baloldali liberális médiát, rögtön jön be a külföldi média, mert üzlet lesz, mert az fogják nézni az emberek. Azért egy diktátor lehetőségei szűkek ma Európában, főképp hogy a pénzükre van szorulva. Viktor most nullázza le magát a történelemben.

svinjahond 2010.07.04. 08:31:42

Hol is láttam? Megvan!
Ebben a nyolcéves videoban!
www.youtube.com/watch?v=RFo8JoAghUI
00:53-nál: "His abilities have made him: arrogant!"
Hehe! Vannak dolgok, amik sose változnak...

belekotty 2010.07.04. 08:35:41

Én azt hittem Orbán bölcsebb lett, türelmesebb és felkészültebb a 8 év ellenzékben. Tévedtem, nagyot. Nem rá szavaztam úgy hogy magam nem okolhatom.
Kibírjuk ezt a négy évet.

tiburi 2010.07.04. 08:36:27

Jajj ne, most 4-8-12 évig ilyen nagvételű postokat tesz indexre az index?

Hihetetlen, hogy mindenki laza és TótaW akar lenni...

A plakett csak megerősíti azt a nézetet, hogy egyedüli és részben elfogadhatatlan dolog történt az országgal. Örülnék neki, ha nem kellene ilyet kirakni, de jobban örülnék neki, ha nem lett volna Trianon. (Anyai ágon felvidéki, apai ágon erdélyi vagyok, barátok a vajdaságban, pilukák meg az anyaországban, bravó...)

pataxi 2010.07.04. 08:44:40

Milyen 2/3-ad az ahol a választásra jogosult polgárok 34%-a szavaz a kormányzó pártra? "Forradalomhoz" elég az 1/3-ad is? Az emberek ugyanilyen hányada 34%-a még a választás lehetőségét sem akarta kihasználni, annyira kiábrándult ebből a sárdobáló "politikai elit"-ből. De legyen csak diktatúra megideológizálva, 34%-a a társadalomnak ezt akarta. Csak szeretném, ha az a 34% kapná meg és nem a 100%. Félreértés ne essék, nem volt bajom a FIDESZ-szel, és itt a volton van a hangsúly. Vannak értelmes vezetői, de az nem OV. Ő maradandót akar alkotni, csak nem az emberek elképzelése szerint, hanem a sajátja szerint. És ez a nagy különbség. Vajon miért nem engedi döntés közelbe az értelmes ősfideszeseket. Vajon miért csak ő dönt. Tudom szavaznak a parlamentben így ő csak 1 szavazat. Beveszi még valaki ezt a maszlagot? Ja igen persze. Az emberek 34%-a beveszi. Lehet hogy OV egy rendkívül tehetséges hipnotazör? Az ország 1/3-a nem is lát tovább az orra hegyénél.
Persze tudom én hogy mindenki komcsi aki OV-t nem isteníti, gondolják a hipnotizáltak, de én szeretném hozzátenni, azt a lehetőséget is, hogy ÉRTELMES és tud GONDOLKODNI.
Persze az nehéz.
Remélem a kormányunk ezt felismeri és visszatér a demokrácia útjára. Mert akkor tényleg bebetonozhatná a hatalmát, ha felismerné, hogy az emberekért tevékenykedjen, az emberekkel és ne helyettük, más célért.

ucsacsu 2010.07.04. 08:44:49

Ezt a vinya nagyon eltalálta, majd ha megy a cigány polgármesteri hivatalba a segíjkéért, és morogva sorba áll,na majd akkor olvasgatni fogják a fidesz kiáltványt, persze tudjuk,hogy akár tíz cigány is kitudja közösen betűzni,hogy segíj. Félelmetes, felfoghatatlan amit ezek csinálnak,és a legborzasztóbb,hogy a választások előtt valószínűleg kész volt a forgatókönyv.

whiterose 2010.07.04. 08:48:52

Szép reggelt! Hogy vagy a diktatúra ma? :)

killbill79 2010.07.04. 08:50:53

Szerintem KormányViktor szimplán megbolondult! Csórikámnak 8 év alatt olyan szintű komplexusai, és kényszeres dolgai lettek, hogy most ez tör felszínre. Megérjük még, hogy a Gellért-hegyről repül a Szabadság szobor és még ott is őt nézhetjük....
Vagy esetleg Észak-Koreában nyaralt?
Eddig is hánytam attól ami itt történik, de ez már a vég!
Hirdetés: Kedves hazavágyó honfitársaim! Magyar állampolgárságomat bármire becserélem! Gyertek haza, és éljetek boldogan, pár év és visítva menekültök innen is....

whiterose 2010.07.04. 08:58:11

@pataxi: gyurcsányra hány % szavazott?????

SiKom 2010.07.04. 08:59:03

Először én is baromságnak tartottam ezt a nyilatkozatot, pedig a Fideszre szavaztam.

De most már jól szórakozok a sok rettegőn, akik nap mint nap újra rettegési témát találnak, és nap mint nap újra csomagolják a bőröndjeiket.

Ennyit megér egy hülye törvény :-)

Amúgy meg szurkoljatok csak a Fidesz bukásának, mert akkor jön a 2/3 Jobbik. Akkor aztán tényleg lehet rettegni majd!

Mateahos 2010.07.04. 09:09:53

Te nagyon művelt.Nem otthon kell kitenni.Rettegjetek!Rettegjetek!Hülyeségnek tartom de bolhából elefántot csináltál.Ez a "rejtett" nácizás pedig qrva idegesítő.

pataxi 2010.07.04. 09:15:08

@whiterose: Kit érdekel Gyurcsány? Te/ti nem tudsz/tudtok szabadulni tőle. És remélem az emberek a FIDESZ-re szavaztak és nem OV-re.

dr kíváncsivagyok 2010.07.04. 09:17:54

@Sir Kommentor: Én másodjára is baromságnak tartom , pökhendi, antidemokratikus, demagóg baromságnak !
Nem szórakozok azon, hogy okot adnak a rettegésre a másként gondolkodó fél országnak ! Ebben az Országban miért kellene bárkinek is csomagolnia ?
Nem , nem ér meg ennyit a törvény !!! Csak a saját eszme fényezésére szolgál !
Nem a jobbik jön , gondolod hogy a most 7 % - on álló pártocska az egyetlen alternatíva ?

pataxi 2010.07.04. 09:20:56

Én a választások előtt és idején is azt mondtam, hogy változásra van szükség, és én is a FIDESZ-t tartottam/tartom alkalmasnak erre. Igenis legyen lehetősége másnak is megpróbálni kivinni az országot a gazdasági letargiából. A választáskor én csak az arányt akartam mérsékelni, mert a bármit megtehetsz még az ép elméjűeknek is a fejébe száll, nemhogy OV-jébe. Egy 2/3-hoz közeli, de azt át nem lépő szavazatszám bőven elég lett volna ahhoz, hogy valakivel egyeztetni kelljen, ami a demokrácia alapja.

whiterose 2010.07.04. 09:28:46

@pataxi: hát még él bennem az elmúlt 8 év, az biztos! :)

SiKom 2010.07.04. 09:31:26

@kíváncsivagyok:
"Nem szórakozok azon, hogy okot adnak a rettegésre a másként gondolkodó fél országnak !"

Tévedés, a fél ország le se szarja, a másik fél sem.

De van egy apró, "értelmiségi" réteg (ex-SZDSZ-esek), akiknek lételemük a rettegés.
Szerencsére párezernél nincsenek többen az országban, de a hangjuk annál nagyobb, főleg a médiában, blogokban.

Na, ők rettegnek, és szeretnék, ha az ország is rettegne.

whiterose 2010.07.04. 09:32:30

@kíváncsivagyok: és te gondolod hogy most 1-1 % -on álló pártocskák az alternatíva? :)

stebe77 2010.07.04. 09:34:07

MÁR VÁRTAM, HOGY MIKOR KEZDI A FRÖCSÖGŐKÓRUS!

Napkutya 2010.07.04. 09:40:36

Átolvastam megint a kommenteket. Közelítsük meg újból! Ez nem egy egyszerű, rendelői "Zsebkendőbe köhögj, tüsszents!" plakát, -és nem is csak egy 50x70 centis valami, amit valahol kinyom, bekereteztet, kiszállít egy FIDESZ-KDNP közeli nyomda jó néhány néhány millióért.

A helyzet az, hogy senki nem fog ettől jobban összefogni, nem is lesz "nemzetiesebb". Jellemzően nem megtisztulni és életszemléletet váltani járunk a hivatalokba, hanem azért, hogy megoldjunk egy problémát.

DE! Ott fog lógni odabenn mindenki szeme előtt, legyen az akár ügyintézésre szoruló polgár, akár maga az igazgató, az osztályvezető, az ügyintéző, a portás, a takarítónő.

Ez a tábla hirdetni fog. Azt fogja hirdetni, ki a kenyéradó, kinél a hatalom, kitől függ a munkahelyed a szakmai előmeneteled, az ügyed elintézése.
Bár egy részével egyet értek, de sajnos ebből a szempontból az sem túl lényeges, mi van rá írva.

Ez a "plakát" azt fogja hirdetni, kié a hivatal.
Hát ennyi.

LumPool 2010.07.04. 09:41:15

Nem tom mit izgat ez minket. Ez a Maos tedd ki a faladra és mélyen érezd át minden szó súlyát ízlelgesd, mert így óránként 20x többet csapsz majd a 30kg-os kalapáccsal a bányában duma.
Ez kell a parasztoknak, hogy dolgozzanak, hát kiírjuk.
Ha királyság kell, megcsináljuk.
Ha majd el kell nyomni, elnyomjuk.
Mi meg profitálunk belőle, mert lehet megint nyugatra szökni :D

A forradalomban azt imádom, hogy mindig van radikalizmus ami felé elhajolnak és viszik az ostobákat és sodrodnak és kárt okoznak. Van bőven zátony és van bőven lehetőség a bukásra egy forradalomban. Jelen pillanatban csak a valuta hitelesek szívnak. De majd lesz helyközi választás, na utána meglátjuk mit hoz még ki a KIRÁLY :D

Survivor 2010.07.04. 09:42:34

Heltai Jenő: Szabadság

Tudd meg : szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.

Tudd meg : szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.

Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse,
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre
S embernek nézi azt is aki pőre.
Tudd meg : szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,

Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.
Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembe néz a Nappal,

Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És győzi szívvel, győzi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle....
Szabad akar maradni mindörökre.

Szabadság ! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd !
Tudd meg : szabad csak az,
Aki oly áhítattal mondja ki,
Mint Istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.

Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába őrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.

Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak, és élni mernek érte.
De nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz,

S mindazt, miért más robotolt,
Magad javára letarold,
Mert szabadabb akarsz lenni másnál.
A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,

Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra,
Hogy abból jótestvéri jusson
Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.

Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak...
Gyáva rab vagy.

Tessék. Lehet mazsolázgatni. Szerintem mindenki megtalálja benne a rá vonatkozó részeket. Ugye-ugye éget még a seb. Sajnos engem is, ezért aztán nem fröcsöghetek.
Hozzáteszem szerintem Orbán Viktornak is komoly sebláza lehet.

Fullánkos Algol 2010.07.04. 09:43:27

@Sir Kommentor: szívemből kívánom hogy neked meg legyen okod rettegni a cigóktól meg az egyéb magyarok kedvenceitől

Attis62 2010.07.04. 09:51:47

Gyerekek! Tisztázzunk ár valamit! Sokan jönnek itt azzal, hogy a tótok, a svédek, meg az amerikaiak is büszkén rakják ki a saját nemzeti lobogójukat a házuk elé, az hivatalukba, meg mitomén hova. Ezzel nincs is semmi gond! A gond ott kezdődik, hogy itthon ha valaki kiteszi a zászlót, azzal azt akarja a többiek tudomására juttani, hogy ő különb magyar, ő a "magukfajta", aki meg nem teszi ki, az a liberobolsikommancs! Itt van a a gond! Itthon oviék az ominózus kokárda kirakatás óta elérték azt, hogy a magyar zászló kifüggesztése szintén a megosztás szimbóluma lett! Hát ezért ne hasonlítsa ezt senki egy svéd, vagy tót zászlókifüggesztéséhez!

Bóbitának meg annyit a bóbita fejére, hogy nem tudom mmerre jár francia honban, de a múzeumokon kívül De Gaulle nyilatkozataival sehol nem találkoztam, pedig sokszor és sok helyen megfordultam Franciaországban!

prof. med.univ. doktor 2010.07.04. 10:03:43

Emlékszünk még arra a részre a Svejkből, ahol Ferenc József képéről ír, ami a Kehelyben van kifüggesztve? No, hát ez jutott eszembe erről...

bgabor1911 2010.07.04. 10:11:34

Mekkora poén hogy megint egy szocialista bértollnok félti a Fidesztől a demokráciát.

Napi két-három ilyen cikk jelenik meg az indexen és az origon, teljesen komolytalan mindegyik.

bgabor1911 2010.07.04. 10:16:03

Egyébként miért is fáj az a szociknak, ha a közhivatalok falára kifüggesztenek egy darab papírt? Mesterséges szoci cirkusz, mint mindíg. Undorító.

Parajpuding 2010.07.04. 10:16:30

Igen. Első hallásra és olvasatra ez az egész felháborító. Azonban azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy a magyarnak nemigen való a demokrácia, mert sajnos azt úgy értelmezi, hogy bármit lehet. Tenni minden írott és íratlan szabályra, csak a saját érdekeit nézve. Sajnos be kell vallani, hogy a diktatúra bizonyos szempontból szükséges az eluralkodott káosz megfékezésére. Mindenesetre a cikkben sok igazság van, főképp az, hogy olyanok deklarálnak valamit, akiknek éppoly érdeme volt a káosz létrejöttében. Nekem az a sejtésem, hogy ez csupán a kezdet és érdemes elővenni a történelemkönyvek azon olvasmányait, amelyek rákosiról és hasonló személyek vezette országról szólnak. Csak a felkészülés kedvéért azoknak, akik ezen időszakokat még könyvből sem nagyon ismerik. Edzésképpen.

somogg (törölt) 2010.07.04. 10:19:48

@Bobita: hat neked kar volt kint elned, sokat nem tanultal, jobb ha hazamesz, kulturalisan oda tartozol. nem ertetted meg, hogy a szimbolumok onmagukban semmit sem ernek, ha nem tarsul hozzajuk valos teljesitmeny, etikus magatartas es az iratlan szabalyok tisztelete. amig orban ugyanazt csinalja mint a baloldaliak (pl.: palyaztatas nelkuli allami vagyon ertekesites, ketes ugyekbe keveredo belugyminiszter, asz elnok, mszmp-sek pozicioba helyezese), addig a szimbolumok emlegetese csak ures ures poz.

LumPool 2010.07.04. 10:20:32

Ja meg Kádár Jancsi is valami paraszt forradalomról hablatyolt annak idején, bár ott sok vér folyt, de ott is pár dolgot ki kellett rakni úgy kötelező szinten a falakra.

Parajpuding 2010.07.04. 10:23:51

@bgabor1911: te egyszerűen egy h*gyagyú vagy, valószínüleg az orbanitis nevű súlyos elmebajban szenvedsz. Ne búsulj, veled együtt nagyon sok ember fogékony rá és már fertőzőtt is eme csúf ragállyal. Bértollnok.......ezt éppen te mondod? Nyihihihiiii. Fogj inkább egy történelemkönyvet kistak*ny és ásd bele magad. Rádfér.

átmeneti kommentelő 2010.07.04. 10:33:38

kövérlacis feszület: köszi :DDD

Napkutya 2010.07.04. 10:34:17

@bgabor1911: "Mekkora poén hogy megint egy szocialista bértollnok félti a Fidesztől a demokráciát.Napi két-három ilyen cikk jelenik meg az indexen és az origon, teljesen komolytalan mindegyik."

Kiscsillag!

Egyrészt nem hinném, hogy itt mindenki bértollnok. (Én pl. még egyetlen csekket sem kaptam a szociktól, SZDSZ-esektől, liberálisoktól, vagy tudja a pék, hogy te most épp kit tartasz ellenségnek, két focimeccs meg egy fél marék szotyi között.)

Természetesen kifejtheted az ellenkező irányú véleményedet, szívesen el is olvasom, de NE két sorban, -és legalább hasonló stílusban, mint ahogy a cikket vagy az ahhoz tartozó kommenteket megírták.

Ha ez nem megy, akkor azt hiszem nem a demokrácia felfogásoddal nem értek egyet, hanem azzal a móddal, hogy ideböfögtél két-három sort és meg vagy győződve róla, hogy ezáltal ismét tettél valamit a haza üdvéért.

Még valami. Ezeket a táblákat pont a magadfajták miatt teszik ki akárhová. Ha kell majd, a te szavazatod is pont annyit ér, mint egy történész professzoré...

LumPool 2010.07.04. 10:48:16

Basszus, hol lehet bér tollnoknak jelentkezni?
S mi az alap elvárás egy bér tollnoknak?
Vajon a leírt szó vagy mondat vagy sor alapján fizetnek?
Vagy a mondanivaló alattomossága a mérce?
Aki a demokráciáról szót ejt, s kritizál vagy ok fejteget, az bér tollnok :D
Ezt az arroganciát :D

illegális60 2010.07.04. 10:48:54

@Bobita: Sajnálom kedves Bobita, hogy téged is ellep a nemzeti populizmus hatalmas szent lila ködje. A nemzeti együttmüködés nem megy úgy, hogy kirekesztünk, s megmondjuk "MI" , hogy kivel akarunk együttmüködni, mert most az van, hogy aki nincs velünk az ellenünk van. Ki mondta ezt elöször azt nézd meg a töri könyvedben, de a II. VH. utáni részekben keresd:) A következő lépés az lesz, hogy ki kell rakni I. Nagy Viktor képét? Idézem neked a I. Nagy Lázár János mondatát: "Demokrácia csak 4 évente van." Ennyi. Szurkolj akinek akarsz, de ne várd el másoktól, hogy ugyanígy érezzenek.

Napkutya 2010.07.04. 10:52:29

@zolnaid: "kövérlacis feszület: köszi :DDD"

Erről az jut eszembe, amikor évekkel ezelőtt, valamelyik durvább Kövér megnyilatkozás után behívták a Horn Gyulát egy reggeli TV műsorba.
Elhangzott a felvezetés, jött a kérdés, az öreg meg hümmögött egy kicsit, azzal a puffadt fejével, majd ezt válaszolta: -Nem szép ez egy volt elvtárstól...

Imre Laci · http://magyarasztal.blog.hu 2010.07.04. 11:04:40

Azok után, hogy a közalkalmazottak gázsiját igen erőteljesen megnyírbálni készül a második Orbán-kormány, azt hiszem csak olaj a tűzre, hogy éppen ezen emberek szeme elé függesztik ki ezt a bizonyos nyilatkozatot.

Bízom benne, hogy ezek után a helyhatósági választásokon a közalkalmazottak nem a Fideszre fognak voksolni!

Bobita 2010.07.04. 11:05:39

hali,

hogy felületesen látom meg a dolgokat, és más összefüggésekben? talán (bár szerintem nem), mindenesetre különbőzően látom tőled-ennyi.

" bocs, de ez amit leírsz, kész káosz. mindenre nincs időm reagálni, de nagyon felszínesen érzékeled és hasonlítod össze a dolgokat.
csak pár apróság a sokból: svédnek lenni = szociáldemokratának lenni. ezt nem én mondom, ők mondják magukról. amit én mondok: svédnek lenni: normálisnak, kulturáltnak, békésnek és intelligensnek lenni. nem ismerem a svéd pártokat, de jó eséllyel szavaznék bármelyikre."

Aha, értem:ez a te képed a svédekről. Vajon éltél ott és ismersz svéd embereket? én igen.És veled ellentétben máshogy látom őket.Magyarországról talán igy tűnnek: ahogy te írod:"normálisak, kulturáltak, békések és intelligensek". Szerinted.Szerintem meg a nagy tolerancia borzasztó felszínessé teszi őket, az emberi kapcsolataik pedig egészen mások, szerintem hidegek és ridegek. Rettenetesen, kínosan szabálykövetők (bár ennek számtalan előnye is van szerintem). A mentális állapotuk pedig katasztrófális. Egy pszichiáter barátom szerint olyan pszichés zavarokkal mint ott, még sehol nem találkozott.Na ennyit erről.

"nem ismerem a svéd pártokat, de jó eséllyel szavaznék bármelyikre."ha nem ismered őket, akkor inkább ne szavazzál légyszi.szerintem.

A franciákról irottakkal egyetértek, nagyon "nacionalisták".Büszkék.A gond egyébként nem a büszkeséggel van, hanem hogy jelenleg szerintem nincs mire.

"viszont mind két nép jóval liberálisabb, mint a mienk". aha, szerinted...

Azt elhiszem hogy elméletben nálam sokkal jobban tudod, hogy mi az hogy "liberális", meg "konzervatív-liberális" politika, és hogy szerinted ezekben az országokban mindez hogy működik.Én viszont itt élek, és nap mint nap szembesülök azzal hogy az olyan vívmányok mint "demokrácia", "liberalista konzervativizmus" vagy mi szösz, csak üres szólamok és a valóság nem ez.

Olyan központosítottan ellenőrzött sajtót, mint Francaországban -én még sehol nem láttam.Liberalizmus...

Jeleleg a franciák a kétségbeesésükben, az életszinvonal csökkenéstől való rettegésükben rövid úton baromi messze lesznek ezektől az irányzatoktól, és ideáktól, amikről te irsz.A francia társadalom egy baromi nagy válsággal kezd szembesülni ebben biztos vagyok. Az életszinvonal romlása és a jóléti szolgáltatások visszavonása borzasztó indulatokat fog a felszinre hozni, és ez már most is aktuális.

"normálisnak, kulturáltnak, békésnek és intelligensnek"-ahogy te látod pl a svédeket elég könnyű lenni, ha van lóvé. Mikor a lóvé drámaian fogyni kezd, akkor a "fejlett" nyugati demokráciák roppant balkániak tudnak lenni, az a helyzet.

A történelmi párhuzamokat amiket irsz, meg hogy nálunk a 48-as forradalmi közmegegyezés a párja a francia 3as jelszónak (Szabadság, Egyenlőség, Testvériség) szerintem nem igaz.
A francia forradalom, és a 3as jelszó győzött, az 1848as forradalom pedig elbukott.Nincs miről beszélni, sem párhuzamot vonni. Az 1848as forradalom nagy "Egysége"során csak a nemzetiségeinket "felejtettük" el. Velük talán nyerhettünk volna. ezt történészek mondják, nem én.

A "vesztes" szimbólumoknak nincs olyan ereje sajnos, ez szimpla pszichológia. Nem fűződik hozzá katarzisélmény, úgyhogy szerintem az ilyen "párhuzamba állitás" (Francia forradalmi, meg 48as jelkép) ebben a vonatkozásban hatalmas tévedés. Olyan történelmi események ajánlgatása amik jó célért, felemásan sikerültek, nem veszik fel a versenyt a "diadalmas" szimbólumokkal, és nem egyenértékűek azzal.

A jelenleg nyilatkozat az egységre szólít fel.A szememben ez az érdeme. Rendben, elismerem hogy hogy nehéz megemészteni az urnáknál lezajlott "forradalmat". Azonban az összetartással, összetartozással tudok azonosulni, ezért ezt "elnézem", mert szimpatizálok velük.Ha most mások szerint ezért egy barom vagyok, hát nincs mit tenni.Akkor is így érzek.

Mivel most lesújtóan nyilatkoztam a svédekről és franciákról, felmerülhet a kérdés hogy akkor minek ajánlgatom az ő "nemzeti identitásukat". Én mindössze azt ajánlgatom, hogy a nemzeti identitást máshol máshogy élik meg, és ezért nem kell démonizálni az itthoni próbálkozásokat.

Azért vagyok a fejlett nyugatról negatív véleménnyel, mert hipokriták, kétszínűek, és azt hiszik hogy a jóléti államuk annak köszönhető mert ők minden szinten "fejlettebbek".Egy fenét azok.Van pénz, ennyi.A büszkeségük pedig inkább légvárakra épül, nincs mögötte teljesítmény (lásd a jelen átlagfranciája).
Emellett, számtalan kincsre is bukkantam svéd és francia barátainknál, de most nem ennek a bemutatása volt a célom.

"hát én nem értek egyet. és magyar vagyok."
Igen, ezzel egyet tudok érteni.

Bobita 2010.07.04. 11:08:38

Bocs, a hozzászólásom tisztelt "Ó Jaj" nicknevű társamnak szólt.

Kalmár 2010.07.04. 11:10:07

@illegális60: Szerintem ebben a nyilatkozatban sehol nem szerepel a nemzet egy része. Csak az egész. Nem személyekről szól, ostoba hasonlatod az Orbán kirakóról csak egy pitiáner köpködés.
Ha le bírnád gyűrni a zsigeri gyűlöletet megtalálnád benne, hogy neked is szól.
"
Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű"

Azért bizakodó vagyok.
További jó vinnyogást, rettegők.
Ha véletlenül mégsem lesztek inkvizíció elé állítva és nem építenek Orbán szobrokat azért ne csüggedjetek, majd kitaláltok új mumust amitől foshattok.

bgabor1911 2010.07.04. 11:10:10

@Napkutya:
Miért, te tényleg úgy gondolod, hogy a kis cikked megér egy hosszadalmas fejtegetést, érvelést? Nagyon optimista vagy.

Te egy darab vacak papír közhivatalokban történő kifüggesztését Adolf, Sztálin, Mao és Rákosi képének kötelező kifüggesztéséhez hasonlítottad. Mintha nem éppen a szocialisták, akiknek a szekerét tolod, lennének a demokrácia legnagyobb ellenségei.

Az a nagy helyzet, hogy egy ennyire elvakult, nagyfokú "liberális" csőlátással rendelkező cikk írója bizony nem éri meg, hogy intelligens, történelmet ismerő emberek az idejüket vesztegessék rájuk.

Ezért reagáltam a cikkedre két tőmondatban, ugyanis pontosan ennyit ér, nem többet.

Féltsétek csak a Fidesztől a demokráciát, ahogy az utóbbi 10 évben a baloldal tette, semmi jelentősége nincs. Minden értelmes ember immunis már erre az ősi kommunista propagandamódszerre, nem mentek sokra vele.

Napkutya 2010.07.04. 11:10:40

@Imre Laci: "Azok után, hogy a közalkalmazottak gázsiját igen erőteljesen megnyirbálni készül a második Orbán-kormány, azt hiszem csak olaj a tűzre, hogy éppen ezen emberek szeme elé függesztik ki ezt a bizonyos nyilatkozatot."

Hát igen. Az államigazgatás alighanem igen bonyolult dolog. Nem lehet mindenkit kirúgni, mert akkor leáll a bicikli.

De meg lehet őket félemlíteni.

2010.07.04. 11:12:53

Csak a saját véleményem, mindazoknak, akik most azt mondják, hogy emiatt a rendelékezés miatt még nem kellene a demokráciát félteni:
- Sok diktatúra kezdett ehhez hasonló "nem nagy jelentőségű" dolgokkal...
De a másik dolog: Valóban ez volt most ennek az öcsödi Cigánypurdénak (elnézést az öcsödi romáktól) a legfontosabb cselekedete, ez volt mindenek előtt való, hogy önnön dicsőségét hirdesse minden közintézményben?
Hogy volt két barma, akiknek két megszólalása 16Ft-al drágította a frankot, az semmiség.
Hogy az igért kilábalás helyett most újabb kölcsönök felvételén agyal (a fidesz még nem töm,te meg a zsebét)...
Hogy rosszul időzített beszólásokkal azok is összeugranak a Magyarokkal, akik eddig jóban voltak vele?
Hogy milliárdokért nyitnak újra vasútvonalakat napi 2(KETTŐ) járattal, csakhogy egy eszement választási igéretet kipipálhassanak ....

Szóval Viktor: nem azon kellene agyalni, hogyan taposd el ezt a népet, hanem, végre a jabűvára is tenni kellene valamit. Mert Hidd el, aki rád szavazott (sokan azóta már ezért elnézést kértek a többiektől), azok nem holmi társadalmi szerződés, meg forradalom miatt tették, hanem azért, mert az előző rendszerben csalódtak, és szeretnének jobban élni. Ennyi. Ezért dolgozz vazze, és ne a személyi kultuszodat építgesd, mert a végén nem marad, akiken uralkodhass, mert a normálisabbak szedik a sátorfájukat, és mennek - de velük megy a szürkeállomány, az adóbevétel, a kultúra, minden. És maradsz egyedül a fajtatársaiddal.

Napkutya 2010.07.04. 11:14:30

@bgabor1911: "Miért, te tényleg úgy gondolod, hogy a kis cikked megér egy hosszadalmas fejtegetést, érvelést? Nagyon optimista vagy."

Hát, komoly gondjaid lehetnek az olvasással, ugyanis, NEM én írtam a cikket. :)

Szerintem itt hagyjuk abba a mi kis párbeszédünket.

bgabor1911 2010.07.04. 11:18:16

@Napkutya: Mégis mit számít hogy te írtad vagy egy másik hivatásos kis baloldali rettegő? Mind arctalanok és súlytalanok vagytok, valamint dunát lehetne rekeszteni veletek.
Ezekután tényleg számít, hogy ki írta ezt az ócska kis cikkecskét? Ha ilyen "cikkeket" akarok olvasni, majd előveszem a népszabadságot.

bgabor1911 2010.07.04. 11:18:30

@Napkutya: Mégis mit számít hogy te írtad vagy egy másik hivatásos kis baloldali rettegő? Mind arctalanok és súlytalanok vagytok, valamint dunát lehetne rekeszteni veletek.
Ezekután tényleg számít, hogy ki írta ezt az ócska kis cikkecskét? Ha ilyen "cikkeket" akarok olvasni, majd előveszem a népszabadságot.