HTML

 

A demokrácia és a diktatúra között az a különbség, hogy előbbiben felírhatod a falakra: „Szabadság”, utóbbiban fel KELL írnod. Gondolom, egyetlen épelméjű embernek sem kell magyarázni, hogy mi az a „leheletnyi” differencia aközött, hogy Magyarországon büntetlenül kirakhatom Kim Dzsongil portréját az éjjeliszekrényemre, vagy, hogy Észak-Koreában a lakásban kötelezően elhelyezendő fotó meglétét hatóság ellenőrzi.
 
Ezen apró megállapítás jegyében tessék értékelni pártunk és kormányunk rendeletét:
1. A Kormány – a Nemzeti Együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozat (a továbbiakban:
Nyilatkozat) jelentőségére és az Alkotmány 35. § (2) bekezdésére figyelemmel – a következő határozatot hozza.
 
a) A központi államigazgatási szervek és területi, helyi szervei, valamint a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szerve, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezetei és a katonai igazgatás területi szervei
(a továbbiakban együtt: szerv) által feladatuk ellátása során használt középületekben – a melléklet szerinti
formában – a Magyar Közlönyben közzétett szöveggel, a szerv vezetője által meghatározott méltó és a középület
sajátosságainak megfelelő jól látható helyen ki kell helyezni a Nyilatkozatot.
 
b) A Kormány – tiszteletben tartva az államhatalmi ágak elválasztásának alkotmányos elvét – felkéri a köztársasági
elnököt, az Országgyűlés elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét, a Legfelsőbb Bíróság elnökét, az országgyűlési
biztosokat, az Állami Számvevőszék elnökét, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a helyi és kisebbségi
önkormányzatok választott testületeinek vezetõit, a bíróságok elnökeit és az ügyészségek vezetőit, hogy
az általuk feladatuk ellátása során használt középületekben gondoskodjanak a Nyilatkozat megfelelő
kihelyezéséről.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
 
 
A Nyilatkozat leírása
 
1. A színes formátumban, méltó minőségben nyomtatott, nyomdai kivitelezésű Nyilatkozatot legalább 50×70 cm
méretű, álló téglalap alakú keretbe kell foglalni.
 
2. A Nyilatkozat hozzáférhetőségéről a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium gondoskodik. A Nyilatkozat 2010.
július 1-jétõl a megfelelő minőségű nyomtatáshoz alkalmas formátumban letölthető a ttp://kim.gov.hu/nyilatkozat
honlapról.
 
3. A tábla megfelelő állapotáról és szükség szerinti cseréjéről intézkedni kell.
 
De még mielőtt összehányná magát a kedves olvasó, nézzük meg mit rejt ez "Nyilatkozat":
 
„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”
 
A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.
 
A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsőséges, de végül vérbe fojtott forradalommal kezdődött. A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott.
A magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja.
Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerződés született, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításáról döntöttek. A magyar nemzet e történelmi tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyűlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttműködés Rendszerét.
 
Mi, a Magyar Országgyűlés képviselői kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó élethez és összekötik a sokszínű magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövőnk tartóoszlopai.
 
A Nemzeti Együttműködés Rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt részesei a határon innen és túl élő magyarok. Lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik. Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyarok végre megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következő éveit.
 
Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyűlés elnöke
 
Hegedűs Lorántné s. k.,
az Országgyűlés jegyzője
 
Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyűlés jegyzője
Gyönyörű, nem? Adolf, Sztálin, Mao és Rákosi elvtárs most valószínűleg mosolyogva fordulnak egyet sírjukban. Oh, jeeeee… Tehát szögezzem ki a falakra Orbánék választási győzelmét hirdető kiáltványát?! Remek bazmeg, de ugye nem baj, ha én előreszaladok a seggnyalás ösvényén, és kövérlacis feszületet akasztok a nyakamba?
 
Egyelőre hezitálok, hogy az egyszerre bennem feszülő síró-, vagy röhögő görcsnek engedjek-e utat, de addig amíg ezt eldöntöm, mazsolázzuk végig az iromány tárgyi tévedéseit, csúsztatásait:

 

 A XXI. század első évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.
 - Az „önrendelkezésünket” vissza tetszettünk szerezni a rendszerváltáskor. Ha emlékeim nem csalnak, - egyebek között - ezt néhány szabad választás, és egy EU-csatlakozás is bizonyítja. Persze, az már más kérdés, hogy ezzel a joggal/lehetőséggel hogyan éltünk, vagy hogyan nem. De ha olykor rosszul is használtuk, az csakis annak a politikai elitnek köszönhetjük amelynek Önök is szerves részesei.
- Az „átmenet két zavaros évtizedéhez” meg csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy kegyedék ezt a húsz évet végigasszisztálták parlamenti pártként, sőt négy évig tán’ még kormányozták is ezt a süllyedő hajót. De hogy nem menjünk a múltban nagyon vissza, megemlíteném, hogy Önök olyannyira tevőleges részesei voltak Magyarország bukásának, hogy - a legsötétebbként emlegetett elmúlt nyolc év utolsó négyében - az Önkormányzatok döntő többségét a Fidesz irányította, irányítja. Ezen tények ismeretében pedig a minden felelősséget elkenő, „és akkor most legyen tabula rasa” - erkölcsi megtisztulni vágyás az Önök részéről több mint pofátlanság. Főleg úgy, hogy pártjuk tagjai, valamint a Fidesz-közeli elit egy jelentős része komoly pártállami múlttal rendelkezik. Szarháziak.
 
 
 
A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatottságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott.
 - Ez az ország a húsz éve halogatott reformok hiányát nyögi. 1998-2002 bőven lett volna lehetőségük elindítani országunkat egy olyan pályán, amelynek nem szakadék a végállomása. Úgy gondolom, hogy egy összedőlt ház felett sem annak a melósnak nincs joga felelősökre mutogatni aki részegen pakolta a téglát habarcs nélkül, sem annak, aki a munkaidejében - meló helyett - a haverokkal ultizott. Továbbá az ország romlása nem csak utólag volt látható, hanem már folyamatában is (az utóbbi nyolc évről beszélek). Az Önök felelőssége itt is megállapítható, hiszen ezen felismeréseket voltak kedvesek elfelejteni a pórnép tudomására hozni, valamint az MSZP gazdasági ámokfutásának megakadályozásért sem a jogi/alkotmányos-, sem a tömegbázisukból eredő lehetőségekkel nem éltek. Magyarán: ölbe tett kézzel végignézték, hogy romba döntik a komcsik a gazdaságot. Bassza meg a Fidesz!

  

A magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyűjtötte életerejét, és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja.
- Definíciós zavar van az éterben. A forradalom ugyanis „gyorsan jövő, megrázó társadalmi jelenség, amely teljesen átalakítja a társadalmi és politikai intézményrendszert.” Ebből következik, hogy alkotmányos keretek között nincs forradalom. Hiszen a „revolúcijá” éppen annak megdöntéséről szól. Fideszes bácsik keverik a forradalom fogalmát a demokratikus választások eredményével. Persze nem azért mert hülyék, hanem mert ez a parasztetetős retorika része.
- Azon honatyák „elismerik és tiszteletben tartják” azt a „forradalmat” melynek eredményeképpen letehetik a seggüket a bőrszékekbe? Elfogadják a népakaratot, amely hatalomra juttatta őket? Höhö, még jó...
 
 
Szilárd meggyőződésünk, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerében megtestesülő összefogással képesek leszünk megváltoztatni Magyarország jövőjét, erőssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű, éljen bármely pontján a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetőséget, hogy a magyarok végre megvalósíthassák saját céljaikat.
- Tudod Viktor, én egy önző kis germó vagyok, és nagy ívben teszek minden plakátokra nyomtatott összefogásra. Abban hiszek, hogy a kis mikrokörnyezetemben maximálist nyújtok és a lehetőségeim keretein belül mindent megteszek a magam és környezetem jobbá tételéért. Szilárd meggyőződésem, hogy ha mindenki így tenne, - mondjuk Te is, és a párttársaid - kerek lenne a világunk/országunk és semmi létalapja nem lenne az ilyen demagógfos „kommünikéknek”. A céljaimról meg csak annyit, szeretnék olyan világban élni, ahol nem kell központilag deklarált életérzést magamévá tennem, és ahol nem teszik kötelezővé a pártkiáltványok olvasását, mert ebből bőven elég volt a komcsik 50 éves uralma. De a jelek szerint neked nem, és óriási lépésekkel haladsz egy éppen olyan rendszer felé, amelynek eltörlését tűzted ki zászlódra. Egyébként meg roppant örülök, hogy most amikor oltani kéne a tüzet, nektek még mindig van időtök a megalomániátok aprólékos kiélésére.
 
 
Ein Volk, ein Reich, ein Orbán!
 
 
 
u.i: Ha lesz egy kis időm, ígérem, hogy a Parlament előtt, fényes nappal törlöm ki a seggem a nyilatkozatotokkal.

 

Címkék: politika orbán fidesz

617 komment · 15 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://pilu.blog.hu/api/trackback/id/tr282126635

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 14:40:04

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 14:38:16

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 14:24:30

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 13:47:18

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 13:22:39

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 13:21:15

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 13:19:53

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 12:30:49

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Két öngól, ráadásul fel a pipába 2010.07.06. 12:30:01

Egész hétvégén ezeket próbáltam emészteni, de valahogy oly sok máshoz hasonlóan émelyeg a gyomrom, mélyeket nyelek, hogy ne jöjjön vissza semmi, kicsit a fejem is fáj. Valahogy nem bírom én a jövő bűzős leheletét. Pedig jobb, ha megszokom, mert elkezdő...

Trackback: Nagyon gyorsan, mielőtt utolér a helyreigazítási kényszer! 2010.07.03. 19:23:43

Csábos mosolyú Szijjártó Petike megint elvetette nálam a sulykot. Az 1140/2010 (VII.2.) Kormányhatározat minden normális demokráciában hívő embernél kiverte a biztosítékot. A Szijjártó által előadott magyarázat meg méginkább.Az még elmegy, hogy ki kell...

Trackback: Jobbegyenes 2010.07.03. 14:52:41

 Egyenesen az arcunkba, pontosabban arcunkon lévő két érzékszervünkbe. A szemünkkel látjuk, a fülünkkel halljuk a híreket, mit is jelent a gyakorlatban Fidesz-kotmányzás, vagy ahogy ők hívják, a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Eddig is sejtettem,...

Trackback: A NER a WC faliújságján 2010.07.03. 14:31:03

Nekünk ugyan nincs szerkesztőségünk, még csak utasítani sem utasít senki senkit, mégis kérem a Sárdobáló összes szerzőjét, hogy függessze ki a lakása leglátogatottabb helyére a Nemzeti Együttműködés blablabla szövegét. (Ez a hely könnyen lehet, hog...

Trackback: Nyilatkozat 2010.07.03. 12:38:06

Kormányunk maradandót alkotott.  Legalább ötvenszer hetven centis színes nyomatként kell kirakni a nemzeti együttműködés nyilatkozatát minden államigazgatási épület méltó helyére.  Kommentbajnokunk moncayo tovább gondolta kicsit.   ...

Trackback: Túl minden határon. 2010.07.03. 12:27:56

Ez a blog mindig is igyekezett humorosan megfogni a dolgok végét. De a mai napra betelt a pohár -- elveszett a humorérzékem, olvasva a politikai nyilatkozatot, amit a Fidesz, a legszebb rákosista hagyományok nyomán, trágyás kezével legyömöszöl az orszá...

Trackback: Szobám falán... 2010.07.03. 12:03:14

A jövő tehát elkezdődött. Épül már az új rendszer rendszer, lesz itt jobboldali kultúra és lesznek jobboldali ünnepek is. És a vezetők portréi jönnek ezután, országszerte a tantermek és a rendelők falán, szépen retusálva, és lesz biztosan majd felvonul...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

orvian 2010.07.04. 01:07:35

@Androsz: Miért maradt ki a lenin mauzóleum.
Az is látványosság volt.
Nem baj:orbán magán testőrségét Te is fizeted,én is.És a sportlövők is hozzájárulnak(nem önként).

orvian 2010.07.04. 01:16:13

@Androsz: Én meg visszaverni próbálom az érveidet,előhozott példáidat, dejszen most még szabad a vélemény.
Jó éjt.

Huszárvégjáték (törölt) 2010.07.04. 01:39:37

@Bobita: te biztos valami szüttyős bölcsész csaj vagy. micsoda nyálas egy ömlengés. nem akarsz kint maradni?

sárkányfő 2010.07.04. 01:45:49

@Bobita: bocs, de ez amit leírsz, kész káosz. mindenre nincs időm reagálni, de nagyon felszínesen érzékeled és hasonlítod össze a dolgokat.

csak pár apróság a sokból: svédnek lenni = szociáldemokratának lenni. ezt nem én mondom, ők mondják magukról. amit én mondok: svédnek lenni: normálisnak, kulturáltnak, békésnek és intelligensnek lenni. nem ismerem a svéd pártokat, de jó eséllyel szavaznék bármelyikre.

a franciák tök más tészta, az ő nacionalizmusuk a világ egyik legerősebbje, nem is véletlenül él róluk oly sok sztereotípia, meg arról hogy néznek le más népeket.

viszont mind két nép jóval liberálisabb, mint a mienk. ott ez nem szitokszó, sőt. ott ismerik, sőt masszívan része a rendszernek pl. a konzervatív-liberális politika.

nacionalizmus: az nem baj. az jó. nehogy már bedőlj te is annak a szuper-felszínes baromságnak, hogy aki nem ért egyet a fidesszel az nem magyar. itt ócska kis balkáni pártok vannak, magukra aggatnak nyugati politikai fogalmakat, de attól még ócskák és nevetségesek. kifejezetten zsarolnak: ha nem értesz egyet, nem vagy magyar.

hát én nem értek egyet. és magyar vagyok.

a szaros nyilatkozatról meg annyit, hogy a francia forradalom hármas jelszavával ébredt öntudatra a francia nemzet, ez a nemzeti identitásuk és büszkeségük alapja, ezt ott mindenki elfogadja, egy párt sem tudná kisajátítani magának, nehogy már ezzel vessük össze. vicces, más már az amcsik függetlenségi nyilatkozatával is jött :)
nos, szerintem itt is van közmegegyezés a mi 1848-as forradalmunkról, ez azoknak a párja, nem egy olcsó hazug párt propaganda. a nemzeti dal és himnusz itt is közmegegyezés tárgya, de Petőfi és Széchényi megítélése is.

stb., többre most se időm se kedvem.

kicsit mélyebben kéne belegondolni a dolgokba, de azért szimpi vagy, jó éjt.

Kandabula 2010.07.04. 02:35:35

Nem tudom, hogy egy ilyen blogolás alkalmas e komolyabb gondolatok kifejtésére. A gondom az, hogy ezt a nyilatkozatot Schmitt Pál "jegyezte". Ő legfeljebb a nemzeti karrierizmus példaképe lehetne (az is!), az első pillanattól megosztó figura. Ebben az értelemben ő a nemzeti kenőmájas nyálas példaképe. És ott fog virítani a falakon. Nem tudom megérteni, hogy Orbán Viktor miért nem vállalta saját nevét ezen a dokumentumon, hiszen ez az ő forradalma. (Torgyán sem írt semmit alá, ő is átkent másokra minden felelősséget.)

Szolgálati Füldugó 2010.07.04. 02:43:38

@Dr Kotász: az Orbán-fóbiához Orbánra van szükség. Orbán nélkül Orbán-fóbia sem lenne. Egyszerű...

számá 2010.07.04. 02:56:41

Nagyon messzire jutottatok azt hiszem, de ami most történik az azért egy kicsit másról szól. Ez most a jelenlegi demokratikus berendezkedés átalakítása az alkotmány eszközeivel valami másra. Valaki a svéd példát említette, szerintem lényegében arra lesz kísérlet, tehát egy inkább hegemón semmint versengő demokrácia kialakítására. Ez nem az emberek és a demokratikus jogok védelmét, hanem a politikusok fennhatóságát fogja erősíteni.

Azon gondolkozzatok, hogy vajon a ti pártotokon az áll-e aki a népszavazás intézményét erősíti vagy aki jelképeket tetet a falra nektek? Az áll aki a képviselők visszahívhatóságát segíti vagy aki úgy csökkent, hogy kevesebb egyéni képviselő legyen kevesebb felelősséggel?

Ilyen irányba gondolkozzatok és ha nincs olyan párt aki ezt ma képviseli akkor alakítsatok. Onnét hiteles ez a köpködés amit itt csináltok.

__Geri__ 2010.07.04. 03:00:42

Nézzünk egy kicsit szét a magyar politika csataterén. Az összes jelentős pártnak van saját karakterisztikája, amit nem feltétlenül kell szeretni, viszont jelentősen meghatároz egyfajta irányvonalat, ami alapján akciózik.

Nézzük meg az MSZP-t. Ha azt mondjuk, hogy ez az ember MSZP-s, akkor tudjuk, hogy ez az ember kiterjedt kapcsolati rendszerrel rendelkezik, pártfegyelem, mutyik, egy olyan fogaskerék része, amely polip módjára hálózza be az országot belülről, de külföldről is nagyon szívesen elsikkaszt bármit a saját zsebébe, és tulajdonképpen mindent leszar, ameddig az ő személyes érdekeit nem határolja be valamilyen szinten egy adott dolog. Tehát egy kövér javas gazda képe rajzolódik ki, aki már öreg róka módjára, évek óta egyengeti az ország sorsát, megpróbálja keresztülbaszni mindenhol a magyar érdekeket (persze csak amennyiben ennek révén többet sikkaszthat) és kurvára nem csinál semmit. A mozgalmat vér szerinti kapcsolatok (valakinek a valakije) tartják össze.

Nézzük meg a Jobbikot. Ha azt mondjuk, hogy ez az ember jobbikos, kirajzolódik az ember szeme előtt egy feltehetőleg 20-as 30-as éveiben járó ember, akinek a barátai nagyon szívesen meglátogatnak éjjel 2kor, ha cigány vagy zsidó vagy, és rosszat mertél szólni pl a turulmadárra. Dehát minek szóltál rosszat egy ősmagyar szimbólumra, te paraszt? A mozgalmat persze itt is vérszerinti kapcsolatok tartják össze (magyar-magyar), bármilyen más nép vagy népcsoport érdekigényeit tőből elutasítják vagy pofánröhögik, nem hajolnak meg semmiféle hatalom szava előtt, akkor se ha gumilövedéke van, és nagyon elszántak. Úgysem fogják megunni, hogy aztán hazamenjenek.

Na de ha azt mondom, hogy fidesz, akkor kinek mi jut eszébe? Nos, szerintem csak valami nagyon homályos dolgok. Ideológia? Ugyanmár, a fideszben semmiféle értékrend sincs, az egész olyan, mint valami kispolgári gittegylet, amit pár unatkozó 10 éves vezet. Aztán mindig arra hugyoznak, amerre a szél fúj. Ha épp a nagy páneurópaiskodás a divat, 8 gyerek után milliókat adnak a cigánypurdéknak. Ha épp a nemzeti sírásrívás, hamar módosítanak valami törvényt, amivel persze csak még szarabbá változtatják. Mivel nincs ideológia, és nincs cél sem, sem pedig valamiféle ösvény, vagy út, ami körül a fidesz-politika körvonalazódhatna, időről időre kitalálnak maguknak valami homályos baromságot, hogy aztán a sok galléros az ingyen hidegtálak körül megvitassa, hogy mennyire is profin csiálják a semmit. Aztán összeülnek, és kitalálnak egy ilyen baromságot, hogy kipakoltatnak egy semmiről sem szóló hülye nyilatkozatot a közintézményekbe, majd jól megtapsolják magukat. Hogy lehet ideológia és célok nélkül egy országot irányítani? Nevetséges. A Fidesz semmivel sem jobb, mint az MSZP.

roxxtar 2010.07.04. 03:46:08

Komolyan röhögni tudok csak ezen a sok nyomorék hozzászóláson :D Hát ja, még jó, hogy ti vagytok a kisebbség, bohócoknak jók vagytok :D

zengo682 2010.07.04. 06:39:03

Úgy látom, itt most azok reklamálnak, akik akkor, amikor lehetőségük lett volna,hogy imádott pártjukat hatalomban tartsák,a választásokon cserben hagyták, és inkább nem mentek szavazni.

Fullánkos Algol 2010.07.04. 06:56:01

@roxxtar: még jó hogy a magyarság csak kisebbség az emberiséghez képest, bohócoknak jók vagytok

drukkker 2010.07.04. 07:44:21

@Androsz: Ugye tudod mekkora baromság amit írsz. Nem jó a hasonlat II. Erzsébettel, de még roszsabb amerikával, annak közel 400 éves történelmével. Ugyanis Amerika a maga múltja keresésével, a világ vezető hatalma. Bizonyára ismered azt a mondást, "Amerika tüsszent egyet, és a világ elkezd gyógyszert szedni". Na meg aztán próbálj nyílt helyen niggerezni....(csak afróamerikai lehet)
Persze nálunk minden további nélkül lehet cigányozni, zsidózni, stb.
Egyszóval, mi még nagyon messze vagyunk a demokráciától, most meg pláne. Hamarosan a te véleményed is meg fog változni Orbánékról, nagy pofára esés következik, ha nem távolítjátok el hamarosan ezt a diktátort. Igaz is megteszi majd ezt a választója, a zemberek 4 év múlva, egyszer volt már ilyen, Ő sem tud túllépni a saját árnyékán.

guderian 2010.07.04. 08:16:13

Az mszp tötyörgés után valóban kellene a rendbehozó lendület, de nem ilyen.
Én biztos vagyok benne, hogy diktatúra lesz Magyarországon pár éven belül.
Lesz prezidenciális rendszer, ami a monarchiára hasonlít és Viktor be fog ülni a köztársasági elnöki székbe.
Biztos vagyok benne, hogy el fogja hallgattatni az ellenfeleit, vagy törvényes vagy törvénytelen úton Al Capone akarom mondani Pintér segítségével.
(gyurcsány,veres már most kezdheti a csomagolást, irány az emigráció vagy a börtön.Nem mintha ez a mostani rezsim kisebb bűnözőkből állna)
Összességében biztos vagyok benne, hogy ilyen posztok sem jelenhetnek meg hamarosan ebben az országban.
Ez a királyi bulla csak az első lépés a sötétségbe vezető úton....

belekotty 2010.07.04. 08:27:40

@guderian: Azért ne izgulj! Viki és hűbéresei/talpnyalói az EU-nál már megkapták a pofont. Rögtön még fiskálisabbak lettek a Bajnai kormánynál is!
Ha elhallgattatják a baloldali liberális médiát, rögtön jön be a külföldi média, mert üzlet lesz, mert az fogják nézni az emberek. Azért egy diktátor lehetőségei szűkek ma Európában, főképp hogy a pénzükre van szorulva. Viktor most nullázza le magát a történelemben.

svinjahond 2010.07.04. 08:31:42

Hol is láttam? Megvan!
Ebben a nyolcéves videoban!
www.youtube.com/watch?v=RFo8JoAghUI
00:53-nál: "His abilities have made him: arrogant!"
Hehe! Vannak dolgok, amik sose változnak...

belekotty 2010.07.04. 08:35:41

Én azt hittem Orbán bölcsebb lett, türelmesebb és felkészültebb a 8 év ellenzékben. Tévedtem, nagyot. Nem rá szavaztam úgy hogy magam nem okolhatom.
Kibírjuk ezt a négy évet.

tiburi 2010.07.04. 08:36:27

Jajj ne, most 4-8-12 évig ilyen nagvételű postokat tesz indexre az index?

Hihetetlen, hogy mindenki laza és TótaW akar lenni...

A plakett csak megerősíti azt a nézetet, hogy egyedüli és részben elfogadhatatlan dolog történt az országgal. Örülnék neki, ha nem kellene ilyet kirakni, de jobban örülnék neki, ha nem lett volna Trianon. (Anyai ágon felvidéki, apai ágon erdélyi vagyok, barátok a vajdaságban, pilukák meg az anyaországban, bravó...)

pataxi 2010.07.04. 08:44:40

Milyen 2/3-ad az ahol a választásra jogosult polgárok 34%-a szavaz a kormányzó pártra? "Forradalomhoz" elég az 1/3-ad is? Az emberek ugyanilyen hányada 34%-a még a választás lehetőségét sem akarta kihasználni, annyira kiábrándult ebből a sárdobáló "politikai elit"-ből. De legyen csak diktatúra megideológizálva, 34%-a a társadalomnak ezt akarta. Csak szeretném, ha az a 34% kapná meg és nem a 100%. Félreértés ne essék, nem volt bajom a FIDESZ-szel, és itt a volton van a hangsúly. Vannak értelmes vezetői, de az nem OV. Ő maradandót akar alkotni, csak nem az emberek elképzelése szerint, hanem a sajátja szerint. És ez a nagy különbség. Vajon miért nem engedi döntés közelbe az értelmes ősfideszeseket. Vajon miért csak ő dönt. Tudom szavaznak a parlamentben így ő csak 1 szavazat. Beveszi még valaki ezt a maszlagot? Ja igen persze. Az emberek 34%-a beveszi. Lehet hogy OV egy rendkívül tehetséges hipnotazör? Az ország 1/3-a nem is lát tovább az orra hegyénél.
Persze tudom én hogy mindenki komcsi aki OV-t nem isteníti, gondolják a hipnotizáltak, de én szeretném hozzátenni, azt a lehetőséget is, hogy ÉRTELMES és tud GONDOLKODNI.
Persze az nehéz.
Remélem a kormányunk ezt felismeri és visszatér a demokrácia útjára. Mert akkor tényleg bebetonozhatná a hatalmát, ha felismerné, hogy az emberekért tevékenykedjen, az emberekkel és ne helyettük, más célért.

ucsacsu 2010.07.04. 08:44:49

Ezt a vinya nagyon eltalálta, majd ha megy a cigány polgármesteri hivatalba a segíjkéért, és morogva sorba áll,na majd akkor olvasgatni fogják a fidesz kiáltványt, persze tudjuk,hogy akár tíz cigány is kitudja közösen betűzni,hogy segíj. Félelmetes, felfoghatatlan amit ezek csinálnak,és a legborzasztóbb,hogy a választások előtt valószínűleg kész volt a forgatókönyv.

whiterose 2010.07.04. 08:48:52

Szép reggelt! Hogy vagy a diktatúra ma? :)

killbill79 2010.07.04. 08:50:53

Szerintem KormányViktor szimplán megbolondult! Csórikámnak 8 év alatt olyan szintű komplexusai, és kényszeres dolgai lettek, hogy most ez tör felszínre. Megérjük még, hogy a Gellért-hegyről repül a Szabadság szobor és még ott is őt nézhetjük....
Vagy esetleg Észak-Koreában nyaralt?
Eddig is hánytam attól ami itt történik, de ez már a vég!
Hirdetés: Kedves hazavágyó honfitársaim! Magyar állampolgárságomat bármire becserélem! Gyertek haza, és éljetek boldogan, pár év és visítva menekültök innen is....

whiterose 2010.07.04. 08:58:11

@pataxi: gyurcsányra hány % szavazott?????

SiKom 2010.07.04. 08:59:03

Először én is baromságnak tartottam ezt a nyilatkozatot, pedig a Fideszre szavaztam.

De most már jól szórakozok a sok rettegőn, akik nap mint nap újra rettegési témát találnak, és nap mint nap újra csomagolják a bőröndjeiket.

Ennyit megér egy hülye törvény :-)

Amúgy meg szurkoljatok csak a Fidesz bukásának, mert akkor jön a 2/3 Jobbik. Akkor aztán tényleg lehet rettegni majd!

Mateahos 2010.07.04. 09:09:53

Te nagyon művelt.Nem otthon kell kitenni.Rettegjetek!Rettegjetek!Hülyeségnek tartom de bolhából elefántot csináltál.Ez a "rejtett" nácizás pedig qrva idegesítő.

pataxi 2010.07.04. 09:15:08

@whiterose: Kit érdekel Gyurcsány? Te/ti nem tudsz/tudtok szabadulni tőle. És remélem az emberek a FIDESZ-re szavaztak és nem OV-re.

dr kíváncsivagyok 2010.07.04. 09:17:54

@Sir Kommentor: Én másodjára is baromságnak tartom , pökhendi, antidemokratikus, demagóg baromságnak !
Nem szórakozok azon, hogy okot adnak a rettegésre a másként gondolkodó fél országnak ! Ebben az Országban miért kellene bárkinek is csomagolnia ?
Nem , nem ér meg ennyit a törvény !!! Csak a saját eszme fényezésére szolgál !
Nem a jobbik jön , gondolod hogy a most 7 % - on álló pártocska az egyetlen alternatíva ?

pataxi 2010.07.04. 09:20:56

Én a választások előtt és idején is azt mondtam, hogy változásra van szükség, és én is a FIDESZ-t tartottam/tartom alkalmasnak erre. Igenis legyen lehetősége másnak is megpróbálni kivinni az országot a gazdasági letargiából. A választáskor én csak az arányt akartam mérsékelni, mert a bármit megtehetsz még az ép elméjűeknek is a fejébe száll, nemhogy OV-jébe. Egy 2/3-hoz közeli, de azt át nem lépő szavazatszám bőven elég lett volna ahhoz, hogy valakivel egyeztetni kelljen, ami a demokrácia alapja.

whiterose 2010.07.04. 09:28:46

@pataxi: hát még él bennem az elmúlt 8 év, az biztos! :)

SiKom 2010.07.04. 09:31:26

@kíváncsivagyok:
"Nem szórakozok azon, hogy okot adnak a rettegésre a másként gondolkodó fél országnak !"

Tévedés, a fél ország le se szarja, a másik fél sem.

De van egy apró, "értelmiségi" réteg (ex-SZDSZ-esek), akiknek lételemük a rettegés.
Szerencsére párezernél nincsenek többen az országban, de a hangjuk annál nagyobb, főleg a médiában, blogokban.

Na, ők rettegnek, és szeretnék, ha az ország is rettegne.

whiterose 2010.07.04. 09:32:30

@kíváncsivagyok: és te gondolod hogy most 1-1 % -on álló pártocskák az alternatíva? :)

stebe77 2010.07.04. 09:34:07

MÁR VÁRTAM, HOGY MIKOR KEZDI A FRÖCSÖGŐKÓRUS!

Napkutya 2010.07.04. 09:40:36

Átolvastam megint a kommenteket. Közelítsük meg újból! Ez nem egy egyszerű, rendelői "Zsebkendőbe köhögj, tüsszents!" plakát, -és nem is csak egy 50x70 centis valami, amit valahol kinyom, bekereteztet, kiszállít egy FIDESZ-KDNP közeli nyomda jó néhány néhány millióért.

A helyzet az, hogy senki nem fog ettől jobban összefogni, nem is lesz "nemzetiesebb". Jellemzően nem megtisztulni és életszemléletet váltani járunk a hivatalokba, hanem azért, hogy megoldjunk egy problémát.

DE! Ott fog lógni odabenn mindenki szeme előtt, legyen az akár ügyintézésre szoruló polgár, akár maga az igazgató, az osztályvezető, az ügyintéző, a portás, a takarítónő.

Ez a tábla hirdetni fog. Azt fogja hirdetni, ki a kenyéradó, kinél a hatalom, kitől függ a munkahelyed a szakmai előmeneteled, az ügyed elintézése.
Bár egy részével egyet értek, de sajnos ebből a szempontból az sem túl lényeges, mi van rá írva.

Ez a "plakát" azt fogja hirdetni, kié a hivatal.
Hát ennyi.

LumPool 2010.07.04. 09:41:15

Nem tom mit izgat ez minket. Ez a Maos tedd ki a faladra és mélyen érezd át minden szó súlyát ízlelgesd, mert így óránként 20x többet csapsz majd a 30kg-os kalapáccsal a bányában duma.
Ez kell a parasztoknak, hogy dolgozzanak, hát kiírjuk.
Ha királyság kell, megcsináljuk.
Ha majd el kell nyomni, elnyomjuk.
Mi meg profitálunk belőle, mert lehet megint nyugatra szökni :D

A forradalomban azt imádom, hogy mindig van radikalizmus ami felé elhajolnak és viszik az ostobákat és sodrodnak és kárt okoznak. Van bőven zátony és van bőven lehetőség a bukásra egy forradalomban. Jelen pillanatban csak a valuta hitelesek szívnak. De majd lesz helyközi választás, na utána meglátjuk mit hoz még ki a KIRÁLY :D

Survivor 2010.07.04. 09:42:34

Heltai Jenő: Szabadság

Tudd meg : szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.

Tudd meg : szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.

Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse,
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre
S embernek nézi azt is aki pőre.
Tudd meg : szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,

Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.
Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembe néz a Nappal,

Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És győzi szívvel, győzi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle....
Szabad akar maradni mindörökre.

Szabadság ! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd !
Tudd meg : szabad csak az,
Aki oly áhítattal mondja ki,
Mint Istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.

Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába őrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.

Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak, és élni mernek érte.
De nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz,

S mindazt, miért más robotolt,
Magad javára letarold,
Mert szabadabb akarsz lenni másnál.
A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,

Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra,
Hogy abból jótestvéri jusson
Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.

Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak...
Gyáva rab vagy.

Tessék. Lehet mazsolázgatni. Szerintem mindenki megtalálja benne a rá vonatkozó részeket. Ugye-ugye éget még a seb. Sajnos engem is, ezért aztán nem fröcsöghetek.
Hozzáteszem szerintem Orbán Viktornak is komoly sebláza lehet.

Fullánkos Algol 2010.07.04. 09:43:27

@Sir Kommentor: szívemből kívánom hogy neked meg legyen okod rettegni a cigóktól meg az egyéb magyarok kedvenceitől

Attis62 2010.07.04. 09:51:47

Gyerekek! Tisztázzunk ár valamit! Sokan jönnek itt azzal, hogy a tótok, a svédek, meg az amerikaiak is büszkén rakják ki a saját nemzeti lobogójukat a házuk elé, az hivatalukba, meg mitomén hova. Ezzel nincs is semmi gond! A gond ott kezdődik, hogy itthon ha valaki kiteszi a zászlót, azzal azt akarja a többiek tudomására juttani, hogy ő különb magyar, ő a "magukfajta", aki meg nem teszi ki, az a liberobolsikommancs! Itt van a a gond! Itthon oviék az ominózus kokárda kirakatás óta elérték azt, hogy a magyar zászló kifüggesztése szintén a megosztás szimbóluma lett! Hát ezért ne hasonlítsa ezt senki egy svéd, vagy tót zászlókifüggesztéséhez!

Bóbitának meg annyit a bóbita fejére, hogy nem tudom mmerre jár francia honban, de a múzeumokon kívül De Gaulle nyilatkozataival sehol nem találkoztam, pedig sokszor és sok helyen megfordultam Franciaországban!

prof. med.univ. doktor 2010.07.04. 10:03:43

Emlékszünk még arra a részre a Svejkből, ahol Ferenc József képéről ír, ami a Kehelyben van kifüggesztve? No, hát ez jutott eszembe erről...

bgabor1911 2010.07.04. 10:11:34

Mekkora poén hogy megint egy szocialista bértollnok félti a Fidesztől a demokráciát.

Napi két-három ilyen cikk jelenik meg az indexen és az origon, teljesen komolytalan mindegyik.

bgabor1911 2010.07.04. 10:16:03

Egyébként miért is fáj az a szociknak, ha a közhivatalok falára kifüggesztenek egy darab papírt? Mesterséges szoci cirkusz, mint mindíg. Undorító.

Parajpuding 2010.07.04. 10:16:30

Igen. Első hallásra és olvasatra ez az egész felháborító. Azonban azt sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy a magyarnak nemigen való a demokrácia, mert sajnos azt úgy értelmezi, hogy bármit lehet. Tenni minden írott és íratlan szabályra, csak a saját érdekeit nézve. Sajnos be kell vallani, hogy a diktatúra bizonyos szempontból szükséges az eluralkodott káosz megfékezésére. Mindenesetre a cikkben sok igazság van, főképp az, hogy olyanok deklarálnak valamit, akiknek éppoly érdeme volt a káosz létrejöttében. Nekem az a sejtésem, hogy ez csupán a kezdet és érdemes elővenni a történelemkönyvek azon olvasmányait, amelyek rákosiról és hasonló személyek vezette országról szólnak. Csak a felkészülés kedvéért azoknak, akik ezen időszakokat még könyvből sem nagyon ismerik. Edzésképpen.

somogg (törölt) 2010.07.04. 10:19:48

@Bobita: hat neked kar volt kint elned, sokat nem tanultal, jobb ha hazamesz, kulturalisan oda tartozol. nem ertetted meg, hogy a szimbolumok onmagukban semmit sem ernek, ha nem tarsul hozzajuk valos teljesitmeny, etikus magatartas es az iratlan szabalyok tisztelete. amig orban ugyanazt csinalja mint a baloldaliak (pl.: palyaztatas nelkuli allami vagyon ertekesites, ketes ugyekbe keveredo belugyminiszter, asz elnok, mszmp-sek pozicioba helyezese), addig a szimbolumok emlegetese csak ures ures poz.

LumPool 2010.07.04. 10:20:32

Ja meg Kádár Jancsi is valami paraszt forradalomról hablatyolt annak idején, bár ott sok vér folyt, de ott is pár dolgot ki kellett rakni úgy kötelező szinten a falakra.

Parajpuding 2010.07.04. 10:23:51

@bgabor1911: te egyszerűen egy h*gyagyú vagy, valószínüleg az orbanitis nevű súlyos elmebajban szenvedsz. Ne búsulj, veled együtt nagyon sok ember fogékony rá és már fertőzőtt is eme csúf ragállyal. Bértollnok.......ezt éppen te mondod? Nyihihihiiii. Fogj inkább egy történelemkönyvet kistak*ny és ásd bele magad. Rádfér.

átmeneti kommentelő 2010.07.04. 10:33:38

kövérlacis feszület: köszi :DDD

Napkutya 2010.07.04. 10:34:17

@bgabor1911: "Mekkora poén hogy megint egy szocialista bértollnok félti a Fidesztől a demokráciát.Napi két-három ilyen cikk jelenik meg az indexen és az origon, teljesen komolytalan mindegyik."

Kiscsillag!

Egyrészt nem hinném, hogy itt mindenki bértollnok. (Én pl. még egyetlen csekket sem kaptam a szociktól, SZDSZ-esektől, liberálisoktól, vagy tudja a pék, hogy te most épp kit tartasz ellenségnek, két focimeccs meg egy fél marék szotyi között.)

Természetesen kifejtheted az ellenkező irányú véleményedet, szívesen el is olvasom, de NE két sorban, -és legalább hasonló stílusban, mint ahogy a cikket vagy az ahhoz tartozó kommenteket megírták.

Ha ez nem megy, akkor azt hiszem nem a demokrácia felfogásoddal nem értek egyet, hanem azzal a móddal, hogy ideböfögtél két-három sort és meg vagy győződve róla, hogy ezáltal ismét tettél valamit a haza üdvéért.

Még valami. Ezeket a táblákat pont a magadfajták miatt teszik ki akárhová. Ha kell majd, a te szavazatod is pont annyit ér, mint egy történész professzoré...

LumPool 2010.07.04. 10:48:16

Basszus, hol lehet bér tollnoknak jelentkezni?
S mi az alap elvárás egy bér tollnoknak?
Vajon a leírt szó vagy mondat vagy sor alapján fizetnek?
Vagy a mondanivaló alattomossága a mérce?
Aki a demokráciáról szót ejt, s kritizál vagy ok fejteget, az bér tollnok :D
Ezt az arroganciát :D

illegális60 2010.07.04. 10:48:54

@Bobita: Sajnálom kedves Bobita, hogy téged is ellep a nemzeti populizmus hatalmas szent lila ködje. A nemzeti együttmüködés nem megy úgy, hogy kirekesztünk, s megmondjuk "MI" , hogy kivel akarunk együttmüködni, mert most az van, hogy aki nincs velünk az ellenünk van. Ki mondta ezt elöször azt nézd meg a töri könyvedben, de a II. VH. utáni részekben keresd:) A következő lépés az lesz, hogy ki kell rakni I. Nagy Viktor képét? Idézem neked a I. Nagy Lázár János mondatát: "Demokrácia csak 4 évente van." Ennyi. Szurkolj akinek akarsz, de ne várd el másoktól, hogy ugyanígy érezzenek.

Napkutya 2010.07.04. 10:52:29

@zolnaid: "kövérlacis feszület: köszi :DDD"

Erről az jut eszembe, amikor évekkel ezelőtt, valamelyik durvább Kövér megnyilatkozás után behívták a Horn Gyulát egy reggeli TV műsorba.
Elhangzott a felvezetés, jött a kérdés, az öreg meg hümmögött egy kicsit, azzal a puffadt fejével, majd ezt válaszolta: -Nem szép ez egy volt elvtárstól...

Imre Laci · http://magyarasztal.blog.hu 2010.07.04. 11:04:40

Azok után, hogy a közalkalmazottak gázsiját igen erőteljesen megnyírbálni készül a második Orbán-kormány, azt hiszem csak olaj a tűzre, hogy éppen ezen emberek szeme elé függesztik ki ezt a bizonyos nyilatkozatot.

Bízom benne, hogy ezek után a helyhatósági választásokon a közalkalmazottak nem a Fideszre fognak voksolni!

Bobita 2010.07.04. 11:05:39

hali,

hogy felületesen látom meg a dolgokat, és más összefüggésekben? talán (bár szerintem nem), mindenesetre különbőzően látom tőled-ennyi.

" bocs, de ez amit leírsz, kész káosz. mindenre nincs időm reagálni, de nagyon felszínesen érzékeled és hasonlítod össze a dolgokat.
csak pár apróság a sokból: svédnek lenni = szociáldemokratának lenni. ezt nem én mondom, ők mondják magukról. amit én mondok: svédnek lenni: normálisnak, kulturáltnak, békésnek és intelligensnek lenni. nem ismerem a svéd pártokat, de jó eséllyel szavaznék bármelyikre."

Aha, értem:ez a te képed a svédekről. Vajon éltél ott és ismersz svéd embereket? én igen.És veled ellentétben máshogy látom őket.Magyarországról talán igy tűnnek: ahogy te írod:"normálisak, kulturáltak, békések és intelligensek". Szerinted.Szerintem meg a nagy tolerancia borzasztó felszínessé teszi őket, az emberi kapcsolataik pedig egészen mások, szerintem hidegek és ridegek. Rettenetesen, kínosan szabálykövetők (bár ennek számtalan előnye is van szerintem). A mentális állapotuk pedig katasztrófális. Egy pszichiáter barátom szerint olyan pszichés zavarokkal mint ott, még sehol nem találkozott.Na ennyit erről.

"nem ismerem a svéd pártokat, de jó eséllyel szavaznék bármelyikre."ha nem ismered őket, akkor inkább ne szavazzál légyszi.szerintem.

A franciákról irottakkal egyetértek, nagyon "nacionalisták".Büszkék.A gond egyébként nem a büszkeséggel van, hanem hogy jelenleg szerintem nincs mire.

"viszont mind két nép jóval liberálisabb, mint a mienk". aha, szerinted...

Azt elhiszem hogy elméletben nálam sokkal jobban tudod, hogy mi az hogy "liberális", meg "konzervatív-liberális" politika, és hogy szerinted ezekben az országokban mindez hogy működik.Én viszont itt élek, és nap mint nap szembesülök azzal hogy az olyan vívmányok mint "demokrácia", "liberalista konzervativizmus" vagy mi szösz, csak üres szólamok és a valóság nem ez.

Olyan központosítottan ellenőrzött sajtót, mint Francaországban -én még sehol nem láttam.Liberalizmus...

Jeleleg a franciák a kétségbeesésükben, az életszinvonal csökkenéstől való rettegésükben rövid úton baromi messze lesznek ezektől az irányzatoktól, és ideáktól, amikről te irsz.A francia társadalom egy baromi nagy válsággal kezd szembesülni ebben biztos vagyok. Az életszinvonal romlása és a jóléti szolgáltatások visszavonása borzasztó indulatokat fog a felszinre hozni, és ez már most is aktuális.

"normálisnak, kulturáltnak, békésnek és intelligensnek"-ahogy te látod pl a svédeket elég könnyű lenni, ha van lóvé. Mikor a lóvé drámaian fogyni kezd, akkor a "fejlett" nyugati demokráciák roppant balkániak tudnak lenni, az a helyzet.

A történelmi párhuzamokat amiket irsz, meg hogy nálunk a 48-as forradalmi közmegegyezés a párja a francia 3as jelszónak (Szabadság, Egyenlőség, Testvériség) szerintem nem igaz.
A francia forradalom, és a 3as jelszó győzött, az 1848as forradalom pedig elbukott.Nincs miről beszélni, sem párhuzamot vonni. Az 1848as forradalom nagy "Egysége"során csak a nemzetiségeinket "felejtettük" el. Velük talán nyerhettünk volna. ezt történészek mondják, nem én.

A "vesztes" szimbólumoknak nincs olyan ereje sajnos, ez szimpla pszichológia. Nem fűződik hozzá katarzisélmény, úgyhogy szerintem az ilyen "párhuzamba állitás" (Francia forradalmi, meg 48as jelkép) ebben a vonatkozásban hatalmas tévedés. Olyan történelmi események ajánlgatása amik jó célért, felemásan sikerültek, nem veszik fel a versenyt a "diadalmas" szimbólumokkal, és nem egyenértékűek azzal.

A jelenleg nyilatkozat az egységre szólít fel.A szememben ez az érdeme. Rendben, elismerem hogy hogy nehéz megemészteni az urnáknál lezajlott "forradalmat". Azonban az összetartással, összetartozással tudok azonosulni, ezért ezt "elnézem", mert szimpatizálok velük.Ha most mások szerint ezért egy barom vagyok, hát nincs mit tenni.Akkor is így érzek.

Mivel most lesújtóan nyilatkoztam a svédekről és franciákról, felmerülhet a kérdés hogy akkor minek ajánlgatom az ő "nemzeti identitásukat". Én mindössze azt ajánlgatom, hogy a nemzeti identitást máshol máshogy élik meg, és ezért nem kell démonizálni az itthoni próbálkozásokat.

Azért vagyok a fejlett nyugatról negatív véleménnyel, mert hipokriták, kétszínűek, és azt hiszik hogy a jóléti államuk annak köszönhető mert ők minden szinten "fejlettebbek".Egy fenét azok.Van pénz, ennyi.A büszkeségük pedig inkább légvárakra épül, nincs mögötte teljesítmény (lásd a jelen átlagfranciája).
Emellett, számtalan kincsre is bukkantam svéd és francia barátainknál, de most nem ennek a bemutatása volt a célom.

"hát én nem értek egyet. és magyar vagyok."
Igen, ezzel egyet tudok érteni.

Bobita 2010.07.04. 11:08:38

Bocs, a hozzászólásom tisztelt "Ó Jaj" nicknevű társamnak szólt.

Kalmár 2010.07.04. 11:10:07

@illegális60: Szerintem ebben a nyilatkozatban sehol nem szerepel a nemzet egy része. Csak az egész. Nem személyekről szól, ostoba hasonlatod az Orbán kirakóról csak egy pitiáner köpködés.
Ha le bírnád gyűrni a zsigeri gyűlöletet megtalálnád benne, hogy neked is szól.
"
Ez a roppant erőket felszabadító összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemű, vallású, politikai nézetű"

Azért bizakodó vagyok.
További jó vinnyogást, rettegők.
Ha véletlenül mégsem lesztek inkvizíció elé állítva és nem építenek Orbán szobrokat azért ne csüggedjetek, majd kitaláltok új mumust amitől foshattok.

bgabor1911 2010.07.04. 11:10:10

@Napkutya:
Miért, te tényleg úgy gondolod, hogy a kis cikked megér egy hosszadalmas fejtegetést, érvelést? Nagyon optimista vagy.

Te egy darab vacak papír közhivatalokban történő kifüggesztését Adolf, Sztálin, Mao és Rákosi képének kötelező kifüggesztéséhez hasonlítottad. Mintha nem éppen a szocialisták, akiknek a szekerét tolod, lennének a demokrácia legnagyobb ellenségei.

Az a nagy helyzet, hogy egy ennyire elvakult, nagyfokú "liberális" csőlátással rendelkező cikk írója bizony nem éri meg, hogy intelligens, történelmet ismerő emberek az idejüket vesztegessék rájuk.

Ezért reagáltam a cikkedre két tőmondatban, ugyanis pontosan ennyit ér, nem többet.

Féltsétek csak a Fidesztől a demokráciát, ahogy az utóbbi 10 évben a baloldal tette, semmi jelentősége nincs. Minden értelmes ember immunis már erre az ősi kommunista propagandamódszerre, nem mentek sokra vele.

Napkutya 2010.07.04. 11:10:40

@Imre Laci: "Azok után, hogy a közalkalmazottak gázsiját igen erőteljesen megnyirbálni készül a második Orbán-kormány, azt hiszem csak olaj a tűzre, hogy éppen ezen emberek szeme elé függesztik ki ezt a bizonyos nyilatkozatot."

Hát igen. Az államigazgatás alighanem igen bonyolult dolog. Nem lehet mindenkit kirúgni, mert akkor leáll a bicikli.

De meg lehet őket félemlíteni.

2010.07.04. 11:12:53

Csak a saját véleményem, mindazoknak, akik most azt mondják, hogy emiatt a rendelékezés miatt még nem kellene a demokráciát félteni:
- Sok diktatúra kezdett ehhez hasonló "nem nagy jelentőségű" dolgokkal...
De a másik dolog: Valóban ez volt most ennek az öcsödi Cigánypurdénak (elnézést az öcsödi romáktól) a legfontosabb cselekedete, ez volt mindenek előtt való, hogy önnön dicsőségét hirdesse minden közintézményben?
Hogy volt két barma, akiknek két megszólalása 16Ft-al drágította a frankot, az semmiség.
Hogy az igért kilábalás helyett most újabb kölcsönök felvételén agyal (a fidesz még nem töm,te meg a zsebét)...
Hogy rosszul időzített beszólásokkal azok is összeugranak a Magyarokkal, akik eddig jóban voltak vele?
Hogy milliárdokért nyitnak újra vasútvonalakat napi 2(KETTŐ) járattal, csakhogy egy eszement választási igéretet kipipálhassanak ....

Szóval Viktor: nem azon kellene agyalni, hogyan taposd el ezt a népet, hanem, végre a jabűvára is tenni kellene valamit. Mert Hidd el, aki rád szavazott (sokan azóta már ezért elnézést kértek a többiektől), azok nem holmi társadalmi szerződés, meg forradalom miatt tették, hanem azért, mert az előző rendszerben csalódtak, és szeretnének jobban élni. Ennyi. Ezért dolgozz vazze, és ne a személyi kultuszodat építgesd, mert a végén nem marad, akiken uralkodhass, mert a normálisabbak szedik a sátorfájukat, és mennek - de velük megy a szürkeállomány, az adóbevétel, a kultúra, minden. És maradsz egyedül a fajtatársaiddal.

Napkutya 2010.07.04. 11:14:30

@bgabor1911: "Miért, te tényleg úgy gondolod, hogy a kis cikked megér egy hosszadalmas fejtegetést, érvelést? Nagyon optimista vagy."

Hát, komoly gondjaid lehetnek az olvasással, ugyanis, NEM én írtam a cikket. :)

Szerintem itt hagyjuk abba a mi kis párbeszédünket.

bgabor1911 2010.07.04. 11:18:16

@Napkutya: Mégis mit számít hogy te írtad vagy egy másik hivatásos kis baloldali rettegő? Mind arctalanok és súlytalanok vagytok, valamint dunát lehetne rekeszteni veletek.
Ezekután tényleg számít, hogy ki írta ezt az ócska kis cikkecskét? Ha ilyen "cikkeket" akarok olvasni, majd előveszem a népszabadságot.

bgabor1911 2010.07.04. 11:18:30

@Napkutya: Mégis mit számít hogy te írtad vagy egy másik hivatásos kis baloldali rettegő? Mind arctalanok és súlytalanok vagytok, valamint dunát lehetne rekeszteni veletek.
Ezekután tényleg számít, hogy ki írta ezt az ócska kis cikkecskét? Ha ilyen "cikkeket" akarok olvasni, majd előveszem a népszabadságot.

layo 2010.07.04. 11:20:11

@Bobita:Én is belinkelném - másodjára - egy korábbi hozzászóló nagy igazságát:

Csúf dolog egy ország megosztása után az egység megteremtőjeként tündökölni..

Napkutya 2010.07.04. 11:22:07

@bgabor1911: "Ezekután tényleg számít, hogy ki írta ezt az ócska kis cikkecskét? Ha ilyen "cikkeket" akarok olvasni, majd előveszem a népszabadságot."

Ne tedd! Abban kevés a kép és túl sok a betű.

Húsleves 2010.07.04. 11:22:38

@Add_tovább: itt megnézheted, hányan kértek elnézést a FIDESZ szavazók közül.
www.origo.hu/itthon/20100702-a-szonda-ipsos-2010-juniusi-felmerese-a-partok-tamogatottsagarol.html
Kavarod a vágyaidat a valósággal.

bgabor1911 2010.07.04. 11:28:00

@Napkutya:
1946-ban az NDK-ban a kommunisták úgy szűntettek meg minden demokratikus pártot ami az országban működött, hogy egy közös pártba olvasztották be őket fizikai erőszakkal, amit volt pofájuk Antifasiszta Frontnak nevezni. Ezzel is hangsúlyozva, hogy aki nem csatlakozik a kommunistákhoz, az bizony NÁCI.
(Nem ismerős ez a fajta komunikáció? Na? MSZP,SZDSZ?)
Ők akkor így nyírták ki a demokráciát, hogy a demokrácia legnagyobb őrzőinek állították be magukat. Magát az államot is német Demokratikus köztársaságnak nevezték el a kommunisták.

Ezekután gondolod hogy a mai, értelmes, történelmet jól ismerő maygar emberek bedőlnek olyan trükknek, amikor a mai "demokratikus" baloldal(MSZP) a demokráciát kezdi félteni a jobboldaltól? Vagy ha a számtalan arctalan szekértolójuk teszi ezt, mint ezzek a kis cikknek az írója?
Ne nevettessétek már ki magatokat.

Jelen állás szerint a posztkommunista kis pártotok, aki a demokrácia élharcosának tatja magát, maximum két ciklus múlva végleg eltűnik a parlamentből. Hála a jó istennek érte, hogy az embereknek végre kinyílt a szemük ebben a kérdésben.

layo 2010.07.04. 11:28:34

@bgabor1911: Kedves B Gábor ! Te is fröcsögsz.Ide jársz kiüríteni magad ?

bgabor1911 2010.07.04. 11:32:08

@Napkutya:
"Ne tedd! Abban kevés a kép és túl sok a betű."

Igen, ez is a volt SZDSZ egyik ismert kommunikációs eszköze. Tüntessük fel hülyének a másikat, és magasabbrendűnek magunkat. A Heti Hetesben ülő gyökerektől hallgathattuk ezt a fajta kommunikációt évekig.

Kezd kibújni a szög a zsából, milyen irányból is jössz te, napkutya.
Üzenem neked meg a haverjaidnak, hogy ideje lenne megújítani az avítt komunikációs eszköztárotokat, mert a legtöbb magyar ember már teljesen imunis a repertoárotokra.

Fullánkos Algol 2010.07.04. 11:33:36

@bgabor1911: na és az a kommunikáció nem ismerős, amelyik szerint mindenki komcsi-libsi aki nem a szentkoronában meg a kereszténységben érzi a gyökereit, hanem inkább maradna ember?

bgabor1911 2010.07.04. 11:34:12

@layo: Ugye nem gondolod komolyan, hogy ezt a színvonaltalan balliberális néphülyítést szó nélkül fogom hagyni, amit itt egyes kommentelők rendeznek?

bgabor1911 2010.07.04. 11:39:21

@Fullánkos Algol:
Nem, engem ugyanis nem érdekel a vallás meg a kereszténység, sőt, kifejezetten utálom a katolikus egyházat a több évszázados hazug, álságos működéséért. Fideszesként mégse volt ebből bajom soha. A jobboldalon ugyanis nem kényszer sem a vallásosság, sem más meggyőződés. Itt ugyanis az emberek szabadon gondolkodhatnak, nem úgy mint a baloldalon, ahol már az emberek gondalatainak is kereteket állítanak fel.
(Pl:Aki nem ért egyet az SZDSZ-el, az automatikusan náci stb)

layo 2010.07.04. 11:41:27

na akkor neked is megsúgom,mint eddig már sok haverodnak:
ne hidd,hogy az itt kommentelők MSZP-s kommunisták vagy zsidó, volt Szadeszesek. Ezt csak ti látjátok így,vagyis inkább akarjátok látni.Ezen gondolkozz el picit.

Húsleves 2010.07.04. 11:45:54

"Kedves B Gábor ! Te is fröcsögsz.Ide jársz kiüríteni magad ?"
Ez a mondat mi ha nem fröcsögés?

z8 2010.07.04. 11:46:44

nem is tudom mit lehet írni erre. Orbán persze hogy ott folytatja ahol abbahagyta x éve.. Forradalom a szavazó fülkében.. anyád, bazz el se mentem. Igen lehet írni nekem hogy akkor miért írok hogyha szavazni se mentem, hát látjátok ezért mert nem volt érdemes senkire.
nah és kedves nagy hazafi jobbikos barátaink most hol vannak? Most miért nem pattognak orbán ellen? szarháziak, szegények annyira buták hogy csak 1-2 szót tudnak ismételgetni meg követ dobálni, máshoz nem nagyon értenek, minek vannak a
parlamentben?
lofasz az egész.. KAPJA BE EZ AZ ORSZÁG!

Fullánkos Algol 2010.07.04. 11:46:53

@bgabor1911: na ezen most jót kacagtam, nincs is hozzád több kérdésem :D

layo 2010.07.04. 11:49:58

@Húsleves: Ja?? Ez az ??? Akkor ezek után nincs más dolgom,mint hogy végleg távozzak innen, nincs értelme ennek...

Fullánkos Algol 2010.07.04. 11:54:06

ja és csak annyit még hogy előbb köpöm majd le a sírját ennek a népnek minthogy a cinkosa lennék
nemzeti együttműködés jah...nevetséges

2010.07.04. 11:55:29

@bgabor1911: Igen, szabadon gondolkodhatnak, ha azt gondolják, amit Orbán, vagy Vona:)

Ennyit a szabad gondolkodásról.

Húsleves 2010.07.04. 12:02:23

@layo: egyáltalán nem arról van szó hogy távozz innen (meg máshonnan se), főleg nem végleg. Minden értelmes érv hasznos. De az nem érv, hogy amit más mond, az fröcsögés.

Húsleves 2010.07.04. 12:18:48

Bobita hosszú monológja azért volt számomra elgondolkoztató, mert Bajor Imre a Heti Hetesben egyszer pontosan ugyanezt mondta az amerikaiak nemzeti érzéseiről és a jelképek használatáról (személyes tapasztalatból). Egyébként a privát véleményem erről a Nyilatkozatról kettős: egyrészt nem sok gyakorlati hasznát látom, másrészt azt a hisztériát amit egyesekben keltett, erős túlzásnak tartom.

Rob67 2010.07.04. 12:27:28

@bgabor1911: Baromrcúkám, drága elmebeteg kisfiam.
Balaoldali szavazó vagyok, de kimerem mondani hogy a Gyurcsány egy fasz volt, nem baj hogy ment a lecsóba.
Na? Ki állított fel nekem gondolat kontrollt?
Te is el mered mondani A Viktorról ezt?
Van Neked valami fogalmad arról hogy miről beszélsz, vagy az általános iskolai olvasókönyvben olvasták a szocializmusról és azt még mindig Gyurcsánnyal azonosítod?
Ez a szocialista párt már meszze a kapitalizmus szekértolüója inkább, szemben a fidesz abszolut a kádár-érát idéző retorikájával és politizálásával.
Van arról az időszakrül valami fogalmad, mielőtt kioktatsz itt bárkit is?
Ha nincs, kérdezd a mamát :)
A mai baloldal egy élhetetlen bagázs aki olyan szarul csinálta a dolgát, hogy emiatt kapott a viktorod egy újabb esélyt.
Szimplán sokkal több szavazatot kapott emiatt, semmi több. Egy választási eredmény csak.
Lófaszt sem csinált, nem hogy forradalmat, csak ezzel a papíral szeretné magát beírni magát a történelemkönyvekbe.
Eddig azonban inkább a pszichiátriai könyvekbe sikerült, a 'megalománia' címszó alá...
Sajnos évek óta teljesen nyílt dolog volt, hogy ilyen hatalom koncentráció lesz ha Ő odajut.
De vajon szemlesütve átadja majd ezt az alkotmányba foglalt és megkérdőjelezhetetlen hatalmat, ha legközelebb majd nem Ő nyer.
A forradalom legfőbb zászlóvivője majd szemlesütve félreáll és elismeri, hogy nem őt akarják a szavazófülkék akkori forradalmárai?

ursus artos 2010.07.04. 12:37:55

@yetee 69: Orbán és a kettéosztás?
Gyere már ki ebből a hülyeségből, amit az emeszpések 2002-ben kitaláltak.
Meg úgy általában, hagyjuk már ezt a sok sületlenséget amit írkáltok a diktatúráról, meg az ördögről. nevetséges. Már csak azért is, mert úgy látszik nektek semmi sem jó! Még az sem, hogy "Legyen béke, szabadság és egyetértés!" Miért is baj, hogy valaki, nem csak Orbán, henem mondjuk békét és együttműködést akar. Persze, ha diktátor lenne akkor úgye az együttműködési hajlandóság most nem jöhetne képbe.

korso 2010.07.04. 15:39:28

Sziasztok!

Mi lenne, ha nem ölnénk végre egymást szavakkal?
Aki nem vette eddig észre, hogy Orbán mindent elkövetett a nemzet kettéoszátásért, annak bármit írhatsz,úgysem akarja megérteni. Azt sem veszi észre, hogy a béke, szabadság, egyetértés szép és áhított jelszavai mögül épp a lényeg : a tettek hiányoznak. (Mert az ember maga a tett, mondani bármit lehet).
Úgy lehet béke közöttünk, ha elfogadjuk, hogy nem egyformán gondolkodunk, és megpróbálunk értelmesen egyezségre jutni minden kérdésben. Orbánék esetében egyeztetésről semmilyen szinten nincs szó.
Szabadok akkor lehetünk, ha nem erőltetnek ránk olyan eszméket, gondolkodásmódot, ami távol áll tőlünk . Ez persze feltételezi, hogy mindenki alapból elfogadja , és tiszteletben tartja az örök emberi értékeket, tehát nem gyűlölködik, nem akar megfosztani senkit az életétől, szabadságától, emberi jogaitól.
Egyetértés csak akkor lesz, ha ebben egyetértünk.

Fullánkos Algol 2010.07.04. 21:43:38

"Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerződés született, amellyel a magyarok egy új rendszer, a Nemzeti Együttműködés Rendszerének megalapításáról döntöttek."

Semekkora többségű ogy nem nyilváníthat ki olyasmit a magyarok döntésére hivatkozva, amit eszükbe sem jutott a kampány során, vagy korábban bármikor, még téttel, gerinces módon említeni. Magyarul ez szimpla - hipnotizálva agyakat mosni próbáló - hazugság.

guderian 2010.07.04. 22:05:19

Miért 50X70 cm-er a méret? Ekkora volt a kommunista kiáltvány plakátja és jól bepasszol a helyére a következő diktatúra szövege?

2010.07.04. 22:06:03

@Fullánkos Algol: Erről beszélünk Orbán Nyuszómuszó!
Senki, de senki nem írt alá ezzel a OGY-vel semmiféle szerződést, mert ez a szerződés nem is volt felajánlva, ez csak a választások után született abban a töppedt komcsik pénzén agyontanult agyadban...

NemzetiErőNyelő 2010.07.04. 22:33:09

@Add_tovább: Nem kellene bántanod Fullánkos Algolt. Ritka jelenség, hogy egy Fideszes idáig eljut! Én kifejezetten örülök ennek. Ezidáig csak elvakult, Orbánimádó jobbosokkal találkoztam, akikkel nem lehetett semmilyen párbeszédet folytatni.

J.W. Booth 2010.07.04. 23:01:46

Hát, Pilu megint összeugrasztottál néhány embert, de jól kivesézted a témát.

Amellett, hogy valószínűleg az ország döntő többsége negatívan ítéli meg Viktorék legújabb húzását, ismét kiderült: a legsötétebb fidesz-fanok akkor is a Viktort bálványoznák, ha az orruk előtt húzná meg az anyjukat. És a régi-új jelszó: "Aki nincs velünk, az ellenünk van".

Kandabula 2010.07.04. 23:11:45

@Attis62: Igen, valahol a kokárda környékén szabadult el a dolog. Sőt, a kokárda nagysága is fontossá vált. A Kossuth téren hugyozók némelyike akkora kokárdával bohóckodott, mint egy görögdinnye. Minél nagyobb a kokárdád, annál nagyobb magyar vagy. Erre a folyamatra erősített rá Orbán Viktor, ebből nőtt ki a Jobbik. Egyébként a dolog lényege, hogy az MSZP-nek éppúgy nincs "tudományosan" (szociológiailag) elemzett ideológiája, mint a Fidesznek. Tömeghangulati réseket igyekeznek betömni, oszt ennyi. Szolidaritás, egyenlőség, közügyek, felejtsük el. Pénz, bunda, sumák, a haverok, a talpnyalók pozícionálása. Erről szól az életünk, a jövőnk. Lassan már egy új generáció nő fel, amelyik ennek a mocsárnak a leheletéből veszi a levegőt.

Fullánkos Algol 2010.07.04. 23:16:41

@NemzetiErőNyelő: félreértetted, szerintem nem nekem írta hanem orbánnak, rám csak hivatkozott... a fideszességnél meg amúgy is elég kevés dolog áll távolabb tőlem

NemzetiErőNyelő 2010.07.04. 23:31:36

@Fullánkos Algol: Igen, most már látom én is. Bocsi. A BGábor1911-el kevertelek össze, aki neked üzent. (Még kezdő vagyok itt)

Karakán (törölt) 2010.07.05. 21:13:58

Nem ezt kellene megspórolni és az árvízkárosultak javára fordítani? A sok papír, nyomdafesték, képkeret, kiszállítási költség, fúrás, tipli, kampó .... egy egyszerű miniszterelnök dicsőségéért túl magas ár.

Bár lehet, hogy az Ezüsthajó viszi ki mindenhová. Josip Tot kft. fúrja fel és a MAHIR karbantartja. Akkor már elérte ez is a célját.

bonifac · http://vezetek.blog.hu 2010.07.07. 17:08:26

@Androsz: "Most Semjénnek kissé túl sokat enged meg, sosem fogjuk megtudni, hogy miért."

Kicsit későn, mert találtam, de egy kép jutott erről a mondatról az eszembe:

www.delmagyar.hu/rabolintottak_a_kettos_allampolgarsagra_-_gyors_szlovak_valasz/cikk/217/2160096/2.jpg

MrMaci 2010.07.07. 21:20:45

Ha szeretsz és szoktál dugni, megnézhézheted a mellékelt 6 perces Maó korában
játszodó kinai filmrészleten, hogy is alakulhat a dolog egy
kétharmados országban, avagy miért nem születik több szavazó a kétharmados országban se.
Ne röhögj-ne röhögj, mert orcádra fagy a mosoly!!

www.youtube.com/watch?v=--uw22Fetss

Kalimera 2010.07.08. 08:36:59

Milyen párt a Fidesz?

K I A K A S Z T Ó !

illegális60 2010.07.20. 17:00:46

@Kalmár: Sajnálom, hogy ilyen vagy:(, pont neked találták ki a nyilatkozatot, mert mögé tudsz bújni. Akkor kezdödik a baj ha ilyen "szentírások" kötelező érvényüek lesznek. Akaszd ki otthon és egész nap olvasgasd. De javaslom neked Dosztojevszkijt is, bár szerintem fogalmad sincs ki az:)
süti beállítások módosítása